Cho dung dịch ba(oh)2 đến dư vào 100ml

(C_M ext (N extH_4)_2SO_4 = C_M ext N extH_4NO_3 = 1M)

Giải thích công việc giải:

Phản ứng xảy ra:

(NH_4^ + + OH^ - xrightarrowNH_3 + H_2O)

(Ba^2 + + SO_4^2 - xrightarrowBaSO_4)

Ta có:

(n_NH_3 = frac6,7222,4 = 0,3 ext mol = extn_NH_4^ + ;n_BaSO_4 = frac23,3233 = 0,1 ext mol = extn_SO_4^2 - )

Bảo toàn năng lượng điện tích:

(n_NH_4^ + = n_NO_3^ - + 2n_SO_4^2 - o n_NO_3^ - = 0,3 - 0,1.2 = 0,1 ext mol)

( o n_NH_4NO_3 = n_NO_3^ - = 0,1 ext mol; extn_(NH_4)_2SO_4 = n_SO_4^1 - = 0,4 ext mol)

( o C_M ext (N extH_4)_2SO_4 = C_M ext N extH_4NO_3 = frac0,10,1 = 1M)


Hãy giúp mọi tín đồ biết câu trả lời này cầm nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5
starstarstarstarstar
1 vote
GửiHủy
Đăng nhập nhằm hỏi đưa ra tiết


AnnihilatorsTrả lời45434

Cảm ơn

44106


*

Mod tienkiemkyduyen.mobi

$Ba(OH)_2 o Ba^2++ 2OH^-$

$n_BaSO_4downarrow= 0,1 mol$

$n_NH_3uparrow = 0,3 mol$

$Ba^2+ + SO_4^2- o BaSO_4$

$NH_4^+ + OH^- o NH_3+H_2O$

$Rightarrow n_NH_4^+=0,3 mol; n_SO_4^2-= 0,1 mol$

$n_(NH_4)_2SO_4= 0,1 mol$

$Rightarrow n_NH_4^+ exttrong muối sunfat= 0,1.2=0,2 mol$

$Rightarrow n_NH_4NO_3= n_NH_4^+ exttrong muối nitrat= 0,3-0,2=0,1 mol$

$C_M_(NH_4)_2SO_4=dfrac0,10,1=1M$

$C_M_NH_4NO_3=dfrac0,10,1=0,1M$


Hãy giúp mọi fan biết câu trả lời này nạm nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5
starstarstarstarstar
1 vote

GửiHủy
Đăng nhập nhằm hỏi bỏ ra tiết
XEM GIẢI BÀI TẬP SGK HOÁ 11 - TẠI ĐÂY

Bạn ý muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi
*

Sự kiện


Bạn hy vọng hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi

Lý do report vi phạm?


Gửi yêu cầu Hủy


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ Giáo dục Thành Phát


Tải ứng dụng


*
*

*
Trụ sở: Tầng 7, Tòa công ty Intracom, è cổ Thái Tông, cầu Giấy, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập cấu hình mạng buôn bản hội trên mạng số 331/GP-BTTTT do Bộ thông tin và Truyền thông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *