GÁN GIÁ TRỊ TRONG EXCEL

Bạn muốn Excel tự động tính ra kết quả mà không để lại bí quyết tính? vấn đề này được triển khai một phương pháp rất đơn giản trải qua VBA. Hãy cùng Học Excel Online khám phá cách làm cho ngay nhé.


Tự động gán cách làm tính vào ô bởi VBA

Để hoàn toàn có thể gán cách làm vào trong 1 ô, họ sử dụng nằm trong tính Formula. Bí quyết viết như sau:

Sub GanCongThuc()

‘Gan cong thuc vao o A7

Sheet1.Range(“A7”).Formula = “=SUM(A2:A6)”

End Sub

Công macro trên, họ gán hàm SUM tính tổng các ô trong vùng A2:A6 vào ô A7


*
*
*
*
*
*

Hình 3: cách lấy kết quả của công thức trong macro VBA

Câu lệnh khá đơn giản: chỉ cần lấy đúng quý hiếm của ô chứa phương pháp và bởi chính nó.

Sheet1.Range(“A7”).value là quý hiếm trong ô A7, nằm trong Sheet1 (code name của sheet)

Như vậy chưa đến 2 bước đơn giản, chúng ta đã hoàn toàn có thể tự động thu được kết quả trong ô cơ mà không để lại bí quyết tính. Việc này thực hiện rất đơn giản và dễ làm đúng không. Nếu bạn chưa xuất sắc VBA thì trả toàn rất có thể sử dụng cách này.

Ứng dụng của biện pháp làm này:

Trong phần nhiều trường đúng theo công thức đơn giản, dễ dàng viết.Hạn chế công thức động, giúp file vơi hơn, chỉ lấy công dụng trong đa số thời điểm nhất định.Giấu công thức tính không cho người khác biết (tốt hơn cách dùng Protect/ Hidden)Tiết kiệm thời hạn nếu cần tính nhiều cách làm cùng lúc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *