Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, tởm tế, buôn lậu (C03) trực thuộc bộ Công an (Việt Nam). ACC xin cung cấp cho chính mình đọc một vài ba thông tin cụ thể về Cục Cảnh sát khảo sát tội phạm về tham nhũng.

*
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng


1. Tham nhũng là gì?

Định nghĩa tham nhũng là gì được quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 3 pháp luật Phòng, kháng tham nhũng năm 2018 như sau:

“Tham nhũng là hành động của người có chức vụ, quyền hạn đã tận dụng chức vụ, nghĩa vụ và quyền lợi đó bởi vì vụ lợi.”

Trong đó:

Đối tượng tham nhũng là tín đồ được ngã nhiệm, bầu cử, tuyển chọn dụng, ký kết hợp đồng… gồm hoặc không tồn tại hưởng lương có quyền lợi và nghĩa vụ nhất định vào việc triển khai nhiệm vụ, công vụ cố định được giao.Vụ lợi là việc người có chức vụ, quyền hạn đã tận dụng chức vụ, quyền hạn của mình để đạt được lợi ích vật chất hoặc phi vật hóa học không chính đáng.

Như vậy, theo quan niệm này, đối tượng tham nhũng nên là người dân có chức vụ, quyền lợi và tín đồ này phải lợi dụng chính chức vụ, nghĩa vụ và quyền lợi này để đã có được một tiện ích nào đó không chính đáng.

2. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng

Cục Cảnh sát khảo sát tội phạm về tham nhũng, gớm tế, buôn lậu (C03) trực thuộc cỗ Công an (Việt Nam) có chức năng tham mưu giúp Thủ trưởng cơ sở Cảnh sát khảo sát Bộ Công an chỉ đạo, khuyên bảo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu trong toàn quốc tiến hành các biện pháp chống ngừa, vạc hiện, điều tra, xử lý những loại tù về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu; trực tiếp khảo sát các vụ án về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu theo luật của pháp luật và của cục trưởng cỗ Công an.

3. Nhiệm vụ, quyền lợi của viên Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng

Nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của cục Cảnh sát khảo sát tội phạm về tham nhũng trong chuyển động điều tra hình sự được cơ chế tại Điều 11 Thông tư 28/2014/TT-BCA về công tác khảo sát hình sự trong Công an nhân dân. Rõ ràng là:

Tiếp thừa nhận tố giác, tin báo về tội phạm và ý kiến đề xuất khởi tố; trường hòa hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ sở mình thì desgin kế hoạch giải quyết báo cáo Thủ trưởng cơ sở Cảnh sát khảo sát Bộ Công an ra ra quyết định phân công xử lý tố giác, tin báo về tù đọng và ý kiến đề nghị khởi tố; còn nếu như không thuộc thẩm quyền giải quyết và xử lý thì sau khi đón nhận chuyển ngay mang đến cơ quan, 1-1 vị khảo sát có thẩm quyền kèm theo những tài liệu có liên quan (nếu có). Trong trường hợp cấp bách, cần ngăn ngừa ngay hành vi phạm luật tội, tích lũy chứng cứ, đảm bảo an toàn hiện ngôi trường thì phải gồm biện pháp giải quyết kịp thời theo phép tắc của pháp luật.

Định kỳ sản phẩm tháng, report Thủ trưởng ban ngành Cảnh sát điều tra Bộ Công an (qua Văn phòng cơ quan Cảnh sát khảo sát Bộ Công an) về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về phạm nhân và ý kiến đề nghị khởi tố.

Tiến hành điều tra các vụ án hình sự về những tội phạm luật tại Mục A Chương XXI của cục luật hình sự năm 1999 vị trực tiếp phạt hiện; các vụ tham nhũng bởi vì Thanh tra chính phủ nước nhà và những bộ, ngành chuyển cho thuộc thẩm quyền khảo sát của phòng ban Cảnh sát khảo sát Bộ Công an.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) trực thuộc Tổng cục công an có nhiệm vụ tham mưu góp Tổng cục trưởng, Thủ trưởng ban ngành Cảnh sát khảo sát Bộ Công an chỉ đạo, lí giải lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về tài chính và tham nhũng trong toàn nước tiến hành các biện pháp chống ngừa, phân phát hiện, điều tra, xử lý các loại tù hãm về tài chính và tham nhũng; trực tiếp khảo sát các vụ án về kinh tế tài chính và tham nhũng theo vẻ ngoài của pháp luật và theo sự phân công của của bộ trưởng bộ Công an.

Trong quá trình thực hiện, tính năng nhiệm vụ của mình theo điều khoản pháp luật, cục Cảnh sát khảo sát tội phạm về kinh tế tài chính và tham nhũng phải bảo đảm an toàn tuân theo Hiến pháp với pháp luật, đảm bảo an toàn nhanh chóng, bao gồm xác, khách quan với toàn diện.

Khi có tin tố giác, tin báo về hành động vi phạm pháp luật hình sự, đề nghị khởi tố vụ án hình sự thì phải gồm trách nhiệm tiếp nhận và xử lý theo thẩm quyền. Trường đúng theo không trực thuộc thẩm quyền thì chuyển cho cơ quan tất cả thẩm quyền trực tiếp giải quyết và xử lý và thực hiện thu thập tài liệu, hội chứng cứ, bảo vệ hiện trường vào trường hợp cấp bách.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tài chính và tham nhũng vượt kế cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng bao gồm thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự cùng tiến hành điều tra các tù hãm chức vụ, tham nhũng.

4. Câu hỏi thường gặp

PC03 là gì?

PC03 là Phòng cảnh sát kinh tế.

Đối tượng tham nhũng là ai?

Đối tượng tham nhũng phải là người có chức vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và fan này phải lợi dụng chính chức vụ, quyền lợi này để đã đạt được một tiện ích nào đó không chủ yếu đáng.

Người có hành vi tham nhũng vẫn nghỉ hưu có bị xử phân phát không?

Khoản 1 Điều 92 giải pháp Phòng, kháng tham nhũng nêu rõ:

Người có hành vi tham nhũng giữ bất kì chức vụ, vị trí công tác làm việc nào đều đề xuất bị xử trí nghiêm minh theo chính sách của pháp luật, kể cả người đã nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác.

Trên đây là nội dung hỗ trợ tư vấn về nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng trong chuyển động điều tra hình sự. Để biết thêm tin tức chi tiết, bạn nên xem thêm quy định tại Thông bốn 28/2014/TT-BCA hoặc contact với công ty Luật ACC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *