KIỂM TRA 15 PHÚT LẦN 2 LỚP 10

... ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ TRƯỜNG thpt NAM HẢI LĂNG KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: giờ Anh 10 Ngày kiểm tra: .Ngày trả bài: Mã đề thi 1 32 Họ, thương hiệu thí sinh: Lớp: I TRẮC NGHIỆM Chọn lời giải điền vào...
*

... HẾT Trường trung học phổ thông Trần Phú chúng ta tên : Lớp : Điểm : ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT Môn : Ngữ văn 10 – Ban (Nội dung kiểm tra : kỹ năng từ tuần đến khi hết tuần 15) Hãy khoanh tròn vào đáp án : đại lý để sáng tỏ ... HẾT Trường trung học phổ thông Trần Phú chúng ta tên : Lớp : Điểm : ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT Môn : Ngữ văn 10 – Ban (Nội dung kiểm tra : kỹ năng và kiến thức từ tuần cho đến khi hết tuần 15) Hãy khoanh tròn vào giải đáp : khi tóm tắt văn từ bỏ ... Nước 20 tên tác giả tên thường gọi khác phố nguyễn trãi A Bạch Vân cư só Nguyễn Bỉnh Khiêm B Ức Trai Lí Bạch C Thanh Hiên Nguyễn Du D Thi tiên HẾT Trường trung học phổ thông Trần Phú họ tên : Lớp : Điểm : ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT...
*

... = 2I0 C I = I0 D I= I0 Đáp án mã đề 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 10 B D C A C D A A B B 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 10 D C A C B D C A C B 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 ... Câu 4: cách làm tính lượng điện từ mạch giao động LC A Q 02 W= 2L B Q0 W= C C Q0 W= 2C KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: VẬT LÝ 12 bọn họ tên: Lớp 12 Phần trả lời trắc nghiệm: Dùng cây viết chì tô bí mật ô lời giải ... Cùng với cường độ cái điện π D sớm pha so với cường độ chiếc điện B trễ pha KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: VẬT LÝ 12 họ tên: Lớp 12 Phần vấn đáp trắc nghiệm: Dùng cây viết chì tô bí mật ô lời giải lựa chọn Điểm:...
*

*

*

... B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) 12 13 14 15 Hợp ung dung bào sinh dưỡng Tế bào mầm Điều sau không đúng nói bớt phân là: có hai lần nhân song NST Xảy tiếp ... Xích đạo thoi phân bào Ở thành viên cái, bớt phân chế tạo ra: Trứng thể cực Chỉ có trứng Chỉ rất Tế bào sinh chăm sóc Trong sút phân, màng nhân nhân trở thành ở: Kì đầu I kì đầu II Kì đầu I kì II Kì đầu I kì...
... Trung học phổ thông LỤC NGẠN SỐ KIỂM TRA : 45 minutes Môn: Anh Văn -10 thời gian kiểm tra: ……/… /20 10 Đề số Name……………………………………….Class……………………….Mark……………… I Choose the word that has the underlined (letters) pronounced ... Blank with who, which, or that (2 points) A clock is an instrument ………………… tells you the time A teacher is a person …………………… gives lessons khổng lồ students A deaf person is the one …………………can not listen ... Can allow you khổng lồ travel by plain b can help readers widen their knowledge, get a promotion to lớn higher position, and entertain themselves c is a bad experiment d can not help readers avoid a collision...
... CLASS: 10A NAME: THE SECOND 15 MINUTE test No I Choose the best answer to complete each of the following sentences.(6m) My father ... D seriously/was 11 A dumb person is the one is not able to speak a which b whose c whom d who 12 The children will learn how sums a will b doing c d to lớn II Find a word lớn replace the underlined ... Before Be quiet! The baby (sleep) ………………… IV Change the following sentences inti Passive voice. (2) Mai is cutting the cake with a sharp knife How many games has the team played? ...
... A H2NCH2COOH B CH3COOH C CH2 = CHCOOH D C2H5OH Câu 18: Lực bazơ chất tăng cao từ trái sang đề xuất dãy A NH3, CH3NH2, (CH3)2NH, C6H5NH2 B (CH3)2NH, CH3NH2, NH3, C6H5NH2 C NH3, C6H5NH2, (CH3)2NH, ... (CH3)2NH, CH3NH2 D C6H5NH2, NH3, CH3NH2, (CH3)2NH Câu 19: thuốc thử dùng làm phân biệt dnng dịch glucozơ, glixerol, etanol long trắng trứng ? A Cu(OH) B AgNO /NH C NaOH D HNO Câu 20 : Để hội chứng ... CuO B hỗn hợp NaOH dung dịch NH3 C dung dịch HCl hỗn hợp Na2SO4 D dung dịch KOH dung dịch HCl - - HẾT Trang 2/ 2 - đề thi 137 ...
... Đáp án đề thi: 1 <20 >d 2< 20>b 3 <20 >c 4 <20 >d 5 <20 >a 8 <20 >c 9 <20 >d 10 <20 >a 11 <20 >d 12 < 20>a 13 <20 >c 16 <20 >b 17 <20 >a 18 <20 >b 19 <20 >d 20 <20 >a 6 <20 >c 7 <20 >a 14 <20 >a 15 < 20 >d ... Xn 10 / chính sách nước sơng Mê Cơng sơng Hồng, sơng điều hồ nước hơn: a Sơng Mê Cơng c bằng b Sơng Hồng d tất 11 / Sơng có diện tích lưu vực to giới: a trường Giang c I-ê-nit-xây b Nin d A-ma-dơn 12 / ... Đông c Gió Đông, gió Tây ôn đới, gió Tín phong d Gió cực, gió Tây, gió Tín phong 14 / a b 15 / a b 16 / a b 17 / a b c d 18 / a b c d Thực vật, động vật đài ngun bần hàn đây: Q rét c Độ độ ẩm cao Thiếu...
... Name: The 15 minute - English test Class: Grade 11 – Number I.Choose the best answer to complete the sentences: 1.I volunteered ... B.for c.from d.in 2.I always help Tom …………………… his difficulties a.overcome b.come c.get d.set up 3. Can you tell me one of your most ………………… experiences? a.unforgettable b.memorable c.embarrassing ... B.organized c organization d.organizing 5.A is a very bad accident such as an earthquake or a plane crash, especially one in which a lot of people are killed a.accident b.bad virut c.disaster...
... Quy luật hoàn chỉnh thống lớp vỏ địa lí A tác động ảnh hưởng nội lực nước ngoài lực B ảnh hưởng nguồn lực phía bên trái Đất C Tác đông xạ mặt trời D.Tác động phân làn lục địa biển khơi 10 những nhóm khu đất thuộc đới ... Quy phương tiện thành phần tự nhiên và thoải mái theo chiều cao địa hình D quy pháp luật tất nhân tố địa lí cảnh sắc theo chiều vĩ độ 14 mối quan hệ quy quy định địa đới phi địa đới A Tác đông riêng biệt B tác động đồng ... ở trong D Tác đông nghịch cùng với 15 bên trên Trái Đất gồm vòng đai sức nóng khí hậu? A B C D 16 chọn câu nhất: A rất nhiều tượng trình tự nhiên và thoải mái chịu tác động quy hiện tượng địa đới B Lớp vỏ địa lí gồm tầng: bazan, granit,...
... Đảm bảo con số cá thể quần thể trì nấc độ tương xứng - - HẾT Trang 2/ 2 - Mã đề thi 169 ... Thái D Ổ sinh thái Câu 20 : hiện tượng kỳ lạ liền rễ sinh trưởng nhanh bao gồm khả chịu hạn xuất sắc sống riêng biệt rẽ nêu thay mặt ở: A Cây thông B Cây bạch đàn C Cây phi lao D Cây thông vật liệu bằng nhựa Câu 21 : Điều sau ko ... Thể B Khả phân phát tán quần quần thể sinh vật dụng C tỷ lệ cá thể quần thể D cường độ tử vong quần thể Câu 12: Động thiết bị nhiệt sinh sống nơi ánh nắng mặt trời thấp có tỉ số giữa: A Diện tích mặt phẳng thể với thể tích thể...
... Avôgadrô na = 6, 02. 1 023 hạt/mol Số nguyên tử hêli ( He ) có 20 mg hêli: A 3,01.1 021 phân tử B 3,01.1 024 hạt C 1 ,20 4.1 023 phân tử D 1 ,20 4.1 026 phân tử Câu Một phân tử nhân Urani U235 phân hạch tỏa lượng 20 0 MeV trường hợp ... Nơtrôn 1,0087u 1u = 931,5 MeV/c2 Độ hụt khối hạt nhân C là: A 91,63 MeV/c2 B 82, 54 MeV/c2 C 98,96 MeV/c2 D 92, 5 MeV/c2 Câu1 Câu2 vấn đáp Câu3 Câu4 Câu5 Câu6 Câu7 Câu8 Câu9 Câu10 Trường thpt Gio Linh ... Trường thpt Gio Linh GV: Phạm Công Đức KIỂM TRA 15 PHÚT, PHẦN VẬT LÝ HẠT NHÂN 12CB chúng ta tên: Lớp 12 Câu1.Chiếu vào kẽm xạ bao gồm bước sóng 0,3 μm Biết công bay electron...
từ khóa: kiem tra 15 phut tieng anh lop 10 lan 1kiểm tra 15 phút công dân lớp 10đề chất vấn 15 phút lịch sử dân tộc lớp 10kiểm tra 15 phút giờ anh lớp 10đề soát sổ 15 phút giờ đồng hồ anh lớp 10đề soát sổ 15 phút môn địa lớp 10 ki 1 docxde kiem tra 15 phut tin hoc lop 10 hk1kiem tra 15 phut tieng anh lop 10đề soát sổ 15 phút toán hình lớp 10đề bình chọn 15 phút ngữ văn lớp 10đề soát sổ 15 phút môn văn lớp 10đề kiểm tra 15 phút môn hóa lớp 10đề soát sổ 15 phút anh văn lớp 10đề soát sổ 15 phút lần 2 giờ anh 9đề soát sổ 15 phút môn địa lớp 10 docxBáo cáo thực tập tận nơi thuốc tại tp hcm năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngđề thi thử THPTQG 2019 toán trung học phổ thông chuyên thái bình lần 2 tất cả lời giảiBiện pháp làm chủ hoạt đụng dạy hát xoan vào trường trung học cửa hàng huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học tập 11 bài 13: thực hành phát hiện diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài xích 13: thực hành thực tế phát hiện nay diệp lục với carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý vận động học tập của học viên theo phía phát triển kĩ năng học tập hợp tác ký kết tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện cha chẽ, thức giấc quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm cài có đặc thù chiếm đoạt theo quy định Tố tụng hình sự vn từ thực tiễn tp.hồ chí minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và điều tra hoạt tính quang quẻ xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện bắt buộc Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tốt trào phúng hồ nước xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng bốn pháp từ trong thực tế tỉnh Phú thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nntt tại ngân hàng Nông nghiệp và trở nên tân tiến nông thôn vn chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa xét xử hình sự xét xử sơ thẩm theo quy định tố tụng hình sự nước ta từ trong thực tế xét xử của những Tòa án quân sự Quân quần thể (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài bác 14: thực hành phát hiện tại hô hấp làm việc thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài 14: thực hành thực tế phát hiện hô hấp sinh sống thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG kinh doanh TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu new Chủ vấn đề liệu bắt đầu đăng tóm tắt văn bạn dạng trong lòng bà mẹ kungfu với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp nghỉ lễ hội tết điểm lưu ý chung cùng vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài xích văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài xích tập đồ vật lý 8 chuyện cũ trong đậy chúa trịnh giải bài bác tập đồ vật lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc soạn bài bác cô bé bỏng bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài bác ca ngắn đi trên kho bãi cát sự trở nên tân tiến của từ bỏ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài xích tập xác suất thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem lẩn thẩn van lop 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *