vẻ ngoài của quy định về thực hiện tem bưu bao gồm để kinh doanh, xem tư vấn và giao dịch trước giá cước dịch vụ thương mại bưu chính.
vẻ ngoài của luật pháp về sử dụng tem bưu chính để ghê doanh, học hỏi và thanh toán giao dịch trước giá chỉ cước dịch vụ bưu chính.

Căn cứ pháp lý:

Luật Bưu bao gồm 2010Nghị định 47/2011/NĐ-CP

 Khoản 3 Điều 3 luật pháp bưu chủ yếu 2010 quy định:

 3. Thương mại dịch vụ bưu đó là dịch vụ chấp nhận, chuyển vận và phân phát bưu nhờ cất hộ bằng những phương thức từ địa điểm của người gửi đến địa điểm của bạn nhận qua mạng bưu chính, trừ cách tiến hành điện tử.

Tem Bưu bao gồm Việt Nam là ấn phẩm do cơ quan đơn vị nước gồm thẩm quyền về bưu chủ yếu của nước ta quyết định xây cất để giao dịch trước giá bán cước dịch vụ thương mại bưu bao gồm trên mạng bưu chính chỗ đông người và được công nhận trong màng lưới của liên minh Bưu chính Thế giới.

Tem bưu thiết yếu nước ngoài là ấn phẩm do những nước member của kết hợp Bưu chính quả đât phát hành để thanh toán giao dịch trước giá bán cước thương mại & dịch vụ bưu chủ yếu và được thừa nhận trong màng lưới của hợp lại thành Bưu chính Thế giới.

*

1/ Sử dụng tem bưu bao gồm để giao dịch trước giá bán cước thương mại dịch vụ bưu chính

Tem bưu chính vn được sử dụng để giao dịch trước giá cước thương mại dịch vụ bưu thiết yếu khi đáp ứng đủ các đk sau đây:Do Bộ thông tin và truyền thông media phát hành;Không bị cấm lưu hành;Chưa có dấu hủy;Còn nguyên vẹn.Tem bưu chính đặc trưng trong thời hạn cung ứng, tem bưu thiết yếu phổ thông cần được buôn bán trên mạng bưu chính công cộng theo đúng giá in xung quanh tem, trừ trường đúng theo tem bưu chủ yếu có lốt hủy.Tem bưu chính đặc biệt quan trọng hết thời hạn đáp ứng vẫn có giá trị áp dụng để giao dịch thanh toán trước giá chỉ cước thương mại dịch vụ bưu chính.Việc thu hồi và xử trí tem bưu chính quan trọng đặc biệt hết thời hạn cung ứng được thực hiện theo lý lẽ của Bộ tin tức và Truyền thông.Việc in tem bưu chính vn trên các ấn phẩm phải áp dụng tem bưu chính có in chữ “tem mẫu” (Specimen) hoặc tem bưu chủ yếu có vết hủy, trừ trường vừa lòng in phóng to lớn gấp những lần bên dưới dạng pa-nô, áp-phích Lưu ý: Tem bưu chính quốc tế không được sử dụng để giao dịch trước giá chỉ cước thương mại dịch vụ bưu bao gồm trong nước và dịch vụ bưu chính quốc tế từ nước ta đi những nước.

2/ Sử dụng tem bưu chủ yếu để kinh doanh, sưu tập2.1 Tổ chức, cá nhân không được khiếp doanh, trao đổi, trưng bày, tuyên truyền những loại tem sau đây:

Tem bưu chủ yếu giả;Tem bưu bao gồm có nội dung, hình ảnh, cam kết hiệu, dấu hiệu gây kích động, thù hằn giữa những dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; phòng phá công ty nước cùng hoà làng mạc hội công ty nghĩa Việt Nam; không tương xứng với đạo đức xã hội, với thuần phong mỹ tục của Việt Nam;Tem bưu chủ yếu đã bao gồm quyết định thu hồi của phòng ban nhà nước có thẩm quyền;Tem bưu chính quốc tế có ngôn từ và bắt đầu xuất xứ không tương xứng theo thông báo của phòng ban bưu chính những nước thành viên hòa hợp Bưu chính trái đất và các hiệp hội sưu tập tem.

2.2 gớm doanh, sưu tập tem bưu chính

Tổ chức, cá thể được gớm doanh, sưu tập tem Bưu chính vn và tem bưu bao gồm nước ngoài.Việc nhập vào tem bưu chính quốc tế được thực hiện như sau:Tổ chức, cá thể đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu thiết yếu nộp trực tiếp hoặc gởi qua con đường bưu chủ yếu đến Bộ tin tức và media và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ nước sơ;Kể từ thời điểm ngày nhận được hồ sơ đáp ứng quy định pháp luật, việc cấp thủ tục phép nhập vào tem bưu chủ yếu được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm cho việc;Bộ tin tức và truyền thông gửi giấy biên dấn hồ sơ đến địa chỉ thư điện tử (e-mail) của tổ chức, cá thể đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chủ yếu trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ;Trường đúng theo hồ sơ cấp thủ tục phép nhập khẩu tem bưu chính chưa đáp ứng nhu cầu quy định trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ thông tin và truyền thông media gửi thông báo yêu cầu những nội dung yêu cầu sửa đổi, xẻ sung. Vào thời hạn 05 ngày làm cho việc kể từ ngày ra thông báo, tổ chức, cá nhân có trọng trách sửa đổi, bổ sung theo yêu thương cầu. Trường hợp không sửa đổi, bổ sung cập nhật hồ sơ theo yêu thương cầu, Bộ tin tức và media ra thông báo khước từ cấp giấy tờ nhập khẩu tem bưu thiết yếu trong thời hạn 05 ngày làm cho việc kể từ ngày ngừng thời hạn thông báo;Trường hợp phủ nhận cấp bản thảo nhập khẩu tem bưu thiết yếu thì vào thời hạn 07 ngày làm cho việc, Bộ thông tin và truyền thông phải thông báo bằng văn bạn dạng và nêu rõ lý do.Giấy phép nhập khẩu tem bưu chính có giá trị tiến hành một lần vào thời hạn không thật 01 năm tính từ lúc ngày cam kết và ko được gia hạn.

Vi phạm các giải pháp về tem bưu bao gồm bị phạt nắm nào?

1. Phát cảnh cáo hoặc vạc tiền từ bỏ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng trong việc giao dịch trước giá cước dịch vụ bưu chính so với một trong những hành vi sau:

a) áp dụng tem bưu chính việt nam đã bao gồm dấu hủy;

b) thực hiện tem bưu thiết yếu Việt Nam không còn nguyên vẹn.

2. Vạc tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng so với hành vi sử dụng tem bưu chính nước ta bị cấm lưu giữ hành.

3. Phân phát tiền từ bỏ 3.000.000 đồng mang đến 5.000.000 đồng so với hành vi áp dụng tem bưu chính nước ngoài để giao dịch thanh toán trước giá cước dịch vụ bưu thiết yếu trong nước và thương mại & dịch vụ bưu chính quốc tế từ vn đi nước ngoài.

4. Phạt tiền từ bỏ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với một trong số hành vi sau:

a) tởm doanh, trao đổi, trưng bày, tuyên truyền tem bưu thiết yếu có nội dung, hình ảnh, cam kết hiệu, dấu hiệu không tương xứng đạo đức buôn bản hội, thuần phong mỹ tục Việt Nam;

b) phân phối tem bưu chính việt nam trên mạng bưu chính chỗ đông người trong thời hạn đáp ứng không đúng giá in trên mặt tem, trừ trường hòa hợp tem bưu bao gồm có lốt hủy;

c) cung cấp tem bưu chủ yếu đặc biệt đã hết thời hạn đáp ứng trên mạng bưu bao gồm công cộng, trừ trường hợp đã download lại;

d) lưu lại hành tem bưu thiết yếu Việt Nam không có quyết định phát hành của cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền;

đ) tổ chức triển khai trưng bày, triển lãm tem bưu chính không đúng giải pháp của ban ngành nhà nước bao gồm thẩm quyền;

e) In tem bưu chính nước ta trên các ấn phẩm mà không áp dụng tem bưu thiết yếu có in chữ “tem mẫu” (specimen) hoặc tem bưu thiết yếu có vết hủy, trừ trường hợp in phóng to lớn gấp những lần bên dưới dạng pa-nô, áp phích;

g) lưu trữ tem bưu chính Việt Nam, làm hồ sơ mẫu kiến tạo tem bưu chính vn không đúng cơ chế của pháp luật.

5. Phát tiền từ 10.000.000 đồng mang lại 20.000.000 đồng đối với một trong số hành vi sau:

a) khiếp doanh, trao đổi, trưng bày, tuyên truyền tem bưu chính quốc tế có nội dung và nguồn gốc xuất xứ không tương xứng theo thông báo của ban ngành bưu chính những nước thành viên liên kết Bưu chính nhân loại và những hiệp hội sưu tập tem;

b) In tem bưu chính việt nam không đúng đưa ra quyết định của phòng ban nhà nước bao gồm thẩm quyền;

c) Không tàng trữ tem bưu chủ yếu Việt Nam, hồ sơ mẫu xây đắp tem bưu chủ yếu Việt Nam.

6. Phạt tiền tự 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng so với một trong các hành vi sau:

a) khiếp doanh, trao đổi, trưng bày, tuyên truyền tem bưu thiết yếu có ra quyết định đình bản, đình chỉ, thu hồi;

b) Sử dụng, sao chép một phần hoặc tổng thể mẫu tem bưu chính vn đã để mắt tới mà không tồn tại văn phiên bản cho phép của cơ quan nhà nước gồm thẩm quyền;

c) ko thu hồi, xử lý, bỏ tem bưu thiết yếu khi có ra quyết định đình bản, đình chỉ hoặc tem bưu bao gồm đặc biệt đã mất thời hạn cung ứng theo phương pháp của cơ sở nhà nước tất cả thẩm quyền;

d) Thu hồi, xử lý, diệt tem bưu bao gồm mà đang có ra quyết định đình bản, đình chỉ, tem bưu thiết yếu hết thời hạn cung ứng không đúng quy định.

7. Phân phát tiền tự 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng so với một trong các hành vi sau:

a) kinh doanh, trao đổi, trưng bày, tuyên truyền tem bưu thiết yếu giả;

b) In tem bưu bao gồm Việt Nam không có quyết định của phòng ban nhà nước có thẩm quyền;

c) không trình Bộ thông tin và truyền thông phê lưu ý đề án in tem bưu chủ yếu ở nước ngoài, hợp tác ký kết in hoặc phát hành chung với phòng ban bưu thiết yếu nước ngoài.

8. Phát tiền tự 50.000.000 đồng mang lại 80.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh, trao đổi, trưng bày, tuyên truyền tem bưu thiết yếu có nội dung, hình ảnh, cam kết hiệu, tín hiệu gây kích động, thù hằn giữa các dân tộc, dung nhan tộc, tôn giáo; gồm nội dung không đúng trái về tự do lãnh thổ tổ quốc Việt Nam.

9. Vẻ ngoài xử phạt vấp ngã sung:

a) tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm luật hành chính so với hành vi vi phạm luật quy định trên điểm d khoản 4, những điểm a cùng b khoản 5, những điểm a và b khoản 6, những điểm a với b khoản 7 Điều này;

b) Trục xuất khỏi khu vực nước cộng hòa buôn bản hội công ty nghĩa Việt Nam đối với người quốc tế có hành vi vi phạm luật quy định tại khoản 8 Điều này.

10. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp lại số lợi phi pháp có được do thực hiện hành vi phạm luật quy định tại các điểm a, b với c khoản 4, điểm a khoản 5, điểm a khoản 6, điểm a khoản 7 và khoản 8 Điều này;

b) Buộc tiêu hủy đồ phẩm đối với hành vi vi phạm luật quy định trên điểm a khoản 4 với khoản 8 Điều này.