... ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 thcs THỊ XÃ PHÚ THỌ Môn: giờ đồng hồ Anh Đề thỏa thuận Năm học: 2012-2013 (Đề gồm 7 trang) thời hạn làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Giám ... When the dealer (9) ………… the car, you have to pay the balance or get a loan. Most people make a 19 Sở Giáo dục & Đào tạo ra KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9- trung học cơ sở TỈNH QUẢNG NGÃI **** ... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5Sở Giáo dục và Đào tạo ra KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9- thcs TỈNH QUẢNG NGÃI **** HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG ANH LISTENING: từng câu chuẩn cho 0.2 điểm : 15 câu...
*

... BÌNH ––––––––––ĐỀ CHÍNH THỨCKỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 trung học cơ sở NĂM HỌC: 2013-2014Môn: TIẾNG ANH thời hạn làm bài: 90 phút (Không kể thời hạn giao đề) (Đề thi tất cả 07 trang) ... ____The end____SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠONINH BÌNHHƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNHLỚP 9 thcs NĂM HỌC: 2013-2014Môn: giờ đồng hồ Anh (Hướng dẫn chấm gồm: 02 trang)SECTION I: LISTENING (30 ... Council going to vì something about the city's traffic problem? It's high time something .3. They estimated the price, including all the costs. Taking 4. Nothing was done about it....
*

... 1 Sở GD&ĐT quảng ninh đất mỏ kỳ thi chọn học sinh tốt CP tỉnh lớp 9 năm học 2010 - 2011 Đề thi CHNH THC ( thi ny cú 7 trang) Chữ ký kết của giám thị Môn: giờ Anh (bảng A) thời gian làm ... 8 SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 NĂM HỌC 2010 - 2011 §Ò thi CHÍNH THỨC Môn: giờ Anh (BẢNG A) PART I. VOCABULARY và GRAMMAR: ... Bear/ 195 0/ Lincolshire, England 2. When/ she/ six/ she/ write/ short stories/ animals 3. 196 5/ she/ write/ first novel / but it/ not / publish 4. She/ meet/ husband/ 196 9/ get/...
*

... Phách Số T.tự bài xích thi 1SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠONINH THUẬN(Đề chủ yếu thức)KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNHNĂM HỌC 2013 – 2014Khóa ngày: 10 / 11 / 2013Môn thi: TIẾNG ANH - CấpTHCSThời ... Isn’t C. There hasn’t D. It isn’t 9. I suggested __________ to lớn the party.A. Him in going B. Khổng lồ make him go C. Him going D. That he should go10. His house is nothing out of the__________; it’s ... Lives!26AgrewBbuiltCdevelopedDworked27AoughtBshouldCmightDwould28AcallsBvoicesCnoisesDsounds 29 AtrainedBbecameCeducatedDtaught30AamazedBinterestedCsurprisedDexcited31AgeographyBseasonCclimateDweather32AsoBbecauseCsinceDthat33AlikelyBsimilarCsameDaccurate34AaboveBaboutCalongDaround35AanyBeachCallDeveryYour answers:26.27.28. 29. 30.31.32.33.34.35. Điểm thông qua số Điểm bằng văn bản Chữ ký kết G.khảo Chữ cam kết G.khảo Số phách Số T.tự bài xích thi 3SECTION II: READINGPart 1: Read the article...
*

... Con, bé trẻ, rỡ con, thi u nhi, nhãi con ranh, nhi đồng, thi u niên, em bé, con cháu bé, ranh ma con)b. Tìm 4 tự ghép gồm tiếng đẹp mắt đứng trước hoặc sau; trong đó:- 2 tự ghép gồm nghĩa tổng hợp - 2 từ ghép ... ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNHNĂM HỌC 2008- 20 09 Câu 1: (2 điểm)a. Nên chọn từ trong ngoặc để điền vào khu vực trống trong khúc ... Xếp các từ cho sẵn vào bảng mang đến phù hợp. trường đoản cú ngữ chỉ trẻ nhỏ không có sắc thái gìTừ ngữ chỉ trẻ em mang nhan sắc thái coi trọngTừ ngữ chỉ trẻ em mang sắc thái coi thường(trẻ, nhỏ nít, trẻ con ranh,...
*

... Holidays.Phòng GD&ĐTNAM TRCĐáp án chấm thi lựa chọn học sinh giỏi huyện lớp 8 năm học tập 2008-20 09 Môn thi: giờ anh Thời gian: 90 phút (Không kể thời hạn giao đề) Tổng điểm: đôi mươi ( ví dụ nh sau)Câu ... ________________ bad weather.Phòng GD_ĐT Bù Gia phệ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8Trường trung học cơ sở Bù Nho Môn : giờ Anh Họ và tên :…………………………………… thời gian : 90 phút Lớp :………………………………………………. Năm học tập : 2010-1011Điểm ... Met.• Key anwers:86………………………….87………………………….88………………………………… 89 …………………… 90 ……………………………… 91 ……………………… 92 ………………………… 93 ……………………………… 94 ……………………… 95 …………………………….X. Đọc đoạn văn rồi trả lời câu hỏi( 5 điểm)...
... Annual ………… of 8% between 199 1 and 199 8. 4. In 199 9, …………growth slowed down with a 5% increase in GDP. 5. GDP’s growth ……… stood at 6% in 2000 – 2001 & is projected as 7% this year. 6. Economists ... ĐỀ THI ANH VĂN ĐỀ SỐ 1 SECTION 1: Language usage 1. In the long term ……….is due khổng lồ increase in the price of raw materials. This is the situation where prices ... 14. “…… và many of them are classed as self-employed.” (Paragraph 1) 15. “by 52% between 198 1 & 199 1 from 2.2 million to 3.3 million people – & most of them work on their own.” (paragraph...
... TẠOKY THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 trung học phổ thông CHUYÊNNăm học trăng tròn 09 - 2010Môn thi: tiếng Anh 9 (Cho thí sinh thi vào chuyên Anh) Thời gian: 120 phút ( không kể thời hạn giao đề )Ngày thi: 25/ 6/ 20 09 A. ... Anything 9. togethet 10. Possible Trang 19 Đề chính thức4 ĐỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN trung học phổ thông MÔN TIẾNG ANH: BẮC NINH, THỪA THI N HUẾ, VŨNG TÀUUBND TỈNH BẮC NINHSỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠOĐỀ THI ... SINH VÀO LỚP 10 trung học phổ thông CHUYÊNNăm học đôi mươi 09- 2010MÔN THI: tiếng Anh (Dành cho thí sinh thi vào siêng Anh) thời hạn làm bài: 120 phút (không kể thời hạn giao đề) ;Ngày thi: 09/ 07/20 09 A. PHONETICS...