GIẢI BÀI TẬP TOÁN 9 BÀI 1 CĂN BẬC HAI

Dùng laptop bỏ túi tim x thỏa mãn nhu cầu đẳng thức (làm tròn mang đến chữ số thập phân máy ba).

a. X2= 5

b. X2= 6

c. X2= 2,5

d. X2= √5

Lời giải:

a. X2= 5 ⇒ x1= 5 với x2 = -5

Ta có: x1 = 5 ≈ 2,236 với x2 = - 5 = -2,236

b. X2= 6 ⇒ x1= 6 với x2 = - 6

Ta có: x1 = 6 ≈ 2,449 với x2 = - 6 = -2,449

c. X2= 2,5 ⇒ x1= √2,5 với x2 = - √2,5

Ta có: x1 = √2,5 ≈ 1,581 và x2 = - √2,5 = -1,581

d. X2= 5 ⇒ x1= √(√5) cùng x2 = √(√5)

Ta có: x1 = √(√5) ≈ 1,495 và x2 = - √(√5) = -1,495

Bài 3 trang 5 Sách bài bác tập Toán 9 Tập 1: 

Số nào có căn bậc hai là:

a. √5

b. 1,5

c. -0,1

d. -√9

Lời giải:

a. Số 5 tất cả căn bậc nhị là √5

b. Số 2,25 có căn bậc hai là 1,5

c. Số 0,01 gồm căn bậc nhì là -0,1

d. Số 9 bao gồm căn bậc hai là -√9

Bài 4 trang 5 Sách bài xích tập Toán 9 Tập 1: 

Tìm x không âm biết:

a. √x = 3

b. √x = √5

c. √x = 0

d. √x = -2

Lời giải:

a. √x = 3 ⇒ x = 32 ⇒ x = 9

b. √x = √5 ⇒ x = (√5 )2⇒ x = 5

c. √x = 0 ⇒ x = 02⇒ x = 0

Căn bậc nhì số học là số ko âm đề xuất không tồn tại giá trị nào của √x vừa lòng x = -2

Bài 5 trang 6 Sách bài xích tập Toán 9 Tập 1: 

So sánh (không cần sử dụng bảng số hay máy tính xách tay bỏ túi)

a. 2 và √2 + 1

b. 1 cùng √3 – 1

c. 2√31 và 10

d. -√3.11 với -12

Lời giải:

a. Ta có: 1 3 ⇒ √4 > √3 ⇒ 2 > √3

Suy ra: 2 – 1 > √3 – 1

Vậy 1 > √3 – 1

c. Ta có: 31 > 25 ⇒ √31 > √25 ⇒ √31 > 5

Suy ra: 2.√31 > 2.5

Vậy 2.√31 > 10

d. Ta có: 11 -3.4

Vậy -3√11 > -12

Bài 6 trang 6 Sách bài bác tập Toán 9 Tập 1: 

Tìm những khẳng định đúng trong các xác định sau:

a. Căn bậc nhị của 0,36 là 0,6

b. Căn bậc nhị của 0,36 là 0,06

c. √0,36 = 0,6

d. Căn bậc hai của 0,36 là 0,6 với -0,6

e. √0,36 = ± 0,6

Lời giải:

Câu a và c đúng.

Bài 7 trang 6 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Trong các số

*
, số nào là căn bậc nhì số học tập của 25?

Lời giải:

Căn bậc nhì số học tập của 25 là 

*

Bài 8 trang 6 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Chứng minh: 

*

Viết tiếp một số đẳng thức tương tự.

*

Lời giải:

*

Bài 9 trang 6 Sách bài xích tập Toán 9 Tập 1: 

Cho nhì số a, b không âm. Hội chứng minh:

a. Trường hợp √a Lời giải:

a ≥ 0; b ≥ 0 và a 0

Ta có: √a ≥ 0; √b ≥ 0 suy ra: √a + √b > 0 (1)

Mặt khác: a – b = (√a )2 – (√b )2 = (√a + √b )(√a - √b )

Vì a 0

Suy ra: √a + √b > 0 và √a - √b 2 – (√b )2 Bài 10 trang 6 Sách bài bác tập Toán 9 Tập 1: 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *