Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Bài 19 Có Đáp Án

Bộ 40 thắc mắc trắc nghiệm lịch sử dân tộc lớp 11 bài 19: Nhân dân nước ta kháng chiến phòng Pháp xâm lược (Từ năm 1858 mang đến trước năm 1873) tất cả đáp án đầy đủ các mức độ giúp những em ôn trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 11 bài bác 19.


Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 11 bài 19: Nhân dân nước ta kháng chiến kháng Pháp xâm lăng (Từ năm 1858 đến trước năm 1873)


I. NHẬN BIẾT

Câu 1. căn cứ chiến đấu của nghĩa quân vì Trương Định chỉ huy được để ở

A. Hai Sông (Hải Dương).

B. Phồn Xương (Yên Thế).

C. Bến bãi Sậy (Hưng Yên).

D. Lô Công (Tân Hòa).

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

Giải thích:

Căn cứ chiến đấu của nghĩa quân vì Trương Định chỉ huy được đặt ở Gò Công (Tân Hòa).


Câu 2. Đến mon 6/1862, phạm vi chỉ chiếm đóng của thực dân Pháp ở nước ta bao gồm

A. Sáu tỉnh nam giới Kì và hòn đảo Phú Quốc.

B. Bố tỉnh tây-nam Kì và hòn đảo Côn Lôn.

C. Các tỉnh Bắc Kì và đảo Cát Bà.

D. Cha tỉnh Đông phái nam Kì và hòn đảo Côn Lôn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích:

Đến mon 6/1862, phạm vi chiếm phần đóng của thực dân Pháp ở Việt Nam bao gồm ba thức giấc Đông phái mạnh Kì và đảo Côn Lôn.


Câu 3. Hiệp mong nào đánh dấu việc triều đình nhà Nguyễn phê chuẩn thừa dấn quyền cai quản của thực dân Pháp ở bố tỉnh Đông nam Kì (Gia Định, Định Tường, Biên Hòa) và hòn đảo Côn Lôn?

A. Hiệp ước gần kề Tuất.

B. Hiệp mong Nhâm Tuất.

C. Hiệp cầu Pa-tơ-nốt.

D. Hiệp mong Hác-măng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích:

Hiệp mong Nhâm Tuất lưu lại việc triều đình công ty Nguyễn đồng ý thừa thừa nhận quyền làm chủ của thực dân Pháp ở bố tỉnh Đông phái nam Kì (Gia Định, Định Tường, Biên Hòa) và đảo Côn Lôn


A. Hiệp cầu Pa-tơ-nốt giữa triều đình bên Nguyễn với Pháp được kí kết.

B. Tôn Thất Thuyết rước danh vua Hàm nghi, xuống chiếu đề nghị Vương.

C. Triều đình đơn vị Nguyễn kí kết với Hiệp mong Nhâm Tuất.

D. Liên quân Pháp – Tây Ban Nha tiến công bán hòn đảo Sơn Trà.

Hiển thị đáp án

Câu 5. tín đồ được quần chúng Nam Kì suy tôn có tác dụng “Bình Tây đại nguyên soái” là

A. Nguyễn Trung Trực.

B. Trương Định.

C. Nguyễn Hữu Huân.

D. Nguyễn Quyền.

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Giải thích:

Người được quần chúng. # Nam Kì suy tôn có tác dụng “Bình Tây đại nguyên soái” là Trương Định.


Câu 6. Sau thua trận ở Đà Nẵng, tháng 2/1859, thực dân Pháp chuyển hướng, tấn công

A. đế đô Huế.

B. Gia Định.

C. Hà Nội.

D. Thuận An.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: B

Giải thích:

Sau đại bại ở Đà Nẵng, tháng 2/1859, thực dân Pháp đưa hướng, tiến công Gia Định.


Câu 7. sau thời điểm Đại đồn Chí Hòa bị phá vỡ vạc (tháng 2/1861), rất nhiều tỉnh làm sao ở nam Kì liên tiếp rơi vào tay thực dân Pháp?

A. Biên Hòa, Vĩnh Long, Hà Tiên.

B. Định Tường, Biên Hòa, Vĩnh Long.

C. Gia Định, An Giang, Vĩnh Long.

D. An Giang, Hà Tiên, Đà Nẵng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích:

Sau lúc Đại đồn Chí Hòa bị phá vỡ lẽ (tháng 2/1861), các tỉnh Định Tường, Biên Hòa, Vĩnh Long liên tục rơi vào tay thực dân Pháp


A. Tôn Thất Thuyết rước danh vua Hàm nghi, xuống chiếu yêu cầu Vương.

B. Liên quân Pháp – Tây Ban Nha tiến công bán hòn đảo Sơn Trà.

C. Triều đình công ty Nguyễn kí kết với Hiệp ước Nhâm Tuất.

D. Hiệp ước Pa-tơ-nốt thân triều đình nhà Nguyễn với Pháp được kí kết.

Hiển thị giải đáp

Câu 9. Theo Hiệp mong Nhâm Tuất (1862), triều đình nhà Nguyễn đã phê chuẩn quyền quản lý của Pháp ở tía tỉnh

A. Gia Định, Định Tường, Biên Hòa.

B. Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên.

C. Định Tường, Vĩnh Long, Hà Tiên.

D. Biên Hòa, Quảng Nam, An Giang.

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Giải thích:

Theo Hiệp cầu Nhâm Tuất (1862), triều đình đơn vị Nguyễn đã thừa nhận quyền quản lý của Pháp ở ba tỉnh Gia Định, Định Tường, Biên Hòa.


A. Liên quân Pháp cùng Tây Ban Nha tiến công bán đảo Sơn Trà

B. Nghĩa binh của Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu Ét-pê-răng trên sông Nhật Tảo.

C. Hiệp mong Pa-tơ-nốt thân Pháp với triều đình công ty Nguyễn được kí kết.

D. Pháp nổ súng tiến công cửa biển Thuận An – “cửa họng” của ghê thành Huế.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích:


Câu 11. giải pháp quân sự được thực dân Pháp thực hiện khi tiến công Đà Nẵng (tháng 9/1858) là

A. “Đánh kiên cố tiến chắc”.

B. “Chinh phục từng gói nhỏ”.

C. “Đánh cấp tốc thắng nhanh”.

D. “Việt nam giới hóa chiến tranh”.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích:

Chiến thuật quân sự chiến lược được thực dân Pháp thực hiện khi tiến công Đà Nẵng (tháng 9/1858) là “Đánh cấp tốc thắng nhanh”.


Câu 12. tháng 9/1858, liên quân Pháp – Tây Ban Nha vẫn chọn địa điểm nào để mở màn cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam?

A. Gia Định.

B. Đà Nẵng.

C. Thuận An.

D. Hà Nội.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: B

Giải thích:

Tháng 9/1858, liên quân Pháp – Tây Ban Nha đã chọn Đà Nẵng làm vị trí để bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam


A. Nguyễn Trung Trực.

B. Trương Định.

C. Nguyễn Hữu Huân.

D. Phan Tôn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích:


Câu 14. từ tháng 9/1858 mang đến tháng 2/1859, cuộc tao loạn chống Pháp xâm lấn của quân dân Đà Nẵng để dưới sự chỉ đạo của

A. Trương Định.

B. Phan Thanh Giản.

C. Hoàng Diệu.

D. Nguyễn Tri Phương.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: D

Giải thích:

Từ tháng 9/1858 mang lại tháng 2/1859, cuộc binh cách chống Pháp xâm lược của quân dân Đà Nẵng đặt dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Tri Phương.


Câu 15. bản Hiệp mong đầu bậc nhất tiên công ty Nguyễn kí với Pháp là

A. Hiệp cầu Nhâm Tuất.

B. Hiệp mong Pa-tơ-nốt.

C. Hiệp ước Hác-măng.

D. Hiệp ước gần cạnh Tuất.

Hiển thị lời giải

II. Thông hiểu

Câu 16. tại sao sâu xa tác động thực dân Pháp triển khai xâm lược việt nam vào nửa cuối vắt kỉ XIX là gì?

A. Triều đình bên Nguyễn trả tối hậu thư mang lại Pháp sai hạn.

B. Triều đình công ty Nguyễn cấm yêu đương nhân Pháp đến nước ta buôn bán.

C. Nhu yếu ngày càng cao của tư bạn dạng Pháp về vốn, nhân công cùng thị trường.

D. Cơ chế “cấm đạo”, “bế quan liêu tỏa cảng” của triều đình đơn vị Nguyễn.

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Giải thích:

Nguyên nhân sâu xa thúc đẩy thực dân Pháp triển khai xâm lược vn là: yêu cầu ngày càng cao của tư phiên bản Pháp về vốn, nhân công cùng thị trường.


Câu 17. văn bản nào không phản ánh đúng nội dung Hiệp ước Nhâm Tuất (1862) giữa triều đình nhà Nguyễn cùng Pháp?

A. Mở tía của biển lớn (Đà Nẵng, bố Lạt, Quảng Yên) vào buôn bán.

B. Công ty Nguyễn ưng thuận thừa thừa nhận sáu tỉnh phái mạnh Kì là khu đất thuộc Pháp.

C. đền bù cho Pháp khoản chiến phí tương đương 288 vạn lạng bạc.

D. được cho phép người Pháp cùng Tây Ban Nha thoải mái truyền bá đạo Gia Tô.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: B

Giải thích:

Nhà Nguyễn chính thức thừa dấn sáu tỉnh nam giới Kì là đất thuộc Pháp là văn bản của Hiệp ước liền kề Tuất (1874)


Câu 18. Quyết định sai lầm nào của triều đình công ty Nguyễn khiến nhân dân vn bất mãn, mở đầu cho việc “quyết tấn công cả triều lẫn Tây”?

A. Kí với thực dân Pháp Hiệp cầu Nhâm Tuất (1862).

B. Chính thức sáu tỉnh phái mạnh Kì hoàn toàn là đất thuộc Pháp.

C. Thừa nhận nền bảo lãnh của Pháp ngơi nghỉ Bắc Kì cùng Trung Kì.

D. Bức tường ngăn nghĩa quân Nguyễn Trung Trực tấn công Pháp.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích:

Triều đình đơn vị Nguyễn kí với thực dân Pháp Hiệp mong Nhâm Tuất (1862) khiến cho nhân dân việt nam bất mãn, khởi đầu cho bài toán “quyết đánh cả triều lẫn Tây”


Câu 19. Sự kiện nào được coi là mốc mở màn cho quy trình xâm lược vn của thực dân Pháp?

Hiển thị giải đáp

Đáp án: C

Giải thích:


Câu 20. Thực dân Pháp phụ thuộc những duyên cớ nào nhằm tiến hành trận đánh tranh xâm lăng Việt Nam?

A. Vu cáo nước ta không đến thương nhân Pháp ghẹ vào Đà Nẵng trú bão.

B. Đổ lỗi cho nhà Nguyễn quý trọng thương nhân china hơn thương nhân Pháp.

C. Công ty Nguyễn “cấm đạo”, ngăn cản thương nhân Pháp đến buôn bán.

D. Triều đình công ty Nguyễn trả tối hậu thư mang lại Pháp sai hạn.

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Giải thích:

Thực dân Pháp phụ thuộc vào những duyên cớ: bên Nguyễn “cấm đạo”, bức tường ngăn thương nhân Pháp đến bán buôn để tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam


Câu 21. câu chữ nào không đề đạt đúng lí do khiến Pháp ra quyết định chuyển hướng tiến công từ Đà Nẵng vào Gia Định (1859)?

A. Triều đình bên Nguyễn không sắp xếp lực lượng quân đội tại Gia Định.

B. Chiếm được Gia Định, Pháp có thể dễ dàng quản lý lưu vực sông Mê Công.

C. Chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp bước đầu tiên phá sản ngơi nghỉ Đà Nẵng.

D. Chiếm Gia Định, Pháp hoàn toàn có thể cắt đứt tuyến đường tiếp tế lương thực của phòng Nguyễn.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: A

Giải thích:

- Lí do khiến cho Pháp ra quyết định chuyển hướng tấn công từ Đà Nẵng vào Gia Định (1859):

+ chiếm hữu được Gia Định, Pháp rất có thể dễ dàng thống trị lưu vực sông Mê Công.

+ chiến lược “đánh cấp tốc thắng nhanh” của Pháp những bước đầu phá sản nghỉ ngơi Đà Nẵng.

+ chỉ chiếm Gia Định, Pháp có thể cắt đứt con phố tiếp tế lương thực ở trong phòng Nguyễn.


Câu 22. Cuộc nội chiến của quân dân vn ở Đà Nẵng (từ tháng 8/1858 đến tháng 2/1859) đã bước đầu làm thất bại âm mưu nào của Pháp?

A. “Đánh chắc tiến chắc”.

B. “Việt nam giới hóa chiến tranh”.

C. “Đánh nhanh thắng nhanh”.

D. “Chinh phục từng gói nhỏ”.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: C

Giải thích:

Cuộc loạn lạc của quân dân việt nam ở Đà Nẵng (từ mon 8/1858 mang đến tháng 2/1859) đã bước đầu tiên làm thất bại âm mưu “Đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp.


III. Vận dụng

Câu 23. trong số những năm 1866 – 1867, niềm tin đoàn kết phòng Pháp xâm chiếm của quần chúng hai nước vn và Cam-pu-chia được diễn tả qua cuộc khởi nghĩa của

A. Trương Định.

B. Phan Tôn, Phan Liêm.

C. Nguyễn Trung Trực.

D. Trương Quyền.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: D

Giải thích:

Trong trong năm 1866 – 1867, niềm tin đoàn kết phòng Pháp xâm lấn của quần chúng. # hai nước vn và Cam-pu-chia được biểu thị qua cuộc khởi nghĩa của Trương Quyền.


Câu 24. Năm 1860, Nguyễn Tri Phương vẫn mắc phải sai lạc nào khi thực dân Pháp rút quân, gửi sang mặt trận Trung Quốc?

A. Quán triệt quân lính do thám tình hình nhằm đối phó với hành động xâm lược của Pháp.

B. Tiến hành kế hoạch tấn công quân Pháp khi lực lượng quan tiền quân triều đình còn yếu.

C. Không tổ chức triển khai binh lính tiến công phá vỡ phòng tuyến bao vây của địch.

D. Thụ động phòng thủ, ko chớp cơ hội tấn công quân Pháp.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: D

Giải thích:

Năm 1860, khi thực dân Pháp rút quân, chuyển sang chiến trường Trung Quốc, Nguyễn Tri Phương đã phạm phải sai lầm: bị động phòng thủ, ko chớp cơ hội tấn công quân Pháp.


Câu 25. vì sao quyết định khiến thực dân Pháp không thực hiện được thủ đoạn đánh cấp tốc thắng nhanh trong cuộc chiến tranh xâm lược nước ta là

A. Quân Pháp tự xa đến, lạ lẫm khí hậu, địa hình.

B. Triều đình đơn vị Nguyễn kiên trì lãnh đạo nhân dân chống chiến.

C. Pháp vấp buộc phải sự kháng cự quyết liệt của dân chúng Việt Nam.

D. Quan tiền quân triều đình đơn vị Nguyễn có chiến thuật đánh Pháp độc đáo.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích:

Nguyên nhân quyết định khiến cho thực dân Pháp không tiến hành được thủ đoạn đánh cấp tốc thắng cấp tốc trong chiến tranh xâm lược vn là Pháp vấp yêu cầu sự kháng cự khốc liệt của dân chúng Việt Nam.


Câu 26: vào cuộc chạy đua làng mạc tính phương Đông, tư phiên bản Pháp đã lợi dụng việc làm nào để chuẩn bị tiến hành xâm lược Việt Nam

A. Buôn bán, hội đàm hàng hóa

B. Lan tỏa đạo Thiên Chúa

C. Đầu tư kinh doanh, sắm sửa tại Việt Nam

D. Thông qua bán buôn vũ khí với triều đình bên Nguyễn

Hiển thị giải đáp

Câu 27: "Bao giờ người Tây nhổ hết có nước Nam thì mới hết tín đồ Nam tấn công Tây”. Đó là câu nói của ai?

A. Trương Quyền

B. Nguyễn Hữu Huân.

C. Trương Định

D. Nguyễn Trung Trực.

Hiển thị đáp án

Câu 28: vào cuộc chạy đua thanh lịch phương Đông, tư bạn dạng Pháp đã lợi dụng tôn giáo làm sao như là 1 công nuốm xâm lược?

A. Phật giáo.

B. Thiên Chúa giáo.

C. Hồi giáo.

D. Bà-la môn giáo

Hiển thị giải đáp

Câu 29: Cuối thay kỉ XVIII, khi trào lưu đấu tranh như thế nào nổ ra, Giám mục Bá Đa Lộc chớp cơ hội cho tư bản Pháp can thiệp vào Việt Nam?

A. Phong trào Cần Vương.

B. Phong trào nông dân im Thế.

C. Phong trào nông dân Tây Sơn.

D. Trào lưu chống thuế sinh sống Trung Kì.

Hiển thị câu trả lời

Câu 30: nhân vật dân tộc như thế nào được dân chúng suy tôn là Bình Tây đại nguyên soái?

A. Trương Quyền.

B. Nguyễn Trung Trực.

C. Trương Định.

D. Đội Cấn.

Hiển thị giải đáp

A. Tía tỉnh Biên Hoà, Gia Định, Định Tường và hòn đảo Côn Lôn.

B. Tía tỉnh An Giang, Gia Định, Định Tường và đảo Côn Lôn.

C. Ba tỉnh Biên Hòa, Gia Định, Vĩnh Long và đảo Côn Lôn.

D. Ba tỉnh Biên Hòa, Hà Tiên, Định Tường và đảo Côn Lôn.

Hiển thị đáp án

Câu 32: Năm 1857, Napôlêông III lập ra Hội đồng nam giới Kì, tiếp đó đến sứ thần tới Huế đòi “tự do mua sắm và truyền đạo”, chi viện cho hạm đội Pháp ở tỉnh thái bình Dương. Những hành vi đó chứng minh điều gì?

A. Pháp mong đầu tư, phù hợp tác kinh tế tài chính với Việt Nam

B. Pháp sẵn sàng xâm lược Việt Nam

C. Nước ta là đối tác tiềm năng của Pháp

D. Pháp không lưu ý đến Việt Nam

Hiển thị lời giải

A. Đà Nẵng

B. Hội An

C. Lăng Cô

D. Thuận An

Hiển thị đáp án

Câu 34: ngôn từ nào không hẳn là lí do khiến Pháp quyết định chiếm Gia Định?

A. Pháp nhận biết không thể chỉ chiếm Đà Nẵng

B. Chiếm phần Gia Định rất có thể cắt mặt đường tiếp tế hoa màu của nha Nguyễn

C. Gia Định không tồn tại quân triều đình đóng

D. Gia Định có khối hệ thống giao thông thuận lợi, từ Gia Định rất có thể rút quân thanh lịch Campuchia

Hiển thị giải đáp

Câu 35: tại sao khi chiếm được thành Gia Định năm 1859, quân Pháp lại yêu cầu dung dung dịch nổ phá thành với rút xuống tàu chiến?

A. Vị trong thành không có lương thực

B. Bởi vì trong thành không tồn tại vũ khí

C. Vày quân triều đình bội phản công quyết liệt

D. Vì những đội dân binh ngày đêm bám quá sát và phá hủy chúng

Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm bài bác 20: Chiến sự mở rộng ra cả nước. Cuộc đao binh của nhân dân ta từ thời điểm năm 1873 cho năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng gồm đáp án

Trắc nghiệm bài 21: phong trào yêu nước kháng Pháp của nhân dân Việt Nam trong số những năm cuối cầm kỉ XIX tất cả đáp án

Trắc nghiệm bài 22: làng hội nước ta trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp tất cả đáp án

Trắc nghiệm bài 23: phong trào yêu nước và bí quyết mạng ở vn từ đầu cầm kỉ XX đến cuộc chiến tranh thế giới đầu tiên (1914) gồm đáp án

Trắc nghiệm bài xích 24: Việt Nam trong số những năm chiến tranh thế giới đầu tiên (1914-1918) gồm đáp án


Tham khảo các loạt bài bác Trắc nghiệm lớp 11 khác:


1 517 lượt coi
cài về
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

*

trình làng
link
chính sách
liên kết
Thi demo online
Thi test THPT đất nước
Đánh giá năng lượng
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
Thư viện câu hỏi
Thi demo THPT quốc gia
Đánh giá năng lượng
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *