Trước khi viết một bài báo cáo tốt nghiệp, report môn học xuất xắc soạn thảo một văn bạn dạng bất kỳ thì việc căn lề văn bản, chọn font chữ hoặc hình thức giãn dòng, phương pháp đoạn trong Word để giúp đỡ cho văn bạn dạng được định dạng chuẩn nhất. Sau đây mình sẽ hướng dẫn quá trình thực hiện chi tiết trong word 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 một cách hối hả trước khi định hình văn bản.


Nội dung bài bác viết

3 các bước cài đặt đầu tiên trước khi định hình văn bản4 ban đầu căn lề trên, dưới, trái, phải chuẩn chỉnh trong Word

Hiểu rõ về phương pháp cách trình diễn văn bạn dạng chuẩn Thông tứ 01:

Theo đó, vẻ ngoài căn lề chuẩn theo Thông tư 01 được công cụ tại khoản 3 Điều 5 trên khổ giấy A4 (21 cm x 29,7 cm) như sau:

Lề trên: cách mép trên từ 2 – 2,5 cm;Lề dưới: biện pháp mép dưới từ 2 – 2,5 cm;Lề trái: giải pháp mép trái từ 3 – 3,5 cm;Lề phải: cách mép cần từ 1,5 – 2 cm.

Phông chữ giờ đồng hồ Việt, sử dụng font: Times New Roman hoặc Arial thuộc bảng mã Unicode theo Tiêu chuẩn Việt nam giới TCVN 6909:2001 (Điều 4 Thông bốn 01 cỗ Nội vụ).

Video hướng dẫn:


Các bước thiết đặt đầu tiên trước lúc định dạng văn bản

Hiển thị thanh Ruler:

Để hiển thị được thanh Ruler ra văn bạn dạng word trước tiên ta vào View --> Tích vào từ Ruler. Tác dụng thanh ruler đã hiển thị ra

*
*
*
*
*
*
*
*
*


Bài viết hướng dẫn phương pháp căn lề với font chữ độ lớn chữ chuẩn, dãn dòng, cách đoạn chuẩn trong Word 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 chi tiết nhất trên máy vi tính đã trả tất. Hi vọng sẽ giúp đỡ cho các chúng ta có thể thực hiện một cách dễ dàng. Chúc chúng ta thành công!