Đề thi cuối năm lớp 5 môn toán

Top 3 Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 5 năm học 2020 - 2021 kèm đáp án, bao gồm 3 đề thi, bao gồm kèm theo cả lời giải để học sinh ôn tập, rèn luyện loài kiến thức nhằm đạt kết quả tốt nhất mang lại kì thi cuối kì II. Mời những em tham khảo.


Đề thi học tập kì II Toán lớp 5

2. Đề thi học kì 2 Toán lớp 5 năm học tập 2020 - 2021 số 13. Đề thi học kì 2 Toán lớp 5 năm học 2020 - 2021 số 24. Đề thi học kì 2 Toán lớp 5 năm học 2020 - 2021 số 3

1. Ma trận đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021

Mạch kiến thứcMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL
Số họcSố câu2121
Câu số1,28
Số điểm1212
Đại lượngSố câu11
Câu số7
Số điểm11
Hình họcSố câu11121
Câu số359
Số điểm0,5121,52
Giải toán tất cả lời vănSố câu2121
Câu số4; 610
Số điểm1,511,51
TổngSố câu22131173
Số điểm11,522,52155

2. Đề thi học kì 2 Toán lớp 5 năm học tập 2020 - 2021 số 1

Phần I. Trắc nghiệm (7điểm) Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo đúng yêu thương cầu của những bài tập dưới đây.

Câu 1. Lếu số 3

*
25">2525 được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,25 B. 32,5 C. 3,4 D. 3,2

Câu 2. Số béo nhất trong những số thập phân: 53,02; 35,2; 53,2; 32,05 là:

A. 53,2 B. 35,2 C. 53,02 D. 32,05

Câu 3: Một bạn thợ làm 1 sản phẩm hết 1 phút 12 giây. Hỏi bạn thợ đó có tác dụng 8 sản phẩm như vậy hết từng nào thời gian?

A. 1 phút 12 giây B. 8 phút 36 giây C. 9 phút 36 giây

Câu 4. Thể tích của mẫu hộp bao gồm chiều nhiều năm 4cm, chiều rộng 3cm cùng chiểu cao 2,5cm là :

A. 14cm³ B. 35cm³ C. 59cm³ D. 30cm³

Câu 5. 3km 48m = ……..km. Số phù hợp để điền vào vị trí chấm là:

A. 3,48 B. 3,048 C. 348 D. 3048

Câu 6. Một khối kim mô hình lập phương hoàn toàn có thể tích 2,45cm3 nặng trĩu 18,62g. Hỏi khối sắt kẽm kim loại cùng chất rất có thể tích 3,5cm3 cận nặng từng nào gam?


A. 7,6 g B. 13,034 g C. 26,6 g D. 26,22 g

Câu 7: Một trường đái học gồm 600 học sinh, số học viên nữ chiếm 55% số học viên toàn trường. Số học sinh nam của trường đái học đó là:

A. 270 học sinh B. 330 học sinh C. 45 học sinh

Câu 8: Một hình tam giác bao gồm độ nhiều năm cạnh lòng 4,2dm với chiểu cao 1,2dm. Diện tích s của hình tam giác dó là:

A. 5,4dm² B. 10,8 dm² C. 2,7 dm²

Câu 9. Kết quả của phép tính: 17giờ 25 phút : 4 = ........ Là :

A. 4 giờ đồng hồ 6 phút B. 4 giờ đồng hồ 21 phút C. 4 tiếng 15 phút

Câu 10. y + 3,18 = 2,5 x 4. Quý giá của số Y là:

A. 10 B. 10,18 C. 10,22 D. 6,82

Câu 11. Một hình trụ có nửa đường kính 5dm. Diện tích của hình tròn đó là:

A. 78,5 dm² B. 314 dm² C. 31,4 dm² D. 15,7 dm²

Câu 12. Một dòng hộp có chứa 120 viên bi gồm 15 viên bi color đỏ, 28 viên bi color xanh, 41 viên bi màu sắc tím cùng 36 viên bi màu sắc vàng. Nếu không nhìn vào hộp thì nên cần phải kéo ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn số bi mang ra có đầy đủ cả tứ màu?

A. 120 viên B. 85 viên C. 80 viên D. 106 viên

Phần II: tự luận (3điểm) Câu 13. Đặt tính rồi tính:

134,57 + 302,31

86,345 – 42,582

27,35 x 3,2

58,039 : 4,57

Câu 14. Một ô tô khởi hành từ ninh bình lúc 7 giờ khoảng 30 phút và đến thủ đô lúc 9h với vận tốc 63 km/giờ. Hỏi quãng con đường từ ninh bình đến thủ đô dài từng nào ki-lô-mét?


2.1. Đáp án đề thi học kì 2 Toán lớp 5

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: C

Câu 2: A

Câu 3: C

Câu 4: D

Câu 5: B

Câu 6: C

Câu 7: A

Câu 8: C

Câu 9: B

Câu 10: D

Câu 11: A

Câu 12: D

Phần II. Trường đoản cú luận (3 điểm)

Câu 13. (1,5 điểm)

134,57 + 302,31 = 436,88 (0,25 điểm)

86,345 – 42,582 = 43,763 (0,25 điểm)

27,35 x 3,2 = 87,52 (0,5 điểm)

58,039 : 4,57 = 12,7 (0,5 điểm)

Câu 14. (1,5 điểm) bài bác giải

Thời gian xe hơi đi từ tỉnh ninh bình đến hà thành là

9 giờ - 7 giờ trong vòng 30 phút = 1 giờ nửa tiếng (0,5 điểm)

Đổi: 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ đồng hồ (0,25 điểm)

Quãng đường từ ninh bình đến hà nội dài số ki-lô-mét là:

63 x 1,5 = 94,5 (km) (0,5 điểm)

Đáp số: 94,5 km (0,25 điểm)

3. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 5 năm học tập 2020 - 2021 số 2

PHÒNG GD & ĐT.............

Trường tè học..............

BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM NĂM 2020 – 2021Môn Toán - Lớp 5(Thời gian làm bài bác 40 phút ko kể thời gian giao đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng cho những câu 1, 2 ,3, 4, 5:

Câu 1: trong các thập phân 67,183 chữ số 8 thuộc mặt hàng nào?

A. Hàng chụcB. Hàng phần mườiC. Sản phẩm phần trămD. Hàng phần nghìn

Câu 2: Số 0,45 viết bên dưới dạng tỉ số xác suất là:

A. 45%B. 4,5%C. 450%D. 0,45%

Câu 3: Diện tích hình tròn trụ có đường kính bằng 20cm là:

A. 31,4 cm2B. 62,8 cm2C. 314 cm2D. 125,6 cm2

Câu 4: một tờ học gồm 30 học tập sinh, trong những số đó có 12 học viên nữ. Vậy tỉ số phần trăm giữa số học sinh nữ và số học sinh của lớp kia là:

A. 250%B. 40%C. 66,7%D. 150%

Câu 5: diện tích s thửa ruộng hình thang tất cả độ lâu năm hai đáy lần lượt là trăng tròn m; 15 m, chiều cao là 10m là:


A. 350 m2B. 175C. 3000 m2D. 175 m2

Câu 6: Một xe đồ vật đi quãng đường 90 km mất 2 tiếng 30 phút. Gia tốc xe trang bị đó là:

A. 36 km/giờB. 40 km/giờC. 45 km/giờD.225 km/giờ

Câu 7: Điền số thích hợp vào địa điểm chấm:

a) 3 giờ 45 phút = ............... Giờb) 8t 5 kg = ......................kgc) 9m2 5dm2 = .................... M2d) 25m3 24dm3 = ....................m3

II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 8: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a) 658,3 + 96,75 b) 28,7 - 12,35 c) 14,8 x 6,5 d) 12,88 : 5,6

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Câu 9: một căn phòng hình trạng hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm 9m, chiều rộng lớn 6 m và chiều cao 4 m. Fan ta hy vọng sơn trần nhà và bốn bức tường phía vào phòng, biết rằng diện tích các ô cửa ngõ là 10,5 m2. Hãy tính diện tích cần sơn. (2 điểm)

Câu 10: khi nhân một trong những với 3,5, một học viên đã đặt các tích riêng rẽ thẳng cột như phép cộng nên kết quả giảm đi 337,5. Tìm tích đúng? (1 điểm)

3.1. Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán lớp 5


I. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
CACBDA
0,5 điểm0,5 điểm0,5 điểm0,5 điểm1 điểm1 điểm

Câu 7: (1 điểm) Điền đúng từng phần được 0,25 điểm

a) 3h 45 phút = 3,75 giờb) 8t 5 kilogam = 8005 kgc) 9m25dm2 = 9,05 m2d) 25m3 24dm3 = 25,024 m3

II. Phần trường đoản cú luận: (5 điểm)

Câu 8: (2 điểm) làm cho đúng từng phần được 0,5 điểm

a) 755,05b) 16,35c) 96,20d) 2,3

Câu 9: (2 điểm)

Diện tích bao bọc căn chống là: 0,25 điểm.

(9 + 6) x 2 x 4 = 120 (m2) 0,5 điểm.

Diện tích xà nhà là: 0,25 điểm.

9 x 6 = 54 (m2) 0,25 điểm.

Diện tích đề xuất sơn là: 0,25 điểm.

120 + 54 – 10,5 = 163,5 (m2) 0,25 điểm.

Đáp số: 163,5m2 0,25 điểm

Câu 10: (1 điểm)

Khi nhân một số với 3,5, một học sinh đã đặt những tích riêng biệt thẳng cột nên:

Tích riêng đầu tiên bằng 0,5 lần thừa số máy nhất.

Tích riêng đồ vật hai bởi 0,3 lần vượt số máy nhất. 0,25 điểm

Tích không đúng gồm: 0,5 + 0,3 = 0,8 (lần thừa số đồ vật nhất.) 0,25 điểm

Tích sai đã biết thành giảm đi: 3,5 – 0.8 = 2,7 (lần vượt số sản phẩm công nghệ nhất.)


Thừa số thứ nhất là: 337,5 : 2,7 = 125 0,25 điểm

Tích đúng là: 125 x 3,5 = 437,5 0,25 điểm

Đáp số: 437,5

4. Đề thi học kì 2 Toán lớp 5 năm học tập 2020 - 2021 số 3

Em hãy khoanh tròn vào chữ để trước câu trả lời đúng: (Từ câu số 1-6)

Câu 1: (1 điểm)

Số thập phân bao gồm 55 solo vị, 7 phần trăm, 2 phần nghìn viết là: M1

A. 55, 720 B. 55, 072 C. 55,027 D. 55,702

Câu 2: (1 điểm)

Phép trừ 712,54 - 48,9 gồm két trái đúng là: M1

A. 70,765 B. 223,54 C. 663,64 D. 707,65

Câu 3: (1 điểm)

Một hình hộp chữ nhật hoàn toàn có thể tích 300dm³, chiều nhiều năm 15dm, chiều rộng 5dm.

Vậy độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật là : M2

A. 10dm B. 4dm C. 8dm D. 6dm

Câu 4: (1 điểm)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 55 ha 17 m² = .....,.....ha

A. 55,17 B. 55,0017 C. 55, 017 D. 55, 000017

Câu 5:(1 điểm)

Lớp học bao gồm 18 cô gái và 12 nam. Hỏi số học viên nữ chỉ chiếm bao nhiêu phần trăm số học viên cả lớp? M2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *