Đề thi học kì 1 môn toán lớp 4 năm 2016

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 gồm đáp án

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm học năm 2016 – 2017 là đề thi định kì cuối học kì 1 có đáp án kèm theo. Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán này sẽ giúp đỡ các em học viên ôn tập, củng nắm kiến thức, chuẩn bị cho bài xích thi cuối học kì 1 đạt tác dụng cao, đồng thời đây cũng là tư liệu hữu ích cho các thầy cô ra đề thi học kì 1 cho những em học tập sinh. Sau đây mời những thầy cô cùng các em tham khảo.

cỗ đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm học tập 2017 – 2018

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm năm 2016 – 2017

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học tập Giao Hương, Giao Thủy năm năm ngoái – 2016

Đề soát sổ học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2015 – năm 2016 trường Tiểu học Thạnh Hưng, Long An

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1

MÔN: TOÁN – LỚP 4

NĂM HỌC 2016 – 2017

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Khoanh tròn vào lời giải đúng

Câu 1. (1 điểm) Số nào trong những số dưới đây có chữ số 7 biểu thị cho 7000?

A.74625 B. 37859 C. 12756 D. 90472

Câu 2. (1 điểm) Số nào sau đây vừa phân chia hết đến 2 vừa chia hết mang đến 5?

A. 36572 B. 44835 C. 50110 D. 55552

Câu 3. (1 điểm) quý hiếm của biểu thức: 642 : 2 + 58 là:

A. 321 B. 379 C. 381 D. 379

Câu 4. (1 điểm) 4 tấn 35 kg = …..kg

A. 4035 B. 40035 C. 435 D. 4350

I. Từ luận: (6 điểm)

Câu 5. Đặt tính rồi tính. (2 điểm)

a.6427 + 7694 b. 864729 – 69653

c. 2456 × 24 d. 86475: 25

Câu 6. (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận luôn tiện nhất

154 × 35 + 154 × 65

Câu 7. (1 điểm) mang đến tứ giác ABCD

a. Viết tên những cặp cạnh tuy nhiên song với nhau:

b. Viết tên các cặp cạnh vuông góc với nhau:

Câu 8. (2 điểm)

Khối lớp 4 gồm 548 học sinh, trong những số đó số học viên nam thấp hơn số học viên nữ là 136 em. Hỏi khối lớp 4 gồm bao nhiêu học viên nam, bao nhiêu học viên nữ?

Đáp án và lí giải giải đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

I. Trắc nghiệm (mỗi câu đúng 1 điểm)

Câu

1

2

3

4

Đáp án

B

C

D

A

II. Tự luận: (6 điểm)

Câu 5. (2 đ)

a. 14121 (0,5 đ) b. 795076 (0,5 đ)

c. 58944 (0,5 đ) d. 3459 (0,5 đ)

Câu 6. (1 đ)

154 x 35 + 154 x 65

= 154 x (35 + 65) (0,5 đ)

= 154 x 100 = 15400 (0,5 đ)

Câu 7. (1 đ)

a) AB tuy nhiên song với DC (0,5 đ)

b) AB vuông góc với AD cùng AD vuông góc với DC (0,5 đ)

Câu 8. (2đ)

Bài giải

Số học sinh nam là: (0,25)

(548 – 136) : 2 = 206 (học sinh) (0,5)

Số học viên nữ là: (0,25)

206 + 136 = 342 (học sinh) (0,5)

Đáp số: Nam: 206 học sinh (0, 5)

Nữ: 342 học sinh

Lưu ý: bài bác toán có tương đối nhiều cách giải, hs ghi giải thuật đúng và kết quả và đúng là hưởng trọn số điểm.

Sau đây mời chúng ta cùng tham khảo bộ đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4:

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán ngôi trường tiểu học Lê Văn Tám, Đắk Lắk năm 2016 – 2017

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán ngôi trường tiểu học Quảng Thọ, Quảng Bình năm năm 2016 – 2017

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học tập Mai Động, hà nội thủ đô năm năm nhâm thìn – 2017

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Kênh Giang, tp hải phòng năm 2016 – 2017

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán trường tiểu học Phổ An, quảng ngãi năm 2016 – 2017

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học tập Sông Nhạn, Đồng Nai năm năm 2016 – 2017

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học tập Đồng Kho 1, Bình Thuận năm 2016 – 2017

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học tập Sơn Mỹ 2, Bình Thuận năm năm 2016 – 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *