Đề thi học sinh giỏi môn toán 9 cấp huyện có đáp án

Tài liệu có 235 trang, tuyển chọn tập 50 đề thi lựa chọn học sinh xuất sắc môn Toán lớp 9 cung cấp huyện / cấp cho quận tất cả đáp án và giải mã chi tiết.

1. Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo huyện Hoằng Hóa năm trước – 2015.2. Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác huyện Thạch Hà năm nhâm thìn – 2017.3. Phòng giáo dục và Đào chế tạo huyện tởm Môn 2010 – 2011.4. Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất huyện Hoằng Hóa 2012 – 2013.5. Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra huyện Thanh oai 2012 – 2013.6. Phòng giáo dục đào tạo và Đào Tạo tp Thanh Hóa năm ngoái – 2016.7. Trường trung học cơ sở Trần Mai Ninh 2012 – 2013.8. Phòng giáo dục và Đào sản xuất huyện Hoằng Hóa năm ngoái – 2016.9. Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo huyện Triệu Phong 2018 – 2019.10. Phòng giáo dục và Đào chế tạo Quận Hải An 2018 – 2019.11. Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất huyện Cẩm Thủy 2011 – 2012.12. Phòng giáo dục và Đào sản xuất huyện Triệu tô 2012 – 2013.13. Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Thủy Nguyên 2018 – 2019.14. Phòng giáo dục và Đào sản xuất Quận Ngô Quyền 2018 – 2019.15. Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo Quận Hồng Bàng 2018 – 2019.16. Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất huyện Thanh Hà năm 2016 – 2017.17. Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra huyện Hậu Lộc 2012 – 2013.18. Trường trung học cơ sở Lê Ninh 2018 – 2019.19. Phòng giáo dục và đào tạo và Đạo chế tạo ra huyện Vĩnh Lộc 2016 – 2017.20. Phòng giáo dục đào tạo và Đạo chế tạo ra huyện Cẩm Giang năm nhâm thìn – 2017.21. Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất huyện Cẩm Giàng năm ngoái – 2016.22. Phòng giáo dục và Đào tạo thành Quận Lê Chân 2018 – 2019.23. Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo huyện kinh Môn 2013 – 2014.24. Phòng giáo dục và Đào tạo ra huyện Trực Ninh 2009 – 2010.25. Phòng giáo dục và Đào chế tạo huyện chi phí Hải năm 2016 – 2017.26. Phòng giáo dục đào tạo và Đào Tạo thành phố Bắc Giang 2017 – 2018.27. Trường trung học cơ sở Thanh Văn năm ngoái – 2016.28. Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo huyện Gia Lộc 2015 – 2016.29. Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Vũ quang quẻ 2018 – 2019.30. Phòng giáo dục và Đào tạo ra Quận Bắc trường đoản cú Liêm 2018 – 2019.31. Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất huyện Lục phái mạnh 2018 – 2019.32. Phòng giáo dục và Đào sản xuất huyện Kim Thành 2018 – 2019.33. Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra huyện Hoài Nhơn 2018 – 2019.34. Phòng giáo dục và Đào chế tác huyện Hạ Hòa 2015 – 2016.35. Phòng giáo dục và Đào sản xuất huyện Đan Phượng 2018 – 2019.36. Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra huyện Bỉm Sơn 2016 – 2017.37. Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra huyện Quảng Điền năm 2016 – 2017.38. Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành huyện Vũ quang đãng 2018 – 2019.39. Phòng giáo dục và Đào chế tạo huyện thanh bình 2018 – 2019.40. Phòng giáo dục và Đào chế tác huyện Phù Ninh 2013 – 2014.41. Phòng giáo dục và đào tạo và Đào Tạo thành phố Thanh Hóa 2014 – 2015.42. Phòng giáo dục và Đào chế tác huyện Tân Kì 2018 – 2019.43. Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất huyện Đồng Xuân 2012 – 2013.44. Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành huyện Mộc Xuân năm nhâm thìn – 2017.45. Phòng giáo dục và Đào tạo huyện chi phí Hải 2017 – 2018.46. Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên thành phố hải phòng 2018 – 2019.47. Phòng giáo dục và Đào chế tác huyện Kim Thành 2012 – 2013.48. Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra huyện Thanh oai phong 2013 – 2014.49. Trường trung học phổ thông chuyên thành phố hà nội – Amsterdam 2017 – 2018.50. Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra huyện Trực Ninh 2011 – 2012.

thiết lập tài liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *