ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG XÉT TUYỂN HỌC BẠ 2018

ĐH Tôn Đức thắng là trong những trường áp dụng bề ngoài xét tuyển học tập bạ thpt trong mùa tuyển chọn sinh ĐH - CĐ năm 2018. Mặc dù nhiên, đk xét tuyển chọn và phương pháp tính điểm có rất nhiều điểm khác hoàn toàn so với những trường khác.

Theo cách thức xét tuyển chọn theo công dụng quá trình học hành THPT, ĐH Tôn Đức Thắng chia nhỏ ra làm 2 đợt.

Đợt 1: Xét tuyển giành cho học sinh các trường trung học phổ thông đã ký kết hợp tác cùng với ĐH Tôn Đức Thắng về hướng nghiệp, huấn luyện và trở nên tân tiến khoa học công nghệ

Chú đam mê từ viết tắt/công thức:

ĐTBCN: Điểm trung bình cả năm;

α: là thông số Trường THPT. Những trường chuyên/năng khiếu, trường trọng điểm (theo hạng mục TDTU công bố) có thông số 1,037; trường khác có hệ số là 1,000.

ĐTB 2CN = (ĐTBCN lớp 11 + ĐTBCN lớp 12)/2

ĐTBn môn i = (ĐTBCN môn i lớp 11 + ĐTBCN môn i lớp 12)/2

*

Đối tượng: Thí sinh là học viên đang học tập lớp 12 tại những trường trung học phổ thông đã ký phối kết hợp tác cùng với trường về hướng nghiệp, đào tạo và huấn luyện và cải tiến và phát triển khoa học tập công nghệ; hoặc tại những trường THPT của các tỉnh đã ký kết trọn vẹn với ngôi trường (theo danh sách các Trường thpt đã ký kết kết với ĐH Tôn Đức Thắng) đủ đk xét tuyển chọn theo nguyên tắc của trường.

Điều kiện xét tuyển: dựa vào công dụng học tập 3 học tập kỳ (HK1 lớp 11, HK2 lớp 11, HK1 lớp 12) đảm bảo an toàn các đk theo đội ngành như sau:

+ đội ngành 1: Thí sinh có ĐTB 3HK ≥ 8,00 và đảm bảo các đk môn học tập theo ngành.

  + đội ngành 2: Thí sinh có ĐTB 3HK ≥ 7,50 và đảm bảo an toàn các đk môn học tập theo ngành.

+ team ngành 3: Thí sinh rất có thể xét theo điều kiện (a) hoặc (b)

(a): Thí sinh có ĐTB 3HK ≥ 7,00 và bảo vệ các điều kiện môn học tập theo ngành. Hoặc (b): Thí sinh có ĐTB môn i theo tổ hợp xét tuyển chọn ≥ 6,30 với ĐTB 3HK ≥ 6,00; đảm bảo an toàn các điều kiện môn học theo ngành.

+ nhóm ngành 4 (Nhóm ngành năng khiếu): Thí sinh gồm ĐTB môn i theo tổng hợp xét tuyển ≥ 6,00 cùng ĐTB 3HK ≥ 6,00; Điểm môn Vẽ hình họa mỹ thuật (Vẽ HHMT), năng khiếu thể dục thể thao (Năng khiếu TDTT) ≥ 6,50 (theo thang điểm 10 và không nhân thông số 2). Khi xét tuyển, điểm môn Vẽ HHMT, năng khiếu TDTT nhân thông số 2.

*

Điểm xét tuyển: làm tròn đến 2 chữ số thập phân và được tính theo cách làm sau:

+ đội ngành 1 với 2: Điểm xét tuyển = (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) * α + Điểm ưu tiên (nếu có).

+ đội ngành 3:

(a) Điểm xét tuyển = (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) * α + Điểm ưu tiên (nếu có). (b) Điểm xét tuyển chọn = (ĐTB môn 1 + ĐTB môn 2 + ĐTB môn 3) *α + Điểm ưu tiên (nếu có)

+ team ngành 4: Điểm xét tuyển chọn = <ĐTB Môn 1 + (ĐTB Môn 2 hoặc Điểm Vẽ TTM) + (Điểm Vẽ HHMT hoặc năng khiếu TDTT) *2> * 3 phần tư * α + Điểm ưu tiên (nếu có)

*

Đợt 2: Xét tuyển dành cho học sinh toàn bộ các trường trung học phổ thông trên cả nước

- Đối tượng: Thí sinh là học sinh đang học tập lớp 12 tại những Trường thpt trên toàn quốc đủ đk đăng cam kết xét tuyển chọn theo nguyên lý của Trường

- Điều kiện xét tuyển: theo tác dụng học tập cả năm lớp 11, 12 đảm bảo các điều kiện theo nhóm ngành như sau:

+ team ngành 1: Thí sinh có hiệu quả học tập đạt học sinh giỏi năm lớp 11, lớp 12 và bảo vệ các đk môn học theo ngành.

+ nhóm ngành 2: Thí sinh gồm ĐTB 2CN ≥ 7,80 và đảm bảo an toàn các điều kiện môn học tập theo ngành.

+ nhóm ngành 3: Thí sinh hoàn toàn có thể xét theo điều kiện (a) hoặc (b)

(a) Thí sinh bao gồm ĐTB 2CN ≥ 7,50 và bảo đảm an toàn các điều kiện môn học tập theo ngành. Hoặc (b) Thí sinh gồm ĐTBn môn i theo tổng hợp xét tuyển chọn ≥ 6,50 với ĐTB 2CN ≥ 6,50 và đảm bảo các điều kiện môn học theo ngành.

+ nhóm ngành 4 (Nhóm ngành năng khiếu): Thí sinh có ĐTBn môn i theo tổng hợp xét tuyển chọn ≥ 6,30 và ĐTB 2CN ≥ 6,50. Điểm môn Vẽ HHMT, năng khiếu sở trường TDTT ≥ 6,50 (theo thang điểm 10 và không nhân thông số 2). Lúc xét tuyển, điểm môn Vẽ HHMT, năng khiếu sở trường TDTT nhân hệ số 2.

*

Thí sinh đk xét tuyển chọn vào đội ngành 4, thí sinh bắt buộc tham gia thi bổ sung môn năng khiếu sở trường gồm có Vẽ trang trí màu sắc (Vẽ TTM), Vẽ HHMT, năng khiếu sở trường TDTT nhằm đủ điều kiện xét tuyển.

- Điểm xét tuyển: điểm xét tuyển của từng đội ngành được thiết kế tròn đến 2 chữ số thập phân và tính theo bí quyết sau:

*

+ team ngành 1 với 2: Điểm xét tuyển chọn = (ĐTBCN lớp 11 + ĐTBCN lớp 12) * 3/2 * α + Điểm ưu tiên (nếu có).

  + team ngành 3: điểm xét tuyển theo 2 nhóm đối tượng

(a) Điểm xét tuyển chọn = (ĐTB công nhân lớp 11 + ĐTB cn lớp 12) * 3/2 * α + Điểm ưu tiên (nếu có). (b) Điểm xét tuyển = (ĐTBn môn 1 + ĐTBn môn 2 + ĐTBn môn 3) * α + Điểm ưu tiên (nếu có)

+ đội ngành 4: Điểm xét tuyển = <ĐTBn Môn 1 + (ĐTBn Môn 2 hoặc Điểm Vẽ TTM) + (Điểm Vẽ HHMT hoặc năng khiếu TDTT) * 2> * 3/4 * α + Điểm ưu tiên (nếu có).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *