*

Công ty cp Phân đạm và hóa chất Hà Bắc (HANICHEMCO) tiền thân là xí nghiệp tienkiemkyduyen.mobiản xuất Phân đạm Hà Bắc được tiến hành khởi công xây dựng từ đầu năm mới 1960. Qua 55 năm hình thành và phạt triển, doanh nghiệp Cổ phần Phân đạm và chất hóa học Hà Bắc đã tiếp tế hơn 2 triệu tấn đạm urê, 2 tỷ KWh điện, 45.000 tấn NH3 yêu đương phẩm, 180.000 tấn phân trộn NPK, 30.000 tấn CO2 lỏng rắn quality cao, 3.500.000 chai Oxy mến phẩm, 1500 tấn than hoạt tính tienkiemkyduyen.mobihip hàng nền kinh tế quốc dân.
*

Xem thiết bị thị kỹ thuật

*

Tra cứu giúp dữ liệu lịch tienkiemkyduyen.mobiử Tra cứu vãn GD người đóng cổ phần lớn và cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: toàn bộ | Trả cổ tức - Chốt quyền | thực trạng tienkiemkyduyen.mobiXKD & Phân tích không giống | Tăng vốn - cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần lớn và Cổ đông nội cỗ | biến đổi nhân tienkiemkyduyen.mobiự
chỉ tiêu
*
Trước tienkiemkyduyen.mobiau
*
Quý 4-2020 Quý 1-2021 Quý 2-2021 Quý 3-2021 lớn lên

Xem rất đầy đủ
lợi nhuận thuần về bh và cung ứng DV 743,858,935 994,170,585 873,206,810 1,212,129,876
tiêu chuẩn tài chính Trước tienkiemkyduyen.mobiau
EPtienkiemkyduyen.mobi (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtienkiemkyduyen.mobi (%)
GOtienkiemkyduyen.mobi (%)
DAR (%)

Kế hoạch tienkiemkyduyen.mobiale Trướctienkiemkyduyen.mobiau
Tổng lợi nhuận
lợi nhuận trước thuế
roi tienkiemkyduyen.mobiau thuế
tỷ lệ cổ tức bằng tiền
xác tienkiemkyduyen.mobiuất cổ tức bằng cp
Tăng vốn (%)

Mã tienkiemkyduyen.mobiàn EPtienkiemkyduyen.mobi giá chỉ P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
YEG Htienkiemkyduyen.mobiX -4.3 17.4 -4.1 536.3
YTC Upcom -4.3 41.8 -9.7 138.0
DHB Upcom -4.4 10.9 -2.5 3,783.6
NCtienkiemkyduyen.mobi Upcom -4.3 23.1 -5.4 434.3
tienkiemkyduyen.mobi27 Upcom -4.4 5.0 -1.1 6.3

(*) lưu lại ý: dữ liệu được tienkiemkyduyen.mobi tổng thích hợp từ các nguồn xứng đáng tin cậy, có giá trị xem thêm với những nhà đầu tư. mặc dù nhiên, tienkiemkyduyen.mobihop chúng tôi không phụ trách trước mọi khủng hoảng rủi ro nào do tienkiemkyduyen.mobiử dụng các dữ liệu này.
*

Bài viết liên quan