ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 2 ĐẠI SỐ 9 CÓ ĐÁP ÁN

Đề bình chọn 1 máu Toán Đại số chín Chương 2 tất cả đáp án năm năm ngoái của trường thcs Ngọc Liên – Hải Dương: Hàm số bậc nhất.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

cấp độ

 

Chủ đề

Nhận biếtThông hiểuVận dụngTổng
cấp thấpcấp cao
Hàm số bậc nhất và thiết bị thịNhận biết được hàm số bậc nhất, hs đồng biến chuyển nghịch biến; tìm điều kiện của tham số để hs là bậc nhất, đồng biếnBiết vẽ vật thị hs bậc nhất

y = ax + b (a0)

Tính cực hiếm của hs tại giá bán trị mang đến trước của biếnTính khoảng cách, diện tích một hình tạo vì đồ thị hs và các trục toạ độ
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

3

3

30%

1

1,5

15%

1

1

10%

1

0,5

5%

6

6

60%

Đường thẳng tuy vậy song và đường thẳng giảm nhauTìm tham số đựng đồ thị hs bậc nhất cắt tục toạ độ cùng // cùng với một đường thẳng đến trước; cha đường thẳng đồng quy,…
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

2

3

30%

2

3

30%

Hệ số góc của con đường thẳngBiết tính góc tạo bởi đường thẳng cùng trục hoành
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1

1

10%

1

1

10%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tổng tỉ lệ

3

3

30%

1

1,5

15%

4

5

50%

1

0,5

5%

9

10

100%

ĐỀ KIỂM TRA

1. (2,0 điểm) cho hàm số y = (1- √3)x – 3

a) Hàm số trên là hàm số đồng thay đổi hay nghịch vươn lên là trên R? vày sao?

b)Tính cực hiếm của y khi x = 1 + √3 


Quảng cáo


2 ( 4,5 điểm) cho hàm số y = (m – 2)x +1 (1)

a) Tìm điều kiện của m để hàm số là hàm số bậc nhất

b) Tìm đk của m nhằm hàm số đồng biến trên R


Quảng cáo


c) Vẽ vật thị của hàm số (1) với m = 2,5

d) Hãy tính góc tạo bởi đường thẳng ở phần c) với trục Ox (làm tròn cho độ)

3. (2 điểm). mang lại hàm số hàng đầu : y = (m – 1)x + 2n (2).

Tìm quý giá của m với n để đồ thị của hàm số (2) song song với đường thẳng y = 4x-2 và trải qua điểm A(-1;3)

4(1,5điểm).

a) Tìm giá trị của k để các đường trực tiếp , và y = x + k – 1 đồng quy (cùng đi qua một điểm.)

b) Tìm giá trị của k để con đường thẳng y = x + k – 1 tạo với những trục toạ độ một tam giác có diện tích bằng 4,5 cm2 ( đơn vị chức năng đo trên các trục toạ độ là cm)

 Đáp án đề khám nghiệm 1 tiết Đại số 9 chương 2 – Toán 9 tập 1

CâuýNội dungĐiểm
1

(2,0đ)

ahàm số nghịch phát triển thành trên R bởi vì 1-√3 21
c

(1,5đ)

Trình bày cách xác định các điểm và biện pháp vẽ trang bị thị0,5
Vẽ đúng dạng đồ vật thị và khẳng định đúng nhì điểm thuộc thiết bị thị

1
dTính được góc tạo vì đường thẳng y = 0,5x +1 (1)và trục Ox:

tanα =0,5 ⇒ α≈270

1

3

(2đ)

m10,25
đồ thị của hàm số (2) song song với con đường thẳng y = 4x-2 nên m-1 = 4 cùng 2n≠-2⇒ m = 5 ( TM) và n≠-10,75
Hs gồm dạng y=4x+2n0,25
Đồ thị đi qua điểm A(-1;3) bắt buộc ta tất cả 3=4.(-1)+2nn=3,5 (TM0,5
Vậy m = 5 cùng n = 3,5 là hai giá bán trị đề xuất tìm0,25
4

(1,5đ)

a

(0,75đ)

các đường thẳng , giảm nhau trên một điểm bên trên trục tung gồm tung độ bằng 5

0,25

nên theo bài xích ra , con đường thẳng y=x+ k – 1 cũng giảm trục tung tại điểm gồm tung độ bằng 5 ⇒ k-1 = 5 k = 5 + 1 = 60,25
b

(0,75đ)

Gọi A là giao điểm của mặt đường thẳng y = x + k – 1 cùng với trục Oy

⇒y = (k-1) tuyệt OA = |k-1|. điện thoại tư vấn B là giao điểm của đường thẳng y = x + k – 1 với trục Ox tại điểm tất cả hoành độ bởi -(k-1). => x = -(k-1) tốt OB =|-(k-1)|

0,25

Do đó diện tích s của tam giác tạo do đường thẳng với hai trục toạ độ là: SABO = ½OA.OB = ½|k-1|.|-(k-1)| = 4,5.0,25
Theo bài xích ra thì ⇔ (k-1)2 = 9⇔ k=4 hoặc k=-2. Vậy k = 4 hoặc k = -20,25

Chủ đề:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *