CÓ MỘT LẦN ANH CHẲNG QUA NỮA CỨ THẾ XA XA MÃI NƠI EM

Cảm Âm chuẩn chỉnh Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Chỉ Còn hầu hết Mùa ghi nhớ Bảo Trâm”

Góc phố này địa điểm mình quen thuộc nhau

fa2 ngươi RE RE la RE MI

Có hầu hết chiều mưa rơi ướt vai

fa2 ngươi RE vị DO RE DO

Có đông đảo lần mình hẹn ngày mai

fa2 ngươi RE RE la RE MI

Hẹn yêu thương mãi hẹn bình thường lối đi.

mi2 FA SOL RE mi FA RE

Có một đợt anh chẳng qua nữa

fa2 mi RE RE la RE MI

Cứ rứa xa xa mãi nơi em

fa2 mi RE bởi vì DO RE DO

Để mọi mùa nhuộm màu thương nhớ

fa2 ngươi RE RE la vị MI

Phố xa xôi sẽ vãng bạn qua.

fa2 mày RE bởi MI d2 RE

Còn lại anh còn bao yêu thương thương

la la RE la mày MI MI

Nơi góc phố trơn em xa mờ

mi2 FA SOL FA mày RE DO

Và trái tim anh dành chỗ ai

la RE RE RE la mi MI

Lạ bờ vai lạ màu tóc rối.

mi2 ngươi FA mi FA SOL LA

Mùa thu sang hàng cây xao xác

la la RE la RE ngươi FA

Lá rơi đầy đang qua ngày xanh

fa2 ngươi RE do RE la DO

Ngược thời hạn ngược về quá khứ

la la RE la RE mi FA

Có trái tim vẫn hóa vụn vỡ.

fa ngươi RE vày MI vị RE

 

Cảm Âm Nốt Nhạc số “Chỉ Còn hầu hết Mùa nhớ Bảo Trâm”

Góc phố này địa điểm mình thân quen nhau

4’ 3’ 2’ 2’ 6 2’ 3’

Có đều chiều mưa rơi ướt vai

4’ 3’ 2’ 1’ 1’ 2’ 1’

Có đầy đủ lần mình hẹn ngày mai

4’ 3’ 2’ 2’ 6 2’ 3’

Hẹn yêu mãi hẹn tầm thường lối đi.

3’ 4’ 5’ 2’ 3’ 4’ 2’

Có một lượt anh chẳng qua nữa

4’ 3’ 2’ 2’ 6 2’ 3’

Cứ nạm xa xa mãi nơi em

4’ 3’ 2’ 1’ 1’ 2’ 1’

Để phần đa mùa nhuộm color thương nhớ

4’ 3’ 2’ 2’ 6 1’ 3’

Phố xa xôi sẽ vãng người qua.

4’ 3’ 2’ 1’ 3’ 1’ 2’

Còn lại anh còn bao yêu thương thương

6 6 2’ 6 3’ 3’ 3’

Nơi góc phố láng em xa mờ

3’ 4’ 5’ 4’ 3’ 2’ 1’

Và trái tim anh dành địa điểm ai

6 2’ 2’ 2’ 6 3’ 3’

Lạ bờ vai lạ màu tóc rối.

3’ 3’ 4’ 3’ 4’ 5’ 6’

Mùa thu sang mặt hàng cây xao xác

6 6 2’ 6 2’ 3’ 4’

Lá rơi đầy sẽ qua ngày xanh

4’ 3’ 2’ 1’ 2’ 6 1’

Ngược thời hạn ngược về vượt khứ

6 6 2’ 6 2’ 3’ 4’

Có trái tim đang hóa vụn vỡ.

4 3’ 2’ 1’ 3’ 1’ 2’

 

Cảm âm dạng chữ Nốt Nhạc chữ “Chỉ Còn đầy đủ Mùa nhớ Bảo Trâm”

Góc phố này khu vực mình quen thuộc nhau

F’ E’ D’ D’ A D’ E’

Có gần như chiều mưa rơi ướt vai

F’ E’ D’ C’ C’ D’ C’

Có phần lớn lần mình hứa ngày mai

F’ E’ D’ D’ A D’ E’

Hẹn yêu mãi hẹn phổ biến lối đi.

E’ F’ G’ D’ E’ F’ D’

Có một lần anh chẳng qua nữa

F’ E’ D’ D’ A D’ E’

Cứ thay xa xa mãi chỗ em

F’ E’ D’ C’ C’ D’ C’

Để những mùa nhuộm color thương nhớ

F’ E’ D’ D’ A C’ E’

Phố xa xôi vẫn vãng bạn qua.

F’ E’ D’ C’ E’ C’ D’

Còn lại anh còn bao yêu thương

A A D’ A E’ E’ E’

Nơi góc phố bóng em xa mờ

E’ F’ G’ F’ E’ D’ C’

Và con tim anh dành địa điểm ai

A D’ D’ D’ A E’ E’

Lạ bờ vai lạ màu tóc rối.

E’ E’ F’ E’ F’ G’ A’

Mùa thu sang mặt hàng cây xao xác

A A D’ A D’ E’ F’

Lá rơi đầy đã qua ngày xanh

F’ E’ D’ C’ D’ A C’

Ngược thời hạn ngược về thừa khứ

A A D’ A D’ E’ F’

Có trái tim vẫn hóa vụn vỡ.

F E’ D’ C’ E’ C’ D’

Trên đây là Cm âm chỉ còn Những Mùa Nhớ Kalimba . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc vàng anh https://tienkiemkyduyen.mobi này một cách rất tốt và hay tuyệt nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và nghịch sáo được dễ ợt nhất, nhớ lượt thích và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp góp về bản cảm âm này những bạn comment xuống bên dưới nhé.Cảm Âm chuẩn chỉnh Nhất Cm âm Chỉ Còn những Mùa Nhớ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *