Câu 1: Một bé lắc đối kháng được treo vào è một thang máy. Lúc thang máy chuyển động thẳng đứng đi lên nhanh dần phần nhiều với gia tốc có độ béo a thì chu kì xấp xỉ điều hòa của nhỏ lắc là 2,52 s. Khi thang máy vận động thẳng đứng tăng trưởng chậm dần phần đa với gia tốc cũng đều có độ bự a thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là 3,15 s. Lúc thang sản phẩm công nghệ đứng im thì chu kì xấp xỉ điều hòa của bé lắc là

 A. 2,78 s. B. 2,96 s. D. 2,61 s. D. 2,84 s.

 


*
12 trang
*
ngochoa2017
*
*
1728
*
0Download
Bạn đang xem tư liệu "Giải cụ thể đề thi tuyển chọn sinh đh năm 2011 môn: đồ vật lí; Khối A", để download tài liệu nơi bắt đầu về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ CHÍNH THỨC(Đề thi có 07 trang)ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011Môn: VẬT LÍ; Khối AThời gian có tác dụng bài: 90 phút, ko kể thời gian phát đềMã đề 936HƯỚNG DẪN GIẢI chi TIẾTCho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; độ khủng điện tích yếu tắc e = 1,6.10-19 C; tốc độ ánh sáng trong chân ko c = 3.108 m/s; 1u = 931,5 MeV/c2. I. PHẦN chung CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, tự câu 1 cho câu 40)Câu 1: Một con lắc 1-1 được treo vào trần một thang máy. Khi thang máy chuyển động thẳng đứng tăng trưởng nhanh dần những với gia tốc có độ phệ a thì chu kì giao động điều hòa của con lắc là 2,52 s. Khi thang máy vận động thẳng đứng tăng trưởng chậm dần phần lớn với gia tốc cũng có thể có độ béo a thì chu kì xấp xỉ điều hòa của nhỏ lắc là 3,15 s. Khi thang trang bị đứng im thì chu kì xê dịch điều hòa của con lắc làA. 2,78 s.B. 2,96 s.D. 2,61 s.D. 2,84 s.Giải:* Thang máy tăng trưởng nhanh dần dần đều, tốc độ trọng ngôi trường hiệu dụng: g1 = g + a* Thang máy tăng trưởng chậm dần dần đều, gia tốc trọng trường hiệu dụng: g2 = g - a* * Þ Đáp án A.Câu 2: Một học sinh quấn một máy trở nên áp với dự định số vòng dây của cuộn sơ cấp gấp hai lần số vòng dây của cuộn máy cấp. Vị sơ suất phải cuộn thứ cung cấp bị thiếu một số vòng dây. Muốn khẳng định số vòng dây thiếu nhằm quấn tiếp cấp dưỡng cuộn thứ cung cấp cho đủ, học viên này đặt vào nhì đầu cuộn sơ cấp cho một điện áp luân chuyển chiều có giá trị hiệu dung không đổi, rồi sử dụng vôn kế xác minh tỉ số điện áp sống cuộn thứ cấp để hở với cuộn sơ cấp. Lúc đầu tỉ số năng lượng điện áp bởi 0,43. Sau khoản thời gian quấn phân phối cuộn thứ cung cấp 24 vòng dây thì tỉ số điện áp bằng 0,45. Bỏ qua mọi hao giá thành trong máy đổi thay áp. Để được máy trở nên áp đúng thật dự định, học sinh này phải liên tục quấn thêm vào cuộn thiết bị cấpA. 60 vòng dây.B. 84 vòng dây.C. 100 vòng dây.D. 40 vòng dây.Giải:Gọi N1, N2 là số vòng dây lúc đầu của mỗi cuộn; n là số vòng nên cuốn thêm đề nghị tìm. Ta có:Þ Đáp án A.Câu 3: nếu nối hai đầu đoạn mạch có cuộn cảm thuần L mắc tiếp liền với năng lượng điện trở thuần R = 1 vào hai cực của nguồn điện một chiều tất cả suất điện rượu cồn không đổi cùng điện trở trong r thì trong mạch có dòng năng lượng điện không đổi cường độ I. Cần sử dụng nguồn điện này để nạp điện cho một tụ điện có điện dung C = 2.10-6 F. Khi điện tích trên tụ điện đạt quý hiếm cực đại, ngắt tụ điện khỏi mối cung cấp rồi nối tụ năng lượng điện với cuộn cảm thuần L thành một mạch xấp xỉ thì vào mạch có dao động điện từ tự do với chu kì bằng .10-6 s cùng cường độ loại điện cực đại bằng 8I. Quý hiếm của r bằngA. 2 .B. 0,25 .C. 0,5 .D. 1 .Giải:* lúc mắc L,R vào nguồn tích điện một chiều: (1)* lúc mắc tụ C vào nguồn điện một chiều thì điện áp cực đại của tụ: (2)* lúc mắc C cùng L thành mạch dao động:+) T = p.10-6 s +) Þ Đáp án D.Câu 4: Một hóa học điểm xê dịch điều hòa theo phương trình (x tính bằng cm; t tính bằng s). Tính từ lúc t = 0, hóa học điểm trải qua vị trí bao gồm li độ x = -2cm lần vật dụng 2011 tại thời điểmA. 6030 s.B. 3016 s.C. 3015 s.D. 6031 s.Giải:Sử dụng cách thức đường tròn, thuận lợi tính được: Þ Đáp án B.Câu 5: phun một prôtôn vào hạt nhân đứng yên. Phản bội ứng tạo thành hai hạt nhân X kiểu như nhau cất cánh ra với cùng tốc độ và theo những phương hợp với phương tới của prôtôn các góc bằng nhau là 600. Lấy cân nặng của mỗi hạt nhân tính theo đơn vị u ngay số khối của nó. Tỉ số giữa tốc độ của prôtôn và tốc độ độ của phân tử nhân X làPpPHe1PHe2600A. 4.B. .C. 2.D. .Giải:Áp dụng định chính sách bảo toàn cồn lượng, vẽ hình, dễ dàng thấy:Pp = PHe Þ Đáp án A.Câu 6: Một nguồn điểm O phân phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Nhì điểm A, B bí quyết nguồn âm theo lần lượt là r1 cùng r2. Biết độ mạnh âm trên A gấp 4 lần cường độ âm tại B. Tỉ số bằngA. 4.B. 2.C. .D. .Giải:Ta tất cả Þ Đáp án B.Câu 7: chất phóng xạ poolooni phát ra tia và thay đổi thành chì . Mang đến chu kì của là 138 ngày. Lúc đầu (t = 0) có một mẫu mã pôlôni chuyên chất. Tại thời khắc t1, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni cùng số hạt nhân chì trong mẫu mã là . Tại thời gian t2 = t1 + 276 ngày, tỉ số thân số hạt nhân pôlôni với số phân tử nhân chì trong mẫu làA. .B. .C. .D. .Giải:* Tại thời khắc t1: ngày* Tại thời khắc t2 = t1 + 276 = 552 ngày Þ k2 = 4, giống như có:Þ Đáp án C.Câu 8: Một chất phát quang đãng được kích mê thích bằng ánh nắng có bước sóng 0,26 thì phân phát ra tia nắng có cách sóng 0,52 . Mang sử công suất của chùm sáng phát quang bởi 20% công suất của chùm sáng sủa kích thích. Tỉ số giữa số phôtôn ánh sáng phá quang cùng số phôtôn ánh nắng kích say đắm trong cùng một khoảng thời gian làA. .B. .C. .D. .Giải:Þ Đáp án C.Câu 9: trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11 m. Ở một tâm trạng kích đam mê của nguyên tử hiđrô, êlectron vận động trên quỹ đạo ngừng có bán kính là r = 2,12.10-10 m. Hành trình đó có tên gọi là tiến trình dừngA. L.B. N.C. O.D. M.Giải: tiến trình LÞ Đáp án A.Câu 10: Đặt năng lượng điện áp vào nhì đầu một tụ điện thì cường độ mẫu điện qua nó có giá trị hiệu dụng là I. Tại thời gian t, điện áp ở nhì đầu tụ điện là u và cường độ loại điện qua nó là i. Hệ thưc contact giữa các đại lượng làA. B. C. D. Giải: Þ Đáp án D.Câu 11: Khi nói đến hệ khía cạnh Trời, phát biểu nào tiếp sau đây sai?A. Những hành tinh vận động quanh mặt Trời theo và một chiều.B. Sao chổi là member của hệ khía cạnh Trời.C. Hành tinh xa phương diện Trời tuyệt nhất là Thiên vương tinh.D. Hành tinh gần phương diện Trời độc nhất vô nhị là Thủy tinh.Giải: Đáp án C. (đúng nên là Hải vương tinh)Câu 12: Một sợi dây bọn hồi căng ngang, đang xuất hiện sóng ngừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là 1 điểm bụng sát A nhất, C là trung điểm của AB, cùng với AB = 10 cm. Biết khoảng thời gian ngắn độc nhất vô nhị giữa nhì lần mà lại li độ xê dịch của phần tử tại B bằng biên độ dao động của bộ phận tại C là 0,2 s. Vận tốc truyền sóng trên dây làA. 0,25 m/s.B. 2 m/s.C. 0,5 m/s.D. 1 m/s.Giải:Ta bao gồm biên độ sóng dừng tại một điểm M bên trên dây, bí quyết đầu cố định A đoạn d là:AM = 2a|sin|với a là biên độ nguồn sóng. Ta có:* Biên độ sóng tại điểm B (): AB = 2a * Biên độ sóng tại điểm C () Þ AC = 2a|sin| * Vì hoàn toàn có thể coi điểm B như một hóa học điểm xấp xỉ điều hoà với biên độ AB, thì thời hạn ngắn độc nhất giữa nhị lần điểm B tất cả li độ là Þ Đáp án C.Câu 13: một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM cùng MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R1 mắc thông liền với tụ điện gồm điện dung C, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 mắc tiếp liền với cuộn cảm thuần tất cả độ từ cảm L. Đặt điện áp luân phiên chiều có tần số và quý hiếm hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB. Khi đó đoạn mạch AB tiêu thụ năng suất bằng 120 W và bao gồm hệ số năng suất bằng 1. Trường hợp nối tắt nhị đầu tụ năng lượng điện thì điện áp hai đầu đoạn mạch AM với MB bao gồm cùng cực hiếm hiệu dụng nhưng lệch pha nhau , công suất tiêu thụ bên trên đoạn mạch AB vào trường hợp này bằngA. 75 W.B. 90 W.C. 160 W.D. 180 W.IUAMUUMBjp/3Giải: * Ban đầu, mạch xẩy ra cộng hưởng: (1)* cơ hội sau, lúc nối tắt C, mạch còn R1R2L:+) UAM = UMB ; Dj = p/3Vẽ giản vật dụng Þ j = p/6 Þ Þ Đáp án C.Câu 14: triển khai thí nghiệm Y-âng về giao bôi với ánh sáng đơn sắc màu lam ta quan gần kề được hệ vân giao thoa trên màn. Nếu cố kỉnh ánh sáng đối chọi sắc màu lam bằng ánh sáng 1-1 sắc màu đá quý và các điều kiện không giống của thử nghiệm vẫn không thay đổi thìA. Khoảng vân bớt xuống.B. địa điểm vân trung tâm cố gắng đổi.C. Khoảng vân tăng lên.D. Khoảng tầm vân không gắng đổi.Giải: l tăng Þ i tăng Þ Đáp án C.Câu 15: Trong phân tích Y-âng về giao thoa ánh sáng, nhì khe được chiếu bởi ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa nhì khe là 0,6 mm. Khoảng chừng vân bên trên màn quan gần kề đo được là 1 mm. Từ vị trí ban đầu, nếu tịnh tiến màn quan tiếp giáp một đoạn 25 centimet lại ngay gần mặt phẳng chứa hai khe thì khoảng tầm vân new trên màn là 0,8 mm. Bước sóng của ánh nắng dùng thí điểm làA. 0,50 .B. 0,48 .C. 0,64 .D. 0,45 .Giải: * thuở đầu : i = * cơ hội sau : i’ = * Þ Đáp án B.Câu 16: Một hóa học điểm xấp xỉ điều hòa trên trục Ox với biên độ 10 cm, chu kì 2 s. Mốc cụ năng ở chỗ cân bằng. Vận tốc trung bình của chất điểm vào khoảng thời gian ngắn nhất khi chất điểm đi từ vị trí gồm động năng bởi 3 lần chũm năng đến vị trí gồm động năng bởi thế năng làA. 14,64 cm/s.B. 26,12 cm/s.C. 21,96 cm/s.D. 7,32 cm/s.Giải:* Vị trí rượu cồn năng bằng 3 lần thay năng: x = ; Vị trí động năng bởi thế năng: x = * thời hạn ngắn duy nhất giữa hai địa điểm bằng thời hạn đi từ đến và bằng Dt = Quãng mặt đường tương ứng: s = - = 5() Þ vtb = Þ Đáp án C.Câu 17: Một form dây dẫn phẳng quay phần đa với tốc độ góc xung quanh một trục thắt chặt và cố định nằm trong mặt phẳng form dây, trong một từ bỏ trường đều phải có vectơ chạm màn hình từ vuông nơi bắt đầu với trục tảo của khung. Suất năng lượng điện động cảm ứng trong khung tất cả biểu thức . Tại thời gian t = 0, vectơ pháp tuyến đường của phương diện phẳng form dây phù hợp với vectơ cảm ứng từ một góc bằngA. 450.B. 1800.C. 1500.D. 900.Giải: e = đối chiếu với biểu thức tổng quát: e = , ta gồm Þ Đáp án B.Câu 18: xấp xỉ của một hóa học điểm có cân nặng 100 g là tổng thích hợp của hai giao động điều hòa thuộc phương, tất cả phương trình li độ thứu tự là và (x1 và x2 tính bằng cm, t tính bởi s). Mốc cụ năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của chất điểm bằngA. 225 J.B. 0,1125 J.C. 0,225 J.D. 112,5 J.Giải: Hai xê dịch thành phần cùng pha Þ A = A1 + A2 = 15 cm.Þ Þ Đáp án B.Câu 19: Trong thử nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khe dong dỏng S vạc ra đồng thời tía bức xạ đối kháng sắc gồm bước sóng là ; cùng . Trên màn, trong tầm giữa hai vân sáng tiếp tục có màu như là màu vân trung tâm, ví như vân sáng sủa của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một trong vân sáng sủa thì số vân sáng sủa quan gần kề được làA. 27.B. 23.C. 26.D. 21.Giải: Vân sáng bao gồm màu vân trung chổ chính giữa là địa điểm 3 vân sáng đơn sắc trùng nhau, ta đề xuất có:Vị trí vân trùng thứ nhất (từ vân trung tâm) ứng với k3 = 8.Þ khoảng cách hai vân liên tiếp cùng màu sắc vân trung vai trung phong là: Di = * Xét trên đoạn giữa hai vân này (xét cả hai địa điểm ở nhị đầu): thuận lợi tính được:+ khoảng chừng vân với l1: Số vân sáng sủa l1: tương tự như + khoảng vân l1l2 trùng: Þ số vân l1l2 trùng: Tương tự: * vày đề bài xích chỉ xét trong khoảng giữa hai vân tiếp tục cùng màu sắc vân trung trung khu (không tính vân ở hai đầu), vì thế mỗi loại trên buộc phải trừ đi 2:+ tổng thể vân sáng của các bức xạ: (13 - 2) + (10 - 2) + (9 - 2) = 26.+ Số vân trùng của nhị bức xạ: (4 - 2) + (5 - 2) + (2 - 2) = 5 (ứng với 10 vân sáng đối chọi sắc)Do mỗi vân trùng của hai sự phản xạ chỉ tính là một vân sáng sủa (10 vân sáng solo sắc trên chỉ tính là 5 vân) Þ số vân sáng quan gần kề được: 26 - 5 = 21Þ Đáp án D.Câu 20: phạt biểu làm sao sau đó là sai khi nói tới sóng điện từ?A. Sóng điện từ truyền được trong chân không.B. Lúc sóng năng lượng điện từ gặp mặt mặt phân làn giữa hai môi trường thì nó có thể bị bức xạ hoặc khúc xạ.C. Trong sóng điện từ thì giao động của điện trường cùng của sóng ngắn tại một điểm luôn đồng pha với nhau.D. Sóng điện từ là sóng ngang nên nó chỉ truyền được trong chất rắn.Giải: Đáp án D.Câu 21: Một hóa học điểm xê dịch điều hòa bên trên trục Ox. Khi hóa học điểm đi qua vị trí thăng bằng thì tốc độ của nó là trăng tròn cm/s. Khi chất điểm có vận tốc là 10 cm/s thì vận tốc của nó tất cả độ khủng là cm/s2. Biên độ dao động của hóa học điểm làA. 5 cm.B. 8 cm.C. 4 cm.D. 10 cm.Giải: ** lúc |v| = 10 thì |a| = 40 ... Tia nắng đỏ là nđ = 1,642 và so với ánh sáng sủa tím là nt = 1,685. Độ rộng từ màu đỏ đến color tím của quang phổ liên tục quan ngay cạnh được bên trên màn làA. 5,4 mm.B. 36,9 mm.C. 4,5 mm.D. 10,1 mm.Giải: ĐT = d.A(nt - nđ) = 1,2.6..(1,685 - 1,642) » 5,4.10-3 m = 5,4 (mm).Þ Đáp án A.Câu 26: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM cùng MB mắc nối tiếp. Đoạn AM tất cả điện trở thuần R1 = 40 mắc nối liền với tụ điện gồm điện dung C = F, đoạn mạch MB có điện trở thuần R2 mắc với cuộn thuần cảm. Đặt vào A, B điện áp chuyển phiên chiều có mức giá trị hiệu dụng với tần số không đổi thì năng lượng điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch AM cùng MB theo thứ tự là: và . Hệ số công suất của đoạn mạch AB làA. 0,84.B. 0,71.C. 0,86.D. 0,95.Giải: IUAMUMB7p/12p/4p/3+ Ta gồm ZC = 40Ω + tanφAM = + Từ hình mẫu vẽ có: φMB = Þ chảy φMB = * Xét đoạn mạch AM: * Xét đoạn mạch MB: Hệ số năng suất của mạch AB là :Cosφ = » 0,84Þ Đáp án A.Câu 27: phát biểu như thế nào sau đó là đúng khi nói đến sóng cơ?A. Sóng cơ truyền trong chất lỏng luôn luôn là sóng ngang.B. Cách sóng là khoảng cách giữa nhì điểm trên và một phương truyền sóng mà dao động tại hai đặc điểm đó cùng pha.C. Sóng cơ truyền trong hóa học rắn luôn luôn là sóng dọc.D. Cách sóng là khoảng cách giữa nhị điểm sát nhau độc nhất trên cùng một phương truyền sóng mà xấp xỉ tại hai đặc điểm này cùng pha.Giải: Đáp án DCâu 28: Khi nói về một vật xê dịch điều hòa, tuyên bố nào dưới đây sai?A. Cơ năng của vật đổi thay thiên tuần hoàn theo thời gian.B. Vận tốc của vật vươn lên là thiên cân bằng theo thời gian.C. Sức lực kéo về chức năng lên vật vươn lên là thiên cân bằng theo thời gian.D. Động năng của vật biến chuyển thiên tuần trả theo thời gian.Giải: Đáp án A.Câu 29: Đặt năng lượng điện áp (U ko đổi, tần số f đổi khác được) vào nhì đầu đoạn mạch mắc tiếp liền gồm năng lượng điện trở thuần R, cuộn cảm thuần gồm độ từ bỏ cảm L và tụ điện bao gồm điện dung C. Khi tần số là f1 thì cảm phòng và dung chống của đoạn mạch có mức giá trị thứu tự là 6 và 8 . Lúc tần số là f2 thì hệ số năng suất của đoạn mạch bởi 1. Hệ thức contact giữa f1 và f2 làA. B. C. D. Giải: * cùng với tần số f1: (1)* cùng với tần số f2 mạch xẩy ra cộng hưởng, ta có: (2)* phân chia từng vế của (2) đến (1) ta được: Þ Đáp án C.Câu 30: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B phương pháp nhau 18 cm, xê dịch theo phương trực tiếp đứng cùng với phương trình là (với t tính bởi s). Vận tốc truyền sóng ngơi nghỉ mặt chất lỏng là 50 cm/s. Hotline O là trung điểm của AB, điểm M sống mặt hóa học lỏng nằm trên phố trung trực của AB và gần O nhất sao cho phần tử chất lỏng trên M xấp xỉ cùng trộn với thành phần chất lỏng tại O. Khoảng cách MO làA. 2 cm.B. 10 cm.C. Cm.D. Cm.Giải: Phương trình sóng trên một điểm M trê tuyến phố trung trực (cách những nguồn đoạn d) và điểm O là:Þ Đáp án D.Câu 31: hiện tượng lạ quang điện kế bên là hiện tượng electron bị bứt ra khỏi kim các loại khiA. Cho mẫu điện chạy qua tấm kim loại này.B. Tấm kim loại này bị nung nóng vị một mối cung cấp nhiệt.C. Chiếu vào tấm kim loại này một phản xạ điện từ bao gồm bước sóng say mê hợp.D. Hấp thụ vào tấm sắt kẽm kim loại này một chùm phân tử nhân heli.Giải: Đáp án C.Câu 32: khi êlectron ở tiến trình dừng vật dụng n thì tích điện của nguyên tử hiđrô được xác minh bởi phương pháp (với n = 1, 2, 3,). Lúc êlectron trong nguyên tử hiđrô gửi từ quỹ đạo giới hạn n = 3 về quỹ đạo giới hạn n = 1 thì nguyên tử vạc ra phôtôn bao gồm bước sóng . Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo giới hạn n = 5 về quỹ đạo giới hạn n = 2 thì nguyên tử phạt ra phôtôn gồm bước sóng . Mối tương tác giữa hai bước sóng và làA. .B. .C. .D. .Giải: * (1)* (2)* phân tách từng vế (1) cho (2) được: 189Þ Đáp án D.Câu 33: Chiếu từ bỏ nước ra bầu không khí một chùm tia sáng tuy nhiên song rất nhỏ nhắn (coi như 1 tia sáng) bao gồm 5 thành phần 1-1 sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng. Tia ló đối kháng sắc color lục đi là là khía cạnh nước (sát với mặt phân cách giữa hai môi trường). Không kể tia đối chọi sắc màu sắc lục, các tia ló ra phía bên ngoài không khí là các tia 1-1 sắc màu:A. Lam, tím.B. đỏ, vàng, lam.C. đỏ, vàng.D. Tím, lam, đỏ.Giải: * những tia sáng sủa tới khía cạnh nước với cùng góc tới i = igh(lục);Với * vì chưng nđỏ igh(vàng) > igh(lục) = i > igh(lam) > igh(tím).Þ tia đỏ, kim cương ló ra ngoài; tia lam, tím bị bức xạ toàn phần Þ Đáp án C.Câu 34: Một mạch xê dịch LC lí tưởng bao gồm cuộn cảm thuần bao gồm độ trường đoản cú cảm 50 mH và tụ điện gồm điện dung C. Trong mạch đang có dao cồn điện từ thoải mái với cường độ dòng điện (i tính bằng A, t tính bởi s). Ở thời gian mà cường độ loại điện vào mạch bằng một nửa cường độ hiệu dụng thì hiệu điện thế giữa hai bạn dạng tụ gồm độ phệ bằngA. V.B. V.C. V.D. V.Giải: Þ Đáp án A.Câu 35: Đặt năng lượng điện áp luân phiên chiều (U0 không đổi và đổi khác được) vào nhì đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần gồm đọ từ cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, với CR2