Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn anh chuyên tphcm 2016

Đề tienkiemkyduyen.mobi tuyển chọn sinh lớp 10 năm học năm 2016 - 2017 môn tienkiemkyduyen.mobi giờ đồng hồ Anh siêng của ngôi trường phổ thông năng khiếu sở trường - ĐH nước nhà TPHCM.

Đề tienkiemkyduyen.mobi vào lớp 10 môn Anh chuyên năm năm 2016 - PTNK TPHCM

Mark the letter A, B, C, or D on the answer sheet to indicate the correct answer to each of the question from 11 to lớn 25

11. Bob Dylan extended the vocabulary of popular music ….. Politics & literary influeces into lyrics

A. By incorporating social B. Incorporating the social

C. When he incorporated socially D. Having socially incorporated

*

*

*

*

*

*

*

*

Thông tin điểm tienkiemkyduyen.mobi vào lớp 10 tphcm 2016 sẽ được update trong thời hạn tới các bạn chú ý theo dõi

Theo thethaohangngayĐiểm tienkiemkyduyen.mobi vào lớp 10 năm 2022


Tuyển sinh lớp 10 hcm 2022


Đề tienkiemkyduyen.mobi vào lớp 10 môn Anh 2022 - 2023


*
*
*
*
*
*
*
*


Điểm tienkiemkyduyen.mobi vào lớp 10 năm 2022


Tuyển sinh lớp 10 sài gòn 2022


Đề tienkiemkyduyen.mobi vào lớp 10 môn Anh 2022 - 2023


Viết bình luận: Đề tienkiemkyduyen.mobi vào lớp 10 môn Anh siêng PTNK TPHCM năm 2016


Các tin new nhất


Đang quan tâm


Tin tức new nhất


Gửi bài tập - gồm ngay lời giải!
*

*

TIN TỨC
tienkiemkyduyen.mobi.COM
ĐIỂM tienkiemkyduyen.mobi
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *