Chữa đề thi toán asmo năm 2014 lớp 1


Đề tienkiemkyduyen.mobi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2014 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a) Đồng hồ nước nào tất cả hai kim sinh sản thành góc vuông?

*

b) Bảng lớp hình chữ nhật tất cả chiều dài 4 m, chiều rộng lớn 2 m.Chu vi bảng lớp là:

A. 8 m B. 42 m C. 12 m

Bài 2: (2 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a) Số mập là 54, số bé xíu là 9. Vậy số lớn gấp số bé:

A. 54 lần B. 9 lần C. 6 lần

b)  của 42 là:

A. 7 B. 42 C. 6

B. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)

Bài 1: (1 điểm) Tính nhẩm:

8 x 7 = 7 x 7 = 6 x 7 = 9 x 9 =

72 : 9 = 48 : 8 = 49 : 7 = 54 : 6 =

Bài 2: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

107 x 7 290 x 3 639 : 3 729 : 8

Bài 3: (2 điểm) Một shop có 91 nhẵn đèn, siêu thị đã cung cấp số nhẵn đèn. Hỏi shop còn lại bao nhiêu bóng đèn?

Bài 4: (1 điểm) Hai mảnh đất hình chữ nhật và hình vuông vắn có thuộc chu vi. Mảnh đất nền hình chữ nhật có chiều nhiều năm là 32 m, chiều rộng 18 m. Tính cạnh của mảnh đất nền hình vuông.

Đáp án đề tienkiemkyduyen.mobi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2014 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 4 điểm

Bài 1: ( 2 điểm) Đúng mỗi câu được 1 điểm.

a) B

b) C. 12 m

Bài 2: ( 2 điểm) Đúng từng câu được 1 điểm.

a) C. 6 lần

b) A.7

B. PHẦN TỰ LUẬN: 6 điểm

Bài 1: ( 1 điểm) 4 phép tính đúng được 0,5 điểm

8 x 7 = 56 7 x 7 = 49 6 x 7 = 42 9 x 9 = 81


72 : 9 = 8 48 : 8 = 6 49 : 7 = 7 54 : 6 = 9

Bài 2: (2 điểm) từng phép tính đúng được 0,5 điểm:

*

Bài 3: (2 điểm) Một siêu thị có 91 trơn đèn, shop đã buôn bán số bóng đèn. Hỏi shop còn lại bao nhiêu bóng đèn?

Bài giải:

Số trơn đèn shop đã cung cấp là: (0,25 đ)

91 : 7 = 13 (bóng đèn) (0,75 đ)

 Số bón đèn siêu thị còn lại là: (0,25 đ)

 91 - 13 = 78 (bóng đèn) (0,75 đ)

Đáp số: 78 láng đèn.

Bài 4: (1 điểm) Hai mảnh đất nền hình chữ nhật và hình vuông có cùng chu vi. Mảnh đất nền hình chữ nhật gồm chiều dài là 32 m, chiều rộng lớn 18 m. Tính cạnh của mảnh đất hình vuông.

Bài giải:

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:

(32 + 18 ) x 2 = 100 (m) (0,5 đ)

 Cạnh của miếng đất hình vuông là:

100 : 4 = 25 (m) (0,5 đ)

Đáp số: 25 m.

tienkiemkyduyen.mobi sẽ tiếp tục cập nhật đề tienkiemkyduyen.mobi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2014 của các trường các em thường xuyên theo dõi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *