Có tất cả bao nhiêu cặp số tự nhiên thỏa mãn ? trả lời: có cặp

Excel đến tienkiemkyduyen.mobi 365Excel mang lại tienkiemkyduyen.mobi 365 giành riêng cho máy MacExcel mang đến webExcel 2019Excel 2016Excel 2019 for MacExcel 2013Excel 2010Excel 2007Excel 2016 for MacExcel for Mac 2011Excel website AppExcel Starter 2010Thêm...Ít hơn

Bấm vào trong 1 chữ mẫu để đi đến các hàm bắt đầu bằng vần âm đó. Hoặc thừa nhận Ctrl+F nhằm tìm hàm bằng phương pháp nhập vài ba chữ cái trước tiên hoặc một từ mô tả. Để nhận thông tin chi tiết về một hàm, hãy click chuột tên hàm đó ở cột đầu tiên.Bạn đang xem: Có toàn bộ bao nhiêu cặp số trường đoản cú nhiên thỏa mãn nhu cầu ? trả lời: bao gồm cặp

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

lưu ý: Dấu hiệu phiên phiên bản cho biết phiên bạn dạng của Excel mà hàm được giới thiệu. Những hàm này sẽ không sẵn có trong số phiên phiên bản trước.

quan liêu trọng: Kết quả được tính toán của công thức và một số hàm trang tính Excel có thể khá khác biệt giữa máy tính chạy Windows sử dụng kiến trúc x86 hoặc x86-64 và máy tính chạy Windows RT sử dụng kiến trúc ARM. Tìm hiểu thêm về sự không giống biệt.

tên hàm

Kiểu với mô tả

Hàm ABS

Toán học và lượng giác: Trả về giá chỉ trị tuyệt đối của một số

Hàm ACCRINT

Tài chính: Trả về chi phí lãi cộng dồn cho chứng khoán trả lãi định kỳ

Hàm ACCRINTM

Tài chính: Trả về tiền lãi cộng dồn mang đến chứng khoán trả lãi khi đáo hạn

Hàm ACOS

Toán học và lượng giác: Trả về arccosin của một số

Hàm ACOSH

Toán học và lượng giác: Trả về cosin hyperbolic nghịch hòn đảo của một số

Hàm ACOT

Toán học và lượng giác: Trả về arccotangent của một số

Hàm ACOTH

Toán học cùng lượng giác: Trả về dạng acrtang hyperbolic của một số

Hàm AGGREGATE

Toán học và lượng giác: Trả về một giá trị tổng thích hợp trong một list hoặc các đại lý dữ liệu

Hàm ADDRESS

Tra cứu với tham chiếu: Trả về tham chiếu bên dưới dạng văn bạn dạng tới một ô 1-1 trong một trang tính

Hàm AMORDEGRC

Tài chính: Trả về khấu hao cho từng kỳ hạn kế toán bằng phương pháp dùng hệ số khấu hao

Hàm AMORLINC

Tài chính: Trả về khấu hao cho mỗi kỳ hạn kế toán

Hàm &

Lô-gic: Trả về TRUE nếu tất cả các đối số là TRUE

Hàm ARABIC

Toán học cùng lượng giác: chuyển đổi một số La Mã thành số Ả Rập, dưới dạng một số

Hàm AREAS

Tra cứu và tham chiếu: Trả về số vùng trong một tham chiếu

Hàm ARRAYTOTEXT

*

Văn bản: Trả về mảng quý giá văn phiên bản từ mọi khoảng tầm được chỉ định

Hàm ASC

Văn bản: chuyển đổi katakana hoặc vần âm tiếng Anh có độ rộng đầy đủ (hai byte) vào chuỗi ký tự thành ký kết tự có nửa phạm vi (một byte)

Hàm ASIN

Toán học với lượng giác: Trả về arcsin của một số

Hàm ASINH

Toán học và lượng giác: Trả về sin hyperbolic nghịch đảo của một số

Hàm ATAN

Toán học và lượng giác: Trả về arctangent của một số

Hàm ATAN2

Toán học cùng lượng giác: Trả về arctang từ các tọa độ x với y

Hàm ATANH

Toán học cùng lượng giác: Trả về tang hyperbolic nghịch đảo của một số

Hàm AVEDEV

Thống kê: Trả về cực hiếm trung bình của các độ lệch hoàn hảo nhất của những điểm tài liệu từ vừa đủ của chúng

Hàm AVERAGE

Thống kê: Trả về cực hiếm trung bình của các đối số của nó

Hàm AVERAGEA

Thống kê: Trả về giá trị trung bình của những đối số của nó, bao hàm số, văn bản và quý giá lô-gic

Hàm AVERAGEIF

Thống kê: Trả về giá trị trung bình (giá trị trung bình cộng) của toàn bộ các ô trong một phạm vi thỏa mãn nhu cầu một tiêu chuẩn đã cho

Hàm AVERAGEIFS

Thống kê: Trả về mức độ vừa phải (trung bình số học) của toàn bộ các ô thỏa mãn nhu cầu nhiều tiêu chí.

Hàm BAHTTEXT

Văn bản: đổi khác một số thành văn bản, bằng cách dùng định hình tiền tệ ß (baht)

Hàm BASE

Toán học cùng lượng giác: biến đổi một số thành bản trình diễn dạng văn phiên bản với cơ số đã đến (cơ số)

Hàm BESSELI

Kỹ thuật: Trả về hàm Bessel được sửa đổi In(x)

Hàm BESSELJ

Kỹ thuật: Trả về hàm Bessel Jn(x)

Hàm BESSELK

Kỹ thuật: Trả về hàm Bessel được sửa đổi Kn(x)

Hàm BESSELY

Kỹ thuật: Trả về hàm Bessel Yn(x)

Hàm BETADIST

Khả năng tương thích: Trả về hàm phân bố lũy tích beta

Hàm BETA.DIST

Thống kê: Trả về hàm phân bố lũy tích beta

Hàm BETAINV

Khả năng tương thích: Trả về giá trị đảo của hàm phân bố lũy tích đến một phân bố beta xác định

Trong Excel 2007, đấy là một hàm Thống kê.

Hàm BETA.INV

Thống kê: Trả về giá trị đảo của hàm phân bố lũy tích mang đến một phân bố beta xác định

Hàm BIN2DEC

Kỹ thuật: đổi khác số nhị phân sang trọng thập phân

Hàm BIN2HEX

Kỹ thuật: chuyển đổi số nhị phân quý phái thập lục phân

Hàm BIN2OCT

Kỹ thuật: thay đổi số nhị phân sang chén phân

Hàm BINOMDIST

Khả năng tương thích: Trả về xác suất phân bố nhị thức của thuật ngữ riêng lẻ

Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.

Hàm BINOM.DIST

Thống kê: Trả về xác suất phân bố nhị thức của thuật ngữ riêng lẻ

Hàm BINOM.DIST.RANGE

Thống kê: Trả về phần trăm của công dụng thử nghiệm bằng cách dùng phân bố nhị thức

Hàm BINOM.INV

Thống kê: Trả về giá trị nhỏ nhất có phân bố nhị thức lũy tích lớn hơn hoặc bằng giá trị tiêu chuẩn

Hàm BITAND

Kỹ thuật: Trả về một "Bitwise And" của hai số

Hàm BITLSHIFT

Kỹ thuật: Trả về một vài giá trị được dịch sang trọng trái bởi số bit dịch chuyển

Hàm BITOR

Kỹ thuật: Trả về một bitwise OR của 2 số

Hàm BITRSHIFT

Kỹ thuật: Trả về một số giá trị được đưa sang phải bằng số bit dịch chuyển

Hàm BITXOR

Kỹ thuật: Trả về một bitwise "Exclusive Or" của hai số

Hàm call

Phần bửa trợ̣ và Tự động hóa: gọi một thủ tục trong một thư viện link động hoặc nguồn mã

Hàm CEILING

Khả năng tương thích: có tác dụng tròn số đến số nguyên gần nhất hoặc bội số sớm nhất có nghĩa

Hàm CEILING.MATH

Toán học với lượng giác: có tác dụng tròn số lên, đến số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa

Hàm CEILING.PRECISE

Toán học với lượng giác: làm cho tròn số thành số nguyên sớm nhất hoặc bội số sớm nhất có nghĩa. Bất kể dấu của số, số sẽ được làm tròn lên.

Hàm CELL

Thông tin: Trả về những thông tin về định dạng, địa điểm hoặc nội dung của một ô

Hàm này ko khả dụng vào Excel dành riêng cho web.

Hàm CHAR

Văn bản: Trả về cam kết tự được xác minh bởi số mã

Hàm CHIDIST

Khả năng tương thích: Trả về xác suất một đầu của phân bố lúc bình phương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *