Chuyển Tiền Từ Tài Khoản Cá Nhân Vào Tài Khoản Công Ty

Nhiều doanh nghiệp băn khoăn lo lắng vấn đề “chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang công ty” bài viết dưới đây, kế toán tài chính Lê Ánh xin share với bạn đọc 03 ngôi trường hợp và hướng dẫn phương pháp xử lý các trường hợp.


*

Trường hòa hợp 01: chuyển tiền từ tài khoản doanh nghiệp vào tài khoản cá thể đang làm việc tại doanh nghiệp

Trên thực tế, rất nhiều doanh nghiệp, kế toán giao dịch chuyển tiền từ tài khoản của chúng ta vào tài khoản cá thể của những thành viên trong doanh nghiệp như thông tin tài khoản giám đốc, tài khoản nhân viên không giống trong công ty. Để cách xử lý trường hợp giao dịch chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân đang thao tác làm việc tại doanh nghiệp tất cả 2 cách xử lý:

Cách đầu tiên là xem như một khoản doanh nghiệp mượn

Việc xem như đây là một khoản công ty mượn sẽ phát sinh những vấn đề như kế toán phải lập phù hợp đồng hoặc biên bản mượn tiền, lập phiếu thu chi phí trên cơ sở

 Hạch toán Nợ TK 111/Có TK 3388, 

Kế toán lâp ủy nhiệm chi, bỏ ra tiền bank trả lại: Hạch toán Nợ TK 3388/ gồm TK 112.

Cách sản phẩm công nghệ hai là xem như đấy là một khoản trợ thì ứng

Việc chuyển khoản từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân đang làm cho tại công ty được xem như là khoản tạm thời ứng. Kế toán đề nghị lập giấy kiến nghị tạm ứng, lập ủy nhiệm chi, bỏ ra tiền ngân hàng cho tạm ứng:

Hạch toán Nợ TK 141/Có TK 112, lập phiếu thu tiền hoàn ứng: Hạch toán Nợ Tk 111/Cơ TK 141. trung tâm xuất nhập vào lê ánh

Trường phù hợp 02: chuyển khoản qua ngân hàng từ tài khoản cá thể vào tài khoản công ty


*

Trên thực tế tài khoản cá thể sau khi khi giao dịch chuyển tiền vào tài khoản giám đốc hay tài khoản các nhân viên không giống trong công ty. Để giải pháp xử lý hai trường thích hợp này, kế toán rất có thể xử lý với tư phương pháp công ty cá thể mượn, kế tiếp được trả lại. Kế toán đề xuất lập hợp đồng hoặc biên bản mượn chi phí giữa công ty với cá nhân. Kế toán lập phiếu thu chi phí hạch toán Nợ Tk 1388/ có TK 111, cá nhân chuyển tiền bank trả lại hạch toán nợ Tk 112, có TK 1388.

Trường phù hợp 03: chuyển khoản từ tài khoản công ty vào tài khoản doanh nghiệp vào tào khoản cá nhân khác không thao tác tại công ty

Với trường vừa lòng này, bắt buộc xem đây là khoản doanh nghiệp mượn nên giờ trả lại. Kế toán đề xuất lập thích hợp đồng hoặc biên bản mượn tiền. Tiếp theo lập phiếu thu chi phí hạch toán nợ TK 111/ gồm Tk 112.

Cách giải quyết thứ 2 là xem các khoản nhất thời ứng cho công ty của chúng ta để mua hàng nhưng lần khần nên chuyển khoản qua ngân hàng nhầm vào tài khoản của cá thể nên xin hoàn trả hoặc không mua sắm chọn lựa nữa. Hoặc xem chính là khoản để cọc mua hàng nhưng không sở hữu được bắt buộc trả lại.

Kế toán yêu cầu lập giấy kiến nghị thanh toán, lập ủy nhiệm bỏ ra chi tiền bank cho tạm thời ứng:

Hạch toán NỢ Tk 331/Có TK 112,

Lập phiếu thu tiền trả ứng: Hạch toán nợ TK 111/Có TK 331.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *