Đốt Cháy Hoàn Toàn Một Thể Tích Khí Thiên Nhiên

Đốt cháy trọn vẹn một thể tích khí vạn vật thiên nhiên gồm metan, etan, propan bởi oxi bầu không khí (trong ko khí, oxi chiếm phần 20% thể tích), thu được 7,84 lít khí CO2 (ở đktc) cùng 9,9 gam nước. Thể tích bầu không khí (ở đktc) nhỏ tuổi nhất cần dùng làm đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là :


$n_CO_2=frac7,8422,4=0,35,,mol;,,n_H_2O=frac9,918=0,55,,mol.$

Bảo toàn nguyên tố O: 2.nO2 = 2.nCO2 + nH2O => 2x = 0,35.2 + 0,55 => x = 0,625

Thể tích ko khí nên dùng là bé dại nhất => oxi trong bầu không khí phản ứng vừa đủ

$=>V_O_2,,(đktc)=0,625.22,4=14,,lacuteitRightarrow V_Không ,Khí,,(đktc)=5.14,,=70,,lacuteit.$


*
*
*
*
*
*
*
*

Khi đốt cháy trọn vẹn 7,84 lít hỗn hợp khí tất cả CH4, C2H6, C3H8 (đktc) thu được 16,8 lít khí CO2 (đktc) và x gam H2O. Giá trị của x là :


Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X bao gồm CH4, C3H6 với C4H10 nhận được 17,6 gam CO2 cùng 10,8 gam H2O. Quý hiếm của m là


Đốt cháy một tất cả hổn hợp hiđrocacbon ta nhận được 2,24 lít CO2 (đktc) cùng 2,7 gam H2O thì thể tích O2 đã tham gia phản nghịch ứng cháy (đktc) là :


Đốt cháy trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon thuộc thuộc dãy đồng đẳng nên dùng 6,16 lít O2 cùng thu được 3,36 lít CO2(các thể tích khí đo nghỉ ngơi đktc). Cực hiếm của m là


Đốt cháy trọn vẹn 0,15 mol hỗn hợp 2 ankan thu được 9,45 gam H2O. Cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì cân nặng kết tủa nhận được là


Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hiđrocacbon X. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi vào được trăng tròn gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng phần nước lọc lại có 10 gam kết tủa nữa. Vậy X không thể là :


Đốt cháy trọn vẹn một hiđrocacbon X nhận được 0,11 mol CO2 cùng 0,132 mol H2O. Lúc X tác dụng với khí clo thu được 4 thành phầm monoclo. Tên thường gọi của X là :


Đốt cháy trọn vẹn một lượng hiđrocacbon X. Hấp thụ cục bộ sản phẩm cháy vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư tạo nên 29,55 gam kết tủa, hỗn hợp sau làm phản ứng có trọng lượng giảm 19,35 gam so với dung dịch Ba(OH)2 ban đầu. Phương pháp phân tử của X là


Đốt cháy trọn vẹn một hiđrocacbon A. Thành phầm thu được hấp thụ trọn vẹn vào 200 ml dung dịch Ca(OH)2 0,2M thấy chiếm được 3 gam kết tủa. Lọc quăng quật kết tủa, cân nặng lại phần dung dịch thấy khối lượng tăng lên so với thuở đầu là 0,28 gam. Hiđrocacbon trên tất cả CTPT là


Trộn 2 thể tích bằng nhau của C3H8 với O2 rồi bật tia lửa năng lượng điện đốt cháy láo lếu hợp. Sau phản ứng làm cho lạnh các thành phần hỗn hợp (để tương đối nước dừng tụ) rồi chuyển về điều kiện ban đầu. Thể tích láo hợp thành phầm khi ấy (V2) đối với thể tích lếu hợp lúc đầu (V1) là :


Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không gian (trong không khí, oxi chiếm phần 20% thể tích), chiếm được 7,84 lít khí CO2 (ở đktc) với 9,9 gam nước. Thể tích không khí (ở đktc) nhỏ tuổi nhất cần dùng làm đốt cháy trọn vẹn lượng khí thiên nhiên trên là :


Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ankan kế tiếp vào dãy đồng đẳng được 24,2 gam CO2 và 12,6 gam H2O. Công thức phân tử 2 ankan là :


Cho hỗn hợp 2 ankan A và B ngơi nghỉ thể khí, gồm tỉ lệ số mol trong tất cả hổn hợp nA : nB = 1 : 4. Trọng lượng phân tử vừa phải là 52,4. Bí quyết phân tử của nhị ankan A cùng B theo lần lượt là :


Hỗn vừa lòng khí X gồm 2 hiđrocacbon A cùng B là đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy X với 64 gam O2 (dư) rồi dẫn thành phầm thu được qua bình đựng Ca(OH)2 dư nhận được 100 gam kết tủa. Khí thoát ra khỏi bình hoàn toàn có thể tích 11,2 lít nghỉ ngơi 0oC và 0,4 atm. Cách làm phân tử của A và B là :


Đốt cháy hoàn toàn hỗn thích hợp hai hiđrocacbon đồng đẳng có cân nặng phân tử hơn nhát nhau 28 đvC, ta thu được 4,48 lít CO2 (đktc) với 5,4 gam H2O. CTPT của 2 hiđrocacbon bên trên là :


Cho 0,5 lít láo lếu hợp bao gồm hiđrocacbon với khí cacbonic vào 2,5 lít oxi (lấy dư) rồi đốt. Thể tích của các thành phần hỗn hợp thu được sau khi đốt là 3,4 lít. Cho các thành phần hỗn hợp qua thiết bị có tác dụng lạnh, thể tích hỗn hợp khí còn sót lại 1,8 lít và cho lội qua hỗn hợp KOH chỉ còn 0,5 lít khí. Thể tích những khí được đo trong thuộc điều kiện. Tên thường gọi của hiđrocacbon là :


Đốt cháy 13,7 ml hỗn hợp A gồm metan, propan cùng cacbon (II) oxit, ta nhận được 25,7 ml khí CO2 sinh sống cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Thành phần % thể tích propan trong tất cả hổn hợp A và trọng lượng phân tử vừa đủ của các thành phần hỗn hợp A đối với nitơ là :


Nạp một hỗn hợp khí tất cả 20% thể tích ankan A (CnH2n+2) và 80% thể tích O2 (dư) vào khí nhiên kế. Sau khoản thời gian cho nổ rồi đến hơi nước dừng tụ ở nhiệt độ ban đầu thì áp suất trong khí nhiên kế giảm đi 2 lần. Phương pháp phân tử của ankan A là :


Trộn một hiđrocacbon X cùng với lượng O2 toàn diện để đốt cháy không còn X, được tất cả hổn hợp A sinh hoạt 0oC với áp suất P1. Đốt cháy trọn vẹn X, thu được láo hợp sản phẩm B nghỉ ngơi 218,4oC bao gồm áp suất P2 gấp 2 lần áp suất P1. Phương pháp phân tử của X là :


Đốt cháy hoàn toàn 11,0 gam hợp chất ankan rồi dẫn toàn thể sản phẩm cháy vào nước vôi vào Ca(OH)2) dư, sau bội phản ứng chiếm được 75 gam kết tủa. Cách làm phân tử của ankan là


Hỗn đúng theo Z tất cả một hiđrocacbon A cùng oxi (lượng oxi vào Z gấp đôi lượng oxi quan trọng để đốt cháy hết A). Nhảy tia lửa điện để đốt cháy hỗn hợp Z, đến khi hoàn thành phản ứng thì thể tích khí và hơi sau khi đốt không đổi so cùng với ban đầu. Nếu đến ngưng tụ tương đối nước của hỗn hợp sau khi đốt thì thể tích giảm sút 40% (biết rằng các thể tích khí và hơi hồ hết đo sinh sống cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Trong một phân tích khác, đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít khí A (đo sinh sống đktc) rồi cho toàn cục sản phẩm vào dung dịch đựng 22,2 gam Ca(OH)2 thì trọng lượng của hỗn hợp tăng m gam. Bí quyết phân tử của A và cực hiếm của m là?


X là các thành phần hỗn hợp 2 ankan. Để đốt cháy hết 10,2 gam X phải 25,76 lít O2 (đktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi vào dư được m gam kết tủa. Quý hiếm m là:


Khi đốt cháy từng hóa học trong dãy đồng đẳng ankan (từ ankan bé dại nhất) chiếm được H2O và CO2 với tỉ lệ thành phần tương ứng biến hóa như sau:


Đốt cháy một lếu hợp bao gồm nhiều hiđrocacbon trong cùng một dãy đồng đẳng nếu như ta nhận được số mol H2O > số mol CO2 thì CTPT tầm thường của hàng là:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *