Chuyển đổi hệ cơ số

Bài này vẫn giúp các bạn biết cách chuyển đổi giữa những hệ đếm. Cần chăm chú đầu tiên là cách thay đổi từ hệ cơ số 10 sang các hệ cơ số ngẫu nhiên như 2, 8, 16 cùng ngược lại. Xung quanh ra, cách đổi khác giữa các hệ cơ số 2, 8, 16 cũng trở thành được nói đến.

1. Thay đổi hệ cơ số b sang hệ cơ số 10

A(b) = A’(10)A’(10) = anbn + an-1bn-1 +…+ a0b0 + a-1b-1 +…+ a-mb-mVí dụ:(6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4) là số mũ 1 1 0 1 0 0 1 . 1 0 1 1(2) = 1.26 + 1.25 + 0.24 + 1.23 + 0.22 + 0.21 + 1.20 + 1.2-1 + + 0.2-2 + 1.2-3 + 1.2-4 = 64 + 32 + 8 + 1 + 0.5 + 0.125 + 0.0625 = 105.6875(10)

2. Biến đổi hệ cơ số 10 quý phái hệ cơ số b

Đổi phần nguyên: rước số nguyên thập phân N(10) theo thứ tự chia cho b cho tới khi yêu quý số bởi 0. Hiệu quả số chuyển đổi M(b) là các số dư vào phép phân tách được viết ra theo thứ từ bỏ ngược lại.
*

Đổi phần lẻ: đem phần thập phân (sau dấu phẩy) N(10) theo thứ tự nhân cùng với b cho đến khi phần thập phân của tích số bằng 0. Công dụng số chuyển đối M(b) là các số phần nguyên trong phép nhân được viết ra theo thứ từ phép tính.
*

3. Cách đổi khác giữa những hệ cơ số 2, 8, 16

3.1. Trường đoản cú hệ cơ số 2 lịch sự hệ cơ số 8Quy tắc: dãy 3 bit lập tức nhau từ yêu cầu qua trái trong hệ cơ số 2 đang tương ứng với 1 số trong hệ cơ số 8.Ví dụ: 111111111110(2)= ?(8)Gom 3 bit nhị phân từ nên sang trái (111)(111)(111)(110) được (7) (7) (7) (6)Kết quả: 111111111110(2)= 7776(8)3.2. Từ bỏ hệ cơ số 2 sang hệ cơ số 16Quy tắc: dãy 4 bit lập tức nhau từ đề xuất qua trái vào hệ cơ số 2 sẽ tương ứng với cùng một số trong hệ cơ số 16.Ví dụ: 11111111111111111110(2)= ?(16)Gom 4 bit nhị phân từ yêu cầu sang trái (1111)(1111)(1111)(1111)(1110) được (15) (15) (15) (15) (14)Kết quả: 11111111111111111110(2)= FFFFE(16)3.3. Từ hệ cơ số 8 sang hệ cơ số 2Quy tắc: Một chữ số trong hệ cơ số 8 sẽ khớp ứng với dãy 3 bit lập tức nhau trong hệ cơ số 2.Ví dụ: 27(8) = ? (2)Đổi số (2) (7) thành hàng nhị phân 3 bit (010) (111)Kết quả: 27(8)= 010111(2)3.4. Trường đoản cú hệ cơ số 16 lịch sự hệ cơ số 2Quy tắc: Một chữ số vào hệ cơ số 16 sẽ khớp ứng với dãy 4 bit tức khắc nhau trong hệ cơ số 2.Ví dụ: 27(16) = ? (2)Đổi số (2) (7) thành hàng nhị phân 4 bit (0010) (0111)Kết quả: 27(16)= 00100111(2)3.5. Từ hệ cơ số 8 sang trọng hệ cơ số 16 với ngược lạiCách dễ dàng nhất là thay đổi hệ cơ số 8 qua hệ cơ số 2 rồi đổi sang hệ cơ số 16.Ví dụ: 27(8) = ? (16)Đổi số (2) (7) thành dãy nhị phân 3 bit (010) (111). Ta được hàng nhị phân 010111(2). Đổi lịch sự hệ cơ số 16 bằng phương pháp gom 4 bit từ cần sang trái (0001)(0111) được (1)(7).Kết quả: 27(8)= 00010111(2)= 17(16)
Bài trước và bài xích sau trong môn học>" data-wpel-link="internal">Đơn vị đo tin tức trong máy tính xách tay >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *