Outlook cho tienkiemkyduyen.mobi 365 Outlook 2021 Outlook 2019 Outlook năm 2016 Outlook 2013 Outlook 2010 Outlook 2007 xem thêm...Ít hơn

Giống như tủ làm hồ sơ chứa những thư mục để giúp bạn thu xếp tài liệu, Outlook cấp cho bạn cách giống như để lưu và sắp xếp thư email. Chúng ta có thể di chuyển hoặc sao chép thư giữa các thư mục theo một số trong những cách không giống nhau. 

Dùng kéo với thả

Dùng coppy vào folder hoặc dịch rời vào Thư mục

Di gửi hoặc coppy bằng bảng tạm

Để thao tác với các thư, trước hết hãy có tác dụng như sau:

Để chọn thư ngay lập tức kề, hãy click chuột thư đầu tiên, rồi dấn giữ Shift cùng bấm vào thư cuối cùng. Tất cả thư trong danh sách giữa thư đầu tiên và thư sau cuối mà bạn bấm chuột đều được chọn.

Để chọn những thư ko cạnh nhau, hãy nhấp chuột thư đầu tiên, rồi dấn giữ Ctrl cùng bấm vào những mục bổ sung.


Phiên phiên bản mới hơnOffice 2007

Di chuyển bằng cách dùng kéo với thả

Chọn mục bạn muốn di chuyển.

Kéo mang đến thư mục đích, rồi thả nút chuột.


Lưu ý: 

Nếu thư mục bạn muốn di gửi hoặc sao chép thư không lộ diện vì folder đó bên trong thư mục sẽ thu gọn, hãy di con chuột qua biểu tượng thư mục vẫn thu gọn gàng và những thư mục nhỏ sẽ xuất hiện. Tái diễn bước này trường hợp cần cho tới khi thư mục bạn muốn xuất hiện.

Nếu mục bạn có nhu cầu di đưa là thư mục công cộng hoặc danh sách SharePoint, việc kéo mục đó vào một trong những thư mục khác đã dẫn đến thao tác Sao chép.


Sao chép bằng phương pháp kéo cùng thả

Chọn mục bạn có nhu cầu di chuyển bằng phương pháp nhấn với giữ nút chuột phải (hoặc nút chuột vậy thế nếu khách hàng đang thực hiện chuột cùng với bàn tay trái của mình).

Kéo mang đến thư mục đích và thả nút chuột.

Khi menu ngữ cảnh xuất hiện, lựa chọn Sao chép.

*

Di đưa hoặc xào luộc bằng tùy chọn dịch chuyển vào folder hoặc xào luộc vào Thư mục

Chọn mục bạn có nhu cầu di chuyển.

Trên dải Outlook, chọn Di chuyển.

Để di chuyển một mục vào trong 1 thư mục, nên lựa chọn thư mục từ list thả xuống.

Nếu thư mục của khách hàng không được liệt kê, nên chọn Thư mục không giống và lựa chọn thư mục từ vỏ hộp thoại lựa chọn Thư mục.

Để coppy một mục vào trong 1 thư mục, hãy lựa chọn Sao chép vào Thư mục.

*

Di đưa hoặc coppy bằng bảng tạm

Chọn mục bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

Để di chuyển, nhấp chuột phải và chọn Cắt. Để sao chép, hãy nhấp chuột phải và chọn Sao chép.

Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng phím tắt.Để sao chép mục: bấm Ctrl+C.Để dịch chuyển mục: bấm Ctrl+X

Dẫn hướng đến thư mục mà bạn có nhu cầu di chuyển hoặc coppy mục đó đến, rồi bấm Ctrl+V.


Di chuyển bằng cách dùng kéo và thả

Chọn mục bạn có nhu cầu di chuyển.

Kéo mang đến thư mục đích, rồi thả nút chuột.


Lưu ý: Nếu thư mục mà bạn muốn di gửi thư cho không xuất hiện thêm vì thư mục đó phía bên trong thư mục vẫn thu gọn, hãy di con chuột qua hình tượng thư mục sẽ thu gọn gàng và những thư mục con sẽ xuất hiện. Tái diễn bước này trường hợp cần cho đến khi thư mục bạn muốn xuất hiện.


Sao chép bằng tùy chọn xào nấu vào Thư mục

Chọn mục bạn có nhu cầu sao chép.

Trên thực đơn Chỉnh sửa, nhấp chuột Sao chép vào Thư mục.

Trong hộp Sao chép Mục, bấm vào thư mục mà bạn có nhu cầu lưu bạn dạng sao của thư, rồi bấm OK.


Lưu ý: Nếu bạn có nhu cầu tạo folder mới, trong hộp thoại Sao chép Mục, bấm vào Mới.


Di chuyển bằng tùy chọn dịch rời sang Thư mục

Chọn mục bạn có nhu cầu di chuyển.

Trên thực đơn Chỉnh sửa, bấm vào Di chuyển sang Thư mục.

Trong hộp Di gửi Mục, bấm vào folder đích, rồi bấm OK.

Di đưa hoặc xào luộc bằng bảng tạm

Chọn mục bạn có nhu cầu di đưa hoặc sao chép.

Để di chuyển, nhấn vào phải và lựa chọn Cắt. Để sao chép, hãy nhấn vào phải và chọn Sao chép.

Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng phím tắt.Để coppy mục: bấm Ctrl+C.Để dịch chuyển mục: bấm Ctrl+X

Dẫn tìm hiểu thư mục mà bạn muốn di gửi hoặc xào luộc mục đó đến, rồi bấm Ctrl+V.