Cài Đặt Tài Khoản Icloud

Để thiết lập cấu hình iCloud trên những thiết bị của bạn, hãy singin vào từng thiết bị bởi cùng một ID tienkiemkyduyen.mobi cùng mật khẩu. Chúng ta cũng có thể chọn áp dụng sẽ lưu giữ trữ thông tin trong iCloud cùng những tài năng iCloud sẽ áp dụng riêng trên từng thiết bị. Bài viết liên quan về phương thức mỗi ứng dụng hoặc nhân kiệt sử dụng iCloud.


Ghi chú: Khi bạn tắt iCloud đến một ứng dụng hoặc hào kiệt trên thiết bị, tin tức lưu trữ bên trên iCloud cho áp dụng hoặc nhân tài đó sẽ không còn trên thiết bị đó nữa. Tuy nhiên, thông tin này vẫn đang còn trên những thiết bị khác đã nhảy iCloud cho ứng dụng hoặc nhân tài đó. Hãy xem bí quyết iCloud update Thông Tin Trên tất cả Các Thiết Bị.


Trên iPhone, ipad tablet hoặc iPod touch, vào sở hữu Đặt > <tên bạn>.

Nếu không thấy <tên bạn>, hãy va vào “Đăng nhập vào <thiết bị> của bạn”, kế tiếp nhập ID tienkiemkyduyen.mobi với mật khẩu.

Chạm vào iCloud, sau đó bật hoặc tắt những ứng dụng và tính năng.

*

Trên vật dụng Mac, chọn menu tienkiemkyduyen.mobi 

*
 > Tùy chọn Hệ Thống, nhấp vào ID tienkiemkyduyen.mobi, rồi nhấp vào iCloud.

Nếu ko thấy ID tienkiemkyduyen.mobi, hãy nhấp vào Đăng Nhập, nhập ID tienkiemkyduyen.mobi cùng mật khẩu, sau đó nhấp vào iCloud.

Chọn hoặc vứt chọn từng vận dụng hoặc tính năng.

*

Đối với tienkiemkyduyen.mobi Watch do thành viên trong mái ấm gia đình thiết lập: Bạn hoàn toàn có thể dùng áp dụng Cài Đặt trên tienkiemkyduyen.mobi Watch để nhảy hoặc tắt iCloud mang lại một ứng dụng hoặc tính năng.


Trên tienkiemkyduyen.mobi TV, mở áp dụng Cài Đặt.

Chọn người dùng và Tài Khoản, kế tiếp chọn thông tin tài khoản của bạn.

Nếu các bạn chưa đăng nhập vào iCloud bởi ID tienkiemkyduyen.mobi của mình, nên lựa chọn iCloud > Đăng Nhập, kế tiếp nhập ID tienkiemkyduyen.mobi với Mật Khẩu.

Trong phần iCloud, chọn rồi bật hoặc tắt một ứng dụng hoặc tính năng.


Sau khi thiết lập iCloud trên iPhone, iPad, iPod touch hoặc thiết bị Mac, chúng ta cũng có thể thiết lập iCloud trên máy tính xách tay Windows.


Nếu bạn chạm chán sự nạm khi thiết lập iCloud, hãy xem nội dung bài viết của cung cấp tienkiemkyduyen.mobi If you can’t connect or sign in khổng lồ iCloud (Nếu chúng ta không thể liên kết hoặc đăng nhập iCloud).


Ghi chú: Một số kĩ năng của iCloud có các yêu cầu hệ thống tối thiểu. ICloud rất có thể không khả dụng ở tất cả các khu vực và những tính năng của iCloud bao gồm thể biến đổi tùy theo quần thể vực. Hãy xem nội dung bài viết của cung cấp tienkiemkyduyen.mobi System requirements for iCloud (Các yêu ước hệ thống đối với iCloud). Để biết thông tin về những tính năng, hãy truy cập tienkiemkyduyen.mobi.com/icloud/.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *