CHỮA ĐỀ THI TOÁN ASMO NĂM 2014 LỚP 2


Đề tienkiemkyduyen.mobi học tập kì 2 môn Toán lớp hai năm 2014

I. Phần trắc nghiệm:

Hãy khoành tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng cho mỗi bài tập dưới đây:

1. Số ngay lập tức trước của số 525 là:

a. 524 b. 526

2. Tác dụng của phép cộng: 372 + 225 với phép trừ: 82 - 24

* kết quả của phép cộng: a. 597 b. 596 c. 595

* công dụng của phép trừ: a. 59 b. 57 c. 58

3. Kết quả của phép nhân: 4 x 7 là:

a. 26 b. 27 c. 28

4. Kết quả của phép chia: 45 : 9 là:

a. 3 b. 5 c. 4

5. Kết quả đổi đơn vị đo sau. 1km = .......m

a. 800 m b. 900m c. 1000m

6.Chuvi hình tam giác biết độ nhiều năm mỗi cạnh của hình tam giác đó đều bằng 6 cm:

a. 16cm ; b. 17cm ; c. 18 centimet

II. Phần trường đoản cú luận.

 1. A. Đặt tính rồi tính:

632 + 425 451+ 46 772 – 430 386 - 35

b. Kiếm tìm X:

X : 5 = 4 3 x X = 18 

2. Giải việc sau: 

a. Đội một trồng được 350 cây, nhóm hai trồng được rất nhiều hơn nhóm một 102 cây. Hỏi nhóm hai trồng được từng nào cây?

b. Lớp em gồm 21 bạn, xếp mọi thành 3 hàng. Hỏi từng hàng gồm bao nhiêu bạn? 

Đáp án đề tienkiemkyduyen.mobi học tập kì 2 môn Toán lớp hai năm 2014

I.Phần trắc nghiệm: 

1. Khoanh vào a (1 điểm)

2. A. Khoanh vào a (0,5 điểm)

b. Khoanh vào c (0,5 điểm)

3. Khoanh vào c (1 điểm)

4. Khoanh vào b (1 điểm)

5. Khoanh vào c (1 điểm)

6. Khoanh vào c (1 điểm)

II. Phần từ luận:

1. A. Đặt tính rồi tính. ( 1 điểm) mỗi phép tính đúng (0,25 điểm)


*

b. Search X. (1 điểm) làm cho đúng mỗi bài tìm X (0,5 điểm)

X : 5 = 4 3 x X = 18

X = 4 x 5 X = 18 : 3

X = 20 X = 6

2. Giải bài xích toán: (2 điểm) giải đúng mỗi câu hỏi (1 điểm)

a. Bài giải

Đội nhì trồng được số km là:

350 + 102 = 452 (cây)

Đáp số: 452 cây. 

b. Bài giải

Mỗi hàng bao gồm số bạn là:

21 : 3 = 7 (bạn)

Đáp số: 7 bạn.

Theo gia sư Đàm Vân Anh - Detienkiemkyduyen.mobi.violet

tienkiemkyduyen.mobi.com liên tục cập nhật các phần tiếp theo của đề tienkiemkyduyen.mobi học kì 2 môn tiếng Việt lớp 2 năm 2014 các em chú ý theo dõi nhé! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *