Đề thi quản trị học trắc nghiệm có đáp án

Ngân hàng thắc mắc trắc nghiệm cai quản trị học phần 1 cùng với 25 câu trắc nghiệm kiến thức và kỹ năng môn quản ngại trị học bao gồm đáp án giúp đỡ bạn ôn tập tốt hơn.


Câu 1. Quản trị được thực hiện trong 1 tổ chức triển khai nhằmA. Về tối đa hóa lợi nhuậnB. Đạt phương châm của tổ chứcC. Thực hiện có đọc quả tối đa các nguồn lựcD. Đạt được kim chỉ nam của tổ chức triển khai với công suất cao
Câu 2. Điền vào vị trí trống: quản lí trị là hầu như hoạt động cần thiết khi có khá nhiều người kết hợp với nhau trong 1 tổ chức nhằm thực hiện ___________ chung”A. Mục tiêuB. Lợi nhuậnC. Kế hoạchD. Lợi ích
Câu 3. Điền vào khu vực trống “Hoạt cồn quản trị chịu sự ảnh hưởng tác động của __________ đang dịch chuyển không ngừng”A. Kỹ thuậtB. Công nghệC. Khiếp tếD. Môi truờng
Câu 4. Quản ngại trị quan trọng choA. Các tổ chức bởi lợi nhuận và tổ chức triển khai phi lợi nhuậnB. Những doanh nghiệp chuyển động sản xuất kinh doanhC. Các đơn vị hành chính vì sự nghiệpD. Những công ty lớn
Câu 5. Điền vào nơi trống “quản trị hướng tổ chức triển khai đạt kim chỉ nam với __________ tối đa và chi phí thấp nhất”A. Sự thỏa mãnB. Lợi íchC. Kết quảD. Lợi nhuận
Câu 6. Để tăng năng suất quản trị, các nhà quản lí trị có thể thực hiện bằng cáchA. Giảm chi phí ở nguồn vào và doanh thu ở đàu ra không nỗ lực đổiB. Chi phí ở nguồn vào không đổi khác và tăng lợi nhuận ở đầu raC. Vừa giảm chi phí ở nguồn vào và vừa tăng lệch giá ở đầu raD. Toàn bộ những phương pháp trên
Câu 7. Quản trị viên trung cấp cho trường triệu tập vào câu hỏi ra các loại quyết địnhA. Chiến lượcB. Tác nghiệpC. Chiến thuậtD. Toàn bộ các loại quyết định trên
Câu 8. Càng xuống thấp cấp hơn thời hạn dành cho tính năng quản trị nào vẫn càng quan liêu trọngA. Hoạch địnhB. Tổ chức và kiểm traC. Điều khiểnD. Toàn bộ các công dụng trên
Câu 9. Càng lên v.i.p hơn, thời gian dành cho tính năng quản trị nào vẫn càng quan liêu trọngA. Hoạch địnhB. Tổ chứcC. Điều khiểnD. Kiểm tra
Câu 10. Bên quản trị phân bố thời gian nhiều nhất cho việc tiến hành chức năngA. Hoạch địnhB. Điểu khiển cùng kiểm traC. Tỏ chứcD. Tất cả phương án trên những không thiết yếu xác
Câu 11. Công ty quản trị cấp cho cao cần thiết nhất kỹ năngA. Nhân sựB. Bốn duyC. Kỹ thuậtD. Kĩ năng tư duy + nhân sự
Câu 12. Mối quan hệ giữa những cấp bậc quản lí trị và các kỹ năng của phòng quản trị làA. Ở bậc quản trị càng tốt kỹ năng nghệ thuật càng có tầm quan liêu trọngB. Ở bậc quản lí trị càng tốt kỹ năng nhân sự càng có tầm quan trọngC. Khả năng nhân sự có tầm đặc biệt như nhau so với các cấp bậc quản trịD. Tất cả các phương pháp trên điều sai
Câu 13. Hoạt động quản trị thị trường được tiến hành thông qua 4 chức năngA. Hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm traB. Hoạch định, nhân sự, chỉ huy, phối hợpC. Hoạch định, tổ chức, phối hợp, báo cáoD. Kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức, kiểm tra
Câu 14. Trong 1 tổ chức, các cấp bậc quản ngại trị thừơng được phân chia thànhA. 2 cấp quản trịB. 3 cấp cho quản trịC. 4 cung cấp quản trịD. 5 cung cấp quản trị
Câu 15. Cố gắng vấn cho ban giám đốc của 1 doanh nghiệp tay chân quản trịA. Cấp caoB. Cấp giữaC. Thấp cấp (cơ sở)D. Tất cả đều sai
Câu 16. Điền vào chỗ trống “chức năng hoạch định nhằm xác minh mục tiêu cần có được và đề ra ___________ hành động để đạt mục tiêu trong từng khoảng thời hạn nhất định”A. Quan tiền điểmB. Chương trìnhC. Giới hạnD. Giải pháp thức
Câu 17. Dục tình giữa cấp bậc quản trị và những kỹ năngA. Chức vụ càng rẻ thì năng lực về nghệ thuật càng quan lại trọngB. Chức vụ càng cao thì kĩ năng về tu duy càng quan tiền trọngC. Công ty quản trị cần tất cả các kỹ năng, tuy vậy chức vụ càng tốt thì kỹ năng tư duy càng quan lại trọngD. Tất cả những tuyên cha nêu trên đều sai
Câu 18. Khả năng nào cần thiết ở cường độ như nhau so với các đơn vị quản trịA. Tứ duyB. Kỹ thuậtC. Nhân sựD. Tất cả đều sai
Câu 19. Sứ mệnh nào đã được thực hiện khi bên quản trị giới thiệu 1 quyết định để cải tiến và phát triển kinh doanhA. Vai trò fan lãnh đạoB. Vai trò fan đại diệnC. Vai trò người phân bố tài nguyênD. Vai trò bạn doanh nhân
Câu 20. Điền vào chỗ trống “Nhà quản ngại trị thấp cấp thì kĩ năng ____________ càng quan liêu trọng”A. Nhân sựB. Chuyên mônC. Tứ duyD. Giao tiếp
Câu 21. Mục tiêu của quản trị trong 1 tổ chức làA. Đạt được tác dụng và năng suất caoB. Sử dụng phù hợp các mối cung cấp lực hiện nay cóC. Kiếm tìm kiếm lợi nhuậnD. Tạo sự bất biến để phát triển
Câu 22. Vạc biểu như thế nào sau đó là saiA. Cai quản trị cần thiết đối với căn bệnh việnB. Cai quản trị quan trọng đối với ngôi trường đại họcC. Cai quản trị chỉ cần thiết đối với tổ chức có quy mô lớnD. Quản trị cần thiết đối với doanh nghiệp
Câu 23. Quản trị quan trọng trong các tổ chức đểA. Đạt được lợi nhuậnB. Giảm chi phíC. Đạt được phương châm với công suất caoD. Tạo hiếm hoi tự trong một tổ chức
Câu 24. Để tăng hiệu quả, những nhà quản ngại trị có thể thực hiện bằng cáchA. Giảm chi tiêu ở đầu vào và công dụng ở cổng output không nạm đổiB. Chi tiêu ở đầu vào không đổi cùng tăng tác dụng đầu raxcC. Vừa giảm túi tiền ở đầu vào và tăng công dụng đầu raD. Toàn bộ đều sai
Câu 25. Để đạt hiệu quả, các nhà cai quản trị đề nghị phảiA. Xác định và xong xuôi đúng mục tiêuB. Giảm chi tiêu đầu vàoC. Tăng lệch giá ở đầu raD. Toàn bộ đều chưa thiết yếu xác
CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâu 1DCâu 14BCâu 2ACâu 15DCâu 3DCâu 16BCâu 4ACâu 17CCâu 5CCâu 18CCâu 6DCâu 19DCâu 7CCâu 20BCâu 8CCâu 21ACâu 9ACâu 22CCâu 10DCâu 23CCâu 11DCâu 24DCâu 12CCâu 25ACâu 13A

Trắc nghiệm quản lí trị sản xuất đề số 27 (Có đáp án)


Trắc nghiệm quản lí trị tiếp tế đề số 26 (Có đáp án)


Trắc nghiệm quản lí trị cung ứng đề số 25 (Có đáp án)


Trắc nghiệm quản trị tiếp tế đề số 24 (Có đáp án)


Trắc nghiệm quản ngại trị phân phối đề số 23 (Có đáp án)


Môn VănMôn AnhMôn ToánMôn HóaPhân tích Tây TiếnPhân tích Việt BắcTranh đánh màuTả cây phượngAbout us on about.me
Bài văn tả mẹTả nhỏ mèoPhân tích người lái đò sông ĐàPhân tích bài thơ Tỏ lòngPhân tích Đất nướcPhân tích nhì đứa trẻPhân tích nhân đồ Huấn CaoĐịnh phía nghề nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *