Đánh giá

giải pháp viết phiếu đánh giá, xếp một số loại công chức, viên chức năm 2022? Phiếu đánh giá, xếp các loại viên chức, CC năm 2022? - câu hỏi của chị Linh (Thái Bình)
*
Nội dung chủ yếu

Khi nào nên thực hiện đánh giá xếp các loại viên chức, công chức năm 2022?

Theo công cụ tại khoản 2 Điều đôi mươi Nghị định 90/2020/NĐ-CP thì thời gian đánh giá, xếp một số loại công chức, viên chức năm 2022 như sau:

2. Thời điểm đánh giá, xếp loại unique cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trước ngày 15 mon 12 sản phẩm năm, trước khi thực hiện việc tiến công giá, xếp loại unique đảng viên cùng tổng kết công tác làm việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, 1-1 vị.Đối với đơn vị chức năng sự nghiệp công lập hoạt động trong nghành giáo dục, giảng dạy và một số nghành nghề khác gồm thời điểm ngừng năm công tác trước tháng 12 thường niên thì fan đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đưa ra quyết định thời điểm tiến công giá, xếp loại unique viên chức.

6 lưu ý khi đánh giá, xếp các loại cán bộ, công chức, VC cuối năm 2022? hiệu quả đánh giá bán cán bộ, công chức cần sử dụng làm gì?

*

Cách viết phiếu tấn công giá, xếp các loại công chức, viên chức năm 2022 (Hình trường đoản cú Internet)

Phiếu đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm 2022

Mẫu phiếu tiến công giá, xếp loại công chức, viên chức năm 2022 được sử dụng theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP. Cụ thể:

- mẫu số 02: Phiếu reviews xếp loại chất lượng công chức (Tải về tại đây)

- mẫu mã số 03: Phiếu review xếp loại viên chức (Tải về tại đây)

Cách viết phiếu tấn công giá, xếp các loại công chức, viên chức năm 2022?

Sau đấy là mẫu ví dụ về phong thái điền phiếu reviews xếp loại viên chức, công chức năm 2022:

Mẫu số 02

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

---------------

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC

Năm 2022

Họ cùng tên: Nguyễn Thị B

Chức vụ, chức danh: ............................................................................................................

Đơn vị công tác: ...................................................................................................................

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

- Chấp hành công ty trương, con đường lối, dụng cụ của Đảng, bao gồm sách, pháp luật của nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ khí cụ của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

- bao gồm quan điểm, khả năng chính trị vững vàng vàng; kiên trì lập trường; không xê dịch trước rất nhiều khó khăn, thách thức.

- Đặt ích lợi của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, bạn bè lên trên tiện ích cá nhân.

- gồm ý thức nghiên cứu, học tập tập, áp dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng hồ nước Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, đưa ra quyết định và các văn phiên bản của Đảng.

2. Đạo đức, lối sống:

- ko tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền.

- không có thể hiện suy thoái về đạo đức, lối sống.

- gồm lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, vào sáng, giản dị.

- Có lòng tin đoàn kết, thành lập cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng trong sạch, vững mạnh.

3. Tác phong, lề lối có tác dụng việc:

- Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, hoạt bát trong triển khai nhiệm vụ.

- phương thức làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc.

- Có tinh thần trách nhiệm và kết hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

- gồm thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm cho việc chuẩn mực, đáp ứng yêu mong của văn hóa truyền thống công vụ.

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

- Chấp hành sự cắt cử của Ban, cơ quan, tổ chức đoàn thể.

- tiến hành các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan.

- report đầy đủ, trung thực, cung cấp thông tin chính xác, rõ ràng về đều nội dung tương quan đến việc tiến hành chức trách, trách nhiệm được giao và buổi giao lưu của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng với cấp cho trên khi được yêu cầu.

5. Kết quả thực hiện chức trách, trọng trách được giao (xác xác định rõ nội dung các bước thực hiện; xác suất hoàn thành, chất lượng, quy trình tiến độ công việc):

Trong thực hiện nhiệm vụ bạn dạng thân luôn phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ,chấp hành tiến hành theo con đường lối, nhà trương của Đảng, chế độ pháp luật của phòng nước. Luôn thể hiện tính trách nhiệm, tích cực và lành mạnh tận tụy với công việc.

Kết quả tiến hành nhiệm vụ theo biện pháp của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; khối lượng, tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

6. Thái độ ship hàng nhân dân, doanh nghiệp (đối với hồ hết vị trí xúc tiếp trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết quá trình của fan dân với doanh nghiệp):

...............................................................................................................................................

PHẦN DÀNH RIÊNG mang lại CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

7. Kết quả buổi giao lưu của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lí lý, phụ trách (xác xác định rõ nội dung các bước thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

...............................................................................................................................................

8. Năng lượng lãnh đạo, quản lý:

...............................................................................................................................................

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:

...............................................................................................................................................

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự thừa nhận xét ưu, khuyết điểm:

Về ưu điểm

Luôn cầm lại quan điểm, lập trường và khả năng chính trị trước phần đa khó khăn, thử thách trong công việc, cuộc sống.

Luôn bình thản để cố gắng vượt qua đều khó khăn. Ko đùn đẩy né tránh, có sáng chế trong công việc.

Luôn có ý thức từ bỏ học, trường đoản cú bồi dưỡng, khiêm tốn, giao lưu và học hỏi trong công việc để cải thiện trình độ chăm môn, nhiệm vụ .

Có ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, thẳng thắn, trung thực.

Có ý thức trách nhiệm với nhiệt tình, chủ động trong công việc.

Về nhược điểm

(Ghi rõ điểm yếu của bạn dạng thân)

2. Từ xếp các loại chất lượng:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; ngừng nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

....., ngày....tháng....năm....

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

(Phần dành cho tất cả những người đứng đầu đơn vị chức năng cấu thành (nếu có))

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

....., ngày....tháng....năm....

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC (Phần giành cho cấp gồm thẩm quyền đánh giá)

1. Dìm xét ưu, khuyết điểm:

..............................................................................................................................................

2. Tác dụng đánh giá, xếp các loại chất lượng:

..............................................................................................................................................

(Hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ; xong tốt nhiệm vụ; kết thúc nhiệm vụ; không xong nhiệm vụ).

3. đánh giá chiều hướng, triển vọng cách tân và phát triển của cán bộ:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *