Bộ 18 Đề Thi Toán Lớp 4 Học Kì 2 Theo Thông Tư 22 Năm 2023 Tải Nhiều Nhất

Tài liệu liên quan

download Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn tiếng Việt năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn giờ đồng hồ Việt bao gồm đáp án
sở hữu Đề thi học kì 2 lớp 4 môn giờ đồng hồ Việt năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn tiếng Việt tất cả đáp án 8 102 0
tải Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn giờ Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề 4 - Đề kiểm tra học kì 1 lớp 2 môn giờ đồng hồ Việt gồm đáp án
tải Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn giờ đồng hồ Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề 4 - Đề kiểm tra học kì 1 lớp 2 môn giờ Việt bao gồm đáp án 5 29 0
download Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Toán bao gồm đáp án
download Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Toán có đáp án 4 51 1
download Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn kỹ thuật năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn kỹ thuật
cài đặt Đề thi học kì 2 lớp 4 môn công nghệ năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn công nghệ 4 50 0
thiết lập Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Tin học tập năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Tin học gồm đáp án
thiết lập Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Tin học tập năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Tin học bao gồm đáp án 5 371 1
download Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Toán gồm đáp án
sở hữu Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề 2 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Toán tất cả đáp án 4 61 0
thiết lập Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 4 môn lịch sử vẻ vang - Địa lý năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề thi Sử - Địa lớp 4 cuối học tập kì 2 bao gồm đáp án
sở hữu Đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn lịch sử vẻ vang - Địa lý năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề thi Sử - Địa lớp 4 cuối học kì 2 gồm đáp án 6 103 0
Tải cỗ đề thi học tập kì 2 lớp 2 năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề thi lớp 2 học tập kỳ 2 gồm đáp án 14 12 0
cài đặt Đề thi học kì 2 lớp 2 môn giờ đồng hồ Việt năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề 2 - Đề thi tiếng Việt lớp 2 học kỳ 2 bao gồm đáp án cùng ma trận
sở hữu Đề thi học kì 2 lớp 2 môn giờ Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề 2 - Đề thi giờ Việt lớp 2 học kỳ 2 có đáp án và ma trận 18 76 0
download Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề thi kì 2 lớp 3 môn Toán, giờ Việt gồm đáp án và ma trận
download Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề thi kì 2 lớp 3 môn Toán, giờ Việt bao gồm đáp án và ma trận 16 215 3
Tải bộ đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn khoa học năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề bình chọn học kì 1 môn công nghệ lớp 4 gồm đáp án
Tải cỗ đề thi học kì 1 lớp 4 môn kỹ thuật năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề kiểm tra học kì 1 môn kỹ thuật lớp 4 có đáp án 12 36 2
cài Đề thi học kì 2 lớp 5 môn giờ Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề thi tiếng việt lớp 5 cuối học tập kì 2 năm 2020
tải Đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn tiếng Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề thi giờ việt lớp 5 cuối học kì 2 năm 2020 8 107 2
cài Đề thi học tập kì 1 môn giờ Việt lớp 1 năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề 2 - Đề kiểm soát học kì 1 giờ đồng hồ Việt lớp 1 tất cả đáp án và ma trận
thiết lập Đề thi học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Việt lớp một năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2 - Đề kiểm soát học kì 1 tiếng Việt lớp 1 bao gồm đáp án cùng ma trận 6 64 0
mua Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề thi Toán học tập kì 2 lớp 1 gồm đáp án với ma trận
tải Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề thi Toán học tập kì 2 lớp 1 tất cả đáp án với ma trận 6 50 0
cài Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 trường Tiểu học Kim Đồng - Đề kiểm soát học kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án
cài Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 ngôi trường Tiểu học Kim Đồng - Đề khám nghiệm học kì 1 môn Toán lớp 2 tất cả đáp án 8 43 0
thiết lập Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề 3 - Đề khám nghiệm học kì 1 môn Toán lớp 2 bao gồm đáp án
sở hữu Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 3 - Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án 5 40 0
download Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề 2 - Đề đánh giá học kì 1 môn Toán lớp 2 tất cả đáp án
cài đặt Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2 - Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2 gồm đáp án 5 46 0
sở hữu Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2 - Đề bình chọn học kì 1 lớp 3 môn Toán gồm ma trận đề thi
tải Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề 2 - Đề chất vấn học kì 1 lớp 3 môn Toán gồm ma trận đề thi 4 45 0
mua Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề Toán lớp 3 học kì 2 có đáp án với ma trận
thiết lập Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề Toán lớp 3 học kì 2 bao gồm đáp án cùng ma trận 6 105 0
sở hữu Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề 2 - Đề thi Toán học kì 2 lớp 1 có đáp án cùng ma trận
sở hữu Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề 2 - Đề thi Toán học kì 2 lớp 1 bao gồm đáp án và ma trận 6 33 0
nghĩa lịch sử vẻ vang - Sự chỉ huy của đảng cộng sản việt nam trong vấn đề xây dựng hậu phương thời kì k 123 20,000 5,000
Cây hoa đào hoàn toàn có thể trồng chậu tô điểm ngày đầu năm hoặc trồng làm hoa lá cây cảnh trong vườn tuyệt công viên?. + Cột mặt phải: Chèn hình hình ảnh cây đào.A (1)MA TRẬN ĐỀ THEO SỐ CÂU, SỐ ĐIỂM - LỚP HKII Mạc h kiến thức, năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức2 Mức3 Mức4 Tổng điểm tỷ lệ % TN TL/TH TN TL/TH TN TL/TH TN TL/TH Tổng TL 1 soạn thảo văn bạn dạng Số câu 5 Số điểm 1,0 2,0 3,0 30% 2 kiến thiết trình chiếu Số câu 5 Số điểm 1,0 3,0 4,0 40% 3 quả đât logo Số câu 1 5 Số điểm 0,75 0,25 2,0 3,0 30% Tổng Số câu 11 0 1 1 1 0 1 15 Số điểm 2,75 - 0,75 2,0 2,0 - 3,0 10 Tỷ lệ % 27,5% 0% 2,5% 20% 0% 20% 0% 30% 100% Số câu Điểm Tỷ lệ Lí thuyết (15") 12 3 30% Tự luận (15") 2 4 40% Thực hành (2)Trường tè học………. KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II chúng ta tên: Năm học: 2019 – 2020 Lớp: Môn: Tin học thời gian làm 45 phút Điểm thừa nhận xét cô giáo A LÝ THUYẾT VÀ TỰ LUẬN ( 7,0 điểm) 30 phút Phần I: định hướng (3,0 điểm). Em khoanh tròn vào chữ trước lời giải đúng. Câu 1: hình tượng phần mềm Word là: A B C D Câu Nút lệnh dùng để làm chèn bảng văn (0,5 điểm) A B C D Câu Để chèn hình mẫu vào văn bản, trường đoản cú thẻ Insert, em nháy chuột vào nút lệnh nào? A - B- C- D- Câu Để cắt phần văn em lựa chọn nút lệnh nào? A Cut B Copy C Paste D Save Câu Để sản xuất trang trình chiếu em chọn nút lệnh nào? A B C D Câu vào PowerPoint để sinh sản hiệu ứng vận động cho văn bản, em chọn nút lệnh nào? A Slide show B design C Animations D đánh giá Câu tổ hợp phím bật/tắt cơ chế in đậm trong PowerPoint? A Ctrl + N B Ctrl + I C Ctrl + B D Ctrl + M (3) A F7 B F C F5 D F4 Câu 9: Trong phần mềm Logo, muốn rùa lùi 100 cách em dùng lệnh nào? A RT 100 B LT 100 C FD 100 D BK 100 Câu 10 Lệnh Repeat 4 hình ảnh vẽ hình gì? A B C D Câu 11 : Trong phần mềm Logo, nhằm thực phép tính (10 + 5) : + x 3, em gõ lệnh: A Print (10 + 5) : + x B Label (10 + 5) : + x C Label 10 + / + * D Print (10 + 5) / + * Câu 12 đưa sử Rùa vị trí khởi thủy Theo em lệnh viết dòng chữ đây: . A FD 100 LABEL B RT 30 LABEL C LT 100 LABEL D RT 90 LABEL II từ bỏ luận(4,0 điểm) Câu 1: Nêu bước thực chép dán phần văn bản? (2,0 điểm) Câu 2: Hãy viết lệnh nhằm rùa vẽ hình chữ nhật với chiều dài 100 bước, chiều rộng lớn 50 bước ứng dụng Logo? (2,0 điểm) (4) B: THỰC HÀNH (3,0 điểm) 15 phút. Mở ứng dụng Powerpoint, thực yêu cầu sau: (3 điểm)Lưu ý: Ở trang em đề nghị chọn hiệu ứng màu mang đến phù hợp lưu lại vào ổ đĩa D: với thương hiệu tệp TÊN EM – LỚP * Trang 1: Chọn bố cục tổng quan - Tiêu đề: CÁC LOÀI HOA ĐẸP - Tác giả: thương hiệu em – lớp * Trang 2: Chọn bố cục - Tiêu đề: HOA ĐÀO - Nội dung: + Cột mặt trái: Cây đào cảnh sắc trọng, tượng trưng mang đến mùa xuân khu vực miền bắc Cây hoa đào trồng chậu trang trí ngày đầu năm mới trồng làm cảnh vườn hay cơng viên + Cột bên phải: Chèn hình hình ảnh đào. (5)ĐÁP ÁN A TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN: I Trắc nghiệm(3,0 điểm) từng câu trả lời 0,25 điểm. Câu lựa chọn B C A A D C C C Câu 10 11 12 lựa chọn D B D B II tự Luận (4,0 điểm). Câu Nội dung Điểm 1 Các bước thực nhằm chép dán phần văn là: 1 lựa chọn phần văn muốn chép 2 vào thẻ trang chủ chọn công cụ xào nấu (Copy) Đặt trỏ soạn thảo nơi nên chép 4 Nháy chọn giải pháp Dán (Paste) cần dán nội dung 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 2 *Các lệnh để rùa vẽ hình chữ nhật cùng với chiều dài 100 bước, chiều rộng 50 bước ứng dụng Logo là: FD 100 50 RT 90 FD 50 RT 90 FD 100 100 RT 90 FD 50 RT90 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm B: THỰC HÀNH (3,0 điểm) Trình bày, định dạng, lựa chọn màu cảm giác trình chiếu yêu thương cầu: điểm không nên lỗi trừ 0,5 điểm

*

u.

2. Nút lệnh dùng để làm chèn bảng vào văn phiên bản là (0,5 điểm) Xem trên trang 2 của tài liệu.
*

t.

bên phải: Chèn hình ảnh cây đào Xem trên trang 4 của tài liệu.
*

c.

lệnh nhằm rùa vẽ hình chữ nhật với chiều lâu năm 100 bước, chiều rộng 50 bước trong ứng dụng Logo là: Xem tại trang 5 của tài liệu.

Tài liệu liên quan

mua Đề thi học kì 2 lớp 4 môn giờ đồng hồ Việt năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn tiếng Việt gồm đáp án
thiết lập Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn giờ Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn tiếng Việt bao gồm đáp án 8 102 0
cài đặt Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Việt năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề 4 - Đề soát sổ học kì 1 lớp 2 môn giờ đồng hồ Việt tất cả đáp án
download Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Việt năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề 4 - Đề đánh giá học kì 1 lớp 2 môn giờ Việt bao gồm đáp án 5 29 0
cài đặt Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Toán bao gồm đáp án
thiết lập Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Toán có đáp án 4 51 1
download Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn kỹ thuật năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn công nghệ
thiết lập Đề thi học kì 2 lớp 4 môn kỹ thuật năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn kỹ thuật 4 50 0
tải Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Tin học tất cả đáp án
thiết lập Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Tin học năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Tin học có đáp án 5 371 1
mua Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề 2 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Toán gồm đáp án
mua Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Toán tất cả đáp án 4 61 0
thiết lập Đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn lịch sử dân tộc - Địa lý năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề thi Sử - Địa lớp 4 cuối học kì 2 có đáp án
sở hữu Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 4 môn lịch sử dân tộc - Địa lý năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề thi Sử - Địa lớp 4 cuối học tập kì 2 tất cả đáp án 6 103 0
Tải cỗ đề thi học tập kì 2 lớp hai năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề thi lớp 2 học kỳ 2 có đáp án 14 12 0
mua Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn giờ đồng hồ Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề 2 - Đề thi giờ Việt lớp 2 học kỳ 2 gồm đáp án và ma trận
download Đề thi học kì 2 lớp 2 môn giờ Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề 2 - Đề thi tiếng Việt lớp 2 học tập kỳ 2 bao gồm đáp án với ma trận 18 76 0
thiết lập Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề thi kì 2 lớp 3 môn Toán, tiếng Việt gồm đáp án và ma trận
cài đặt Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề thi kì 2 lớp 3 môn Toán, tiếng Việt tất cả đáp án và ma trận 16 215 3
Tải bộ đề thi học kì 1 lớp 4 môn công nghệ năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề kiểm soát học kì 1 môn công nghệ lớp 4 có đáp án
Tải bộ đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn khoa học năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề đánh giá học kì 1 môn kỹ thuật lớp 4 tất cả đáp án 12 36 2
cài đặt Đề thi học kì 2 lớp 5 môn giờ đồng hồ Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề thi tiếng việt lớp 5 cuối học tập kì 2 năm 2020
thiết lập Đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn giờ Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề thi tiếng việt lớp 5 cuối học kì 2 năm 2020 8 107 2
mua Đề thi học tập kì 1 môn tiếng Việt lớp một năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề 2 - Đề bình chọn học kì 1 giờ đồng hồ Việt lớp 1 bao gồm đáp án và ma trận
tải Đề thi học kì 1 môn tiếng Việt lớp 1 năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2 - Đề chất vấn học kì 1 giờ đồng hồ Việt lớp 1 có đáp án cùng ma trận 6 64 0
thiết lập Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề thi Toán học kì 2 lớp 1 có đáp án với ma trận
sở hữu Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề thi Toán học tập kì 2 lớp 1 tất cả đáp án cùng ma trận 6 50 0
mua Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 trường Tiểu học tập Kim Đồng - Đề kiểm soát học kì 1 môn Toán lớp 2 gồm đáp án
download Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 ngôi trường Tiểu học Kim Đồng - Đề bình chọn học kì 1 môn Toán lớp 2 bao gồm đáp án 8 43 0
thiết lập Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề 3 - Đề soát sổ học kì 1 môn Toán lớp 2 tất cả đáp án
tải Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 3 - Đề chất vấn học kì 1 môn Toán lớp 2 bao gồm đáp án 5 40 0
cài đặt Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2 - Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án
download Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2 - Đề đánh giá học kì 1 môn Toán lớp 2 gồm đáp án 5 46 0
download Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề 2 - Đề kiểm soát học kì 1 lớp 3 môn Toán tất cả ma trận đề thi
cài Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề 2 - Đề đánh giá học kì 1 lớp 3 môn Toán tất cả ma trận đề thi 4 45 0
mua Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề Toán lớp 3 học tập kì 2 có đáp án với ma trận
cài Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề Toán lớp 3 học tập kì 2 gồm đáp án và ma trận 6 105 0
cài đặt Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề 2 - Đề thi Toán học kì 2 lớp 1 gồm đáp án với ma trận
cài đặt Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề 2 - Đề thi Toán học kì 2 lớp 1 gồm đáp án và ma trận 6 33 0
nghĩa lịch sử vẻ vang - Sự chỉ huy của đảng cộng sản vn trong việc xây dựng hậu phương giai đoạn k 123 20,000 5,000
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ đề bài liệu new đăng kungfu với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong dịp nghỉ lễ tết đặc điểm chung cùng vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài xích văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài tập đồ lý 8 chuyện cũ trong tủ chúa trịnh giải bài xích tập đồ vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ đề xuất giuộc soạn bài xích cô nhỏ xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài xích ca ngắn đi trên bãi cát sự cách tân và phát triển của tự vựng tiếp sau ôn tập văn học trung đại vn lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem dại dột van lop 8 phân tích bài thơ tự tình 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *