Điểm chuẩn đại học giao thông vận tải tp hcm 2020

-

Điểm chuẩn Trường ĐH Giao thông vận tải năm 2020 xét theo công dụng thi trung học phổ thông 2020 với từng ngành học như sau:

TT

Ngành/ team ngành chuyên ngành/ Nhóm siêng ngành xét tuyển

Mã ngành

(Mã xét tuyển)

Tổ hợp xét tuyển

Điểm trúng tuyển

Tiêu chí phụ (*)

Điểm Toán

Thứ tự nguyện vọng

I

Trường Đại học Giao thông vận tải đường bộ - Trụ sở chủ yếu tại hà nội - Mã tuyển sinh GHA

1

Ngành quản lí trị marketing (gồm 3 chuyên ngành: quản ngại trị doanh nghiệp xây dựng, cai quản trị doanh nghiệp Bưu bao gồm - Viễn thông, quản lí trị marketing giao thông vận tải)

7340101

A00, A01, D01, D07

23.30

≥8.80

≤5

2

Ngành kế toán (chuyên ngành kế toán tài chính tổng hợp)

7340301

A00, A01, D01, D07

23.55

≥8.80

≤4

3

Ngành tài chính (chuyên ngành kinh tế tài chính Bưu chính - Viễn thông)

7310101

A00, A01, D01, D07

22.80

≥8.00

≤3

4

Ngành quản lí trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

A00, A01, D01, D07

22.00

≥7.60

≤7

5

Ngành khai quật vận sở hữu (gồm 4 chuyên ngành: khai quật vận tải đường sắt đô thị, vận tải đường bộ và thành phố,Vận thiết lập - thương mại dịch vụ quốc tế, Qui hoạch và cai quản GTVT đô thị)

7840101

A00, A01, D01, D07

21.95

≥8.20

≤2

6

Ngành tài chính vận thiết lập (gồm 2 siêng ngành: kinh tế vận tải ô tô, kinh tế vận sở hữu đường sắt)

7840104

A00, A01, D01, D07

20.70

≥7.20

≤3

7

Ngành Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng

7510605

A00, A01, D01, D07

25.00

≥9.00

≤3

8

Ngành kinh tế tài chính xây dựng (gồm 2 siêng ngành: kinh tế làm chủ khai thác mong đường, kinh tế xây dựng công trình giao thông)

7580301

A00, A01, D01, D07

20.40

≥7.60

≤4

9

Ngành Toán vận dụng (chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng)

7460112

A00, A01, D07

16.40

≥6.40

1

10

Ngành công nghệ thông tin

7480201

A00, A01, D07

24.75

≥9.00

≤3

11

Ngành technology kỹ thuật giao thông vận tải (chuyên ngành Kỹ thuật bình yên giao thông)

7510104

A00, A01, D01, D07

18.00

≥7.60

≤2

12

Ngành Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường xung quanh giao thông)

7520320

A00, B00, D01, D07

16.05

≥5.20

≤5

13

Ngành nghệ thuật cơ khí (gồm 2 siêng ngành: Công nghệ sản xuất cơ khí, auto hóa xây cất cơ khí)

7520103

A00, A01, D01, D07

23.10

≥8.60

≤6

14

Ngành kỹ thuật cơ điện tử (chuyên ngành Cơ điện tử)

7520114

A00, A01, D01, D07

23.85

≥7.80

≤2

15

Ngành kỹ thuật nhiệt (gồm 2 siêng ngành: kỹ thuật nhiệt lạnh, Điều hòa không khí và thông gió công trình xây dựng)

7520115

A00, A01, D01, D07

21.05

≥8.80

1

16

Nhóm chuyên ngành: sản phẩm xây dựng, Cơ giới hóa xây dựng cầu đường, Cơ khí giao thông vận tải công chính

7520116-01

A00, A01, D01, D07

16.70

≥5.80

1

17

Nhóm siêng ngành: Kỹ thuật phương tiện đường sắt, Tàu điện-metro, Đầu thứ - Toa xe

7520116-02

A00, A01, D01, D07

16.35

≥3.60

1

18

Chuyên ngành nghệ thuật máy động lực

7520116-03

A00, A01, D01, D07

19.40

≥7.40

≤3

19

Ngành chuyên môn ô tô

7520130

A00, A01, D01, D07

24.55

≥8.80

≤4

20

Ngành Kỹ thuật năng lượng điện (gồm 2 chuyên ngành: Trang bị năng lượng điện trong công nghiệp cùng giao thông, hệ thống điện giao thông vận tải và công nghiệp)

7520201

A00, A01, D07

21.45

≥7.20

≤2

21

Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông (gồm 3 chăm ngành: Kỹ thuật điện tử cùng tin học công nghiệp, Kỹ thuật tin tức và truyền thông, chuyên môn viễn thông)

7520207

A00, A01, D07

22.40

≥8.60

≤7

22

Ngành Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hoá (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa giao thông, tự động hóa)

7520216

A00, A01, D07

24.05

≥8.80

≤4

23

Ngành Kỹ thuật tạo ra (gồm 4 siêng ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kết cấu xây dựng, nghệ thuật hạ tầng đô thị, vật tư và công nghệ xây dựng)

7580201

A00, A01, D01, D07

17.00

≥7.40

≤2

24

Ngành chuyên môn xây dựng dự án công trình thủy (Chuyên ngành Cảng công trình biển)

7580202

A00, A01, D01, D07

16.55

≥5.00

1

25

Chuyên ngành cầu đường giao thông bộ

7580205-01

A00, A01, D01, D07

17.10

≥7.40

1

26

Nhóm chăm ngành: Đường bộ, Kỹ thuật giao thông vận tải đường bộ

7580205-02

A00, A01, D01, D07

17.15

≥6.00

1

27

Nhóm siêng ngành: ước hầm, Đường hầm cùng metro

7580205-03

A00, A01, D01, D07

16.75

≥6.00

≤3

28

Nhóm chuyên ngành: Đường sắt, Cầu-Đường sắt, Đường sắt đô thị

7580205-04

A00, A01, D01, D07

17.20

≥6.20

1

29

Nhóm chuyên ngành: Đường xe hơi và sân bay, ước - Đường xe hơi và sảnh bay

7580205-05

A00, A01, D01, D07

16.20

≥6.00

1

30

Nhóm siêng ngành: công trình giao thông công chính, dự án công trình giao thông đô thị

7580205-06

A00, A01, D01, D07

16.15

≥6.20

≤2

31

Chuyên ngành tự động hóa kiến tạo cầu đường

7580205-07

A00, A01, D01, D07

16.45

≥5.80

≤2

32

Nhóm chuyên ngành: Địa kỹ thuật, nghệ thuật GIS và trắc ông thổ ông địa trình

7580205-08

A00, A01, D01, D07

16.10

≥7.00

1

33

Ngành làm chủ xây dựng

7580302

A00, A01, D01, D07

17.20

≥6.20

≤4

34

Ngành chuyên môn xây dựng công trình xây dựng giao thông (gồm 3 chương trình unique cao: cầu - Đường cỗ Việt - Pháp, ước - Đường bộ Việt - Anh, dự án công trình Giao thông thành phố Việt - Nhật)

7580205QT

A00, A01, D01, D07

16.25

≥6.60

1

35

Ngành technology thông tin (Chương trình rất tốt Công nghệ thông tinViệt - Anh)

7480201QT

A00, A01, D01, D07

23.30

≥8.40

1

36

Ngành nghệ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tôViệt - Anh)

7520103QT

A00, A01, D01, D07

20.70

≥8.20

≤9

37

Ngành Kỹ thuật sản xuất (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông)

7580201QT-01

A00, A01, D01, D07

16.20

≥4.80

≤3

38

Ngành Kỹ thuật xây đắp (Chương trình rất chất lượng Vật liệu và technology Xây dựng Việt – Pháp)

7580201QT-02

A00, A01, D01, D03

16.25

≥6.00

1

39

Ngành tài chính xây dựng (Chương trình rất tốt Kinh tế xây dựng công trình xây dựng Giao thông Việt - Anh)

7580301QT

A00, A01, D01, D07

16.60

≥7.60

≤2

40

Ngành kế toán (Chương trình rất chất lượng Kế toán tổng đúng theo Việt - Anh)

7340301QT

A00, A01, D01, D07

19.60

≥7.60

1

II

Phân hiệu trường Đại học tập Giao thông vận tải đường bộ tại tp.hcm - Mã tuyển sinh GSA

1

Kinh tế

7310101

A00, A01

C01, D01

21.40

≥ 7.40

≤4

2

Quản trị gớm doanh

7340101

A00, A01

C01, D01

22.15

≥ 7.40

≤2

3

Kế toán

7340301

A00, A01

C01, D01

22.00

≥ 7.40

≤4

4

Công nghệ thông tin

7480201

A00, A01, D07

22.30

≥ 7.60

≤3

5

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

7510605

A00, A01,

C01, D01

24.40

≥ 8.20

≤3

6

Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

7520114

A00, A01, D01, D07

20.80

≥ 7.20

1

7

Kỹ thuật cơ khí động lực

7520116

A00, A01, D01, D07

21.20

≥ 6.20

≤5

8

Kỹ thuật ô tô

7520130

A00, A01, D01, D07

22.95

≥ 7.20

1

9

Kỹ thuật điện

7520201

A00, A01,

C01, D01

20.60

≥ 7.40

≤5

10

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

7520207

A00, A01

C01, D01

19.00

≥ 7.40

≤7

11

Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hoá

7520216

A00, A01

C01, D01

21.55

≥ 6.80

≤3

12

Kiến trúc

7580101

A00, A01

V00,V01

16.10

≥ 5.80

≤5

13

Kỹ thuật xây dựng

7580201

A00, A01, D01, D07

19.20

≥ 6.60

1

14

Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông

7580205

A00, A01, D01, D07

16.05

≥ 5.80

≤2

15

Kinh tế xây dựng

7580301

A00, A01

C01, D01

19.80

≥ 7.60

≤2

16

Quản lý xây dựng

7580302

A00, A01

C01, D01

19.25

≥ 6.40

≤8

17

Khai thác vận tải

7840101

A00, A01

C01, D01

23.65

≥ 7.20

≤2

18

Kinh tế vận tải đường bộ (chuyên ngành: tài chính Vận mua Du lịch)

7840104

A00, A01

C01, D01

22.40

≥ 7.40

1

(*) tiêu chuẩn phụ chỉ áp dụngvới những thí sinh có Tổng điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *