Excel cho tienkiemkyduyen.mobi 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel năm 2016 Excel 2013 Excel 2010 xem thêm...Ít hơn

Biểu đồ thu nhỏ là các biểu đồ nhỏ xíu bên phía trong các ô của một trang tính, vốn hoàn toàn có thể được sử dụng để bộc lộ và hiển thị trực quan một xu thế trong dữ liệu của bạn. Biểu đồ gia dụng thu nhỏ tuổi có thể nóng bỏng sự chăm chú vào các mục đặc biệt quan trọng chẳng hạn như đổi khác theo mùa hoặc chu kỳ tài chính và nêu bật các giá trị tối đa và về tối thiểu bởi một màu sắc khác. Hiện các xu hướng tài liệu trong trang tính có thể hữu ích, đặc biệt là khi bạn đang chia sẻ dữ liệu với những người dân khác.

*

Chọn một ô trống kề bên dữ liệu mà bạn có nhu cầu hiển thị vào biểu vật thu nhỏ.

Trên tab Chèn, trong đội Biểu trang bị thu nhỏ, hãy bấm Dòng, Cột, hoặc Được/Mất.

*

Trong hộp Phạm vi dữ liệu, hãy nhập phạm vi ô có dữ liệu mà bạn có nhu cầu hiển thị vào biểu vật thu nhỏ.

Ví dụ, trường hợp dữ liệu của doanh nghiệp ở trong những ô A, B, C cùng D của mặt hàng 2, hãy nhập A2:D2.

*

Nếu bạn muốn chọn phạm vi ô trên trang tính, hãy bấm

*
để trong thời điểm tạm thời thu gọn hộp thoại, chọn các ô bên trên trang tính rồi bấm
*
để hiện hộp thoại nghỉ ngơi dạng đầy đủ.

Bấm OK.

Công cố kỉnh Biểu thiết bị thu nhỏ lộ diện trên ruy-băng. Sử dụng những lệnh trên tab Thiết kế để thiết lập cấu hình biểu đồ thu nhỏ.

Mẹo

Do biểu đồ gia dụng thu nhỏ được nhúng trong một ô, bất kỳ phần văn bản nào chúng ta nhập vào ô này sẽ sử dụng biểu vật thu bé dại làm nền, như được minh họa trong ví dụ sau.

*

Nếu bạn lựa chọn 1 ô, chúng ta luôn rất có thể sao chép biểu thiết bị thu nhỏ dại sang những ô khác trong một cột hoặc hàng sau bằng phương pháp kéo hoặc áp dụng Điền (Ctrl+D).

Tùy chỉnh biểu đồ gia dụng thu nhỏ

Sau khi sinh sản biểu vật dụng thu nhỏ, bạn có thể thay thay đổi loại, kiểu với định dạng của nó bất kỳ lúc nào.

Chọn biểu thứ thu nhỏ tuổi mà bạn muốn tùy chỉnh nhằm hiển thị Công nuốm Biểu thứ thu nhỏ trên ruy-băng.

Trên tab Thiết kế, nên chọn những tùy chọn mà chúng ta muốn. Chúng ta có thể:

Hiện các lưu lại để nêu bật những giá trị riêng rẽ trong biểu đồ gia dụng thu nhỏ tuổi dạng đường thẳng.

*

Thay đổi kiểu hoặc format của biểu trang bị thu nhỏ.

*

Hiện và biến hóa phần thiết lập trục.

*

Nếu bạn click chuột tùy chọn loại Trục Ngày trong danh sách thả xuống này, Excel đang mở hộp thoại Phạm vi Ngày trong Biểu đồ gia dụng thu nhỏ. Từ bỏ đây, chúng ta cũng có thể chọn phạm vi vào sổ thao tác làm việc có chứa các giá trị ngày mà bạn muốn cho tài liệu Biểu vật thu nhỏ.

*

Nếu bạn click chuột tùy chọn giá trị cấu hình thiết lập trong danh sách thả xuống này, Excel đang mở hộp thoại thiết lập Trục Dọc của Biểu đồ vật thu nhỏ. Từ đây, chúng ta cũng có thể nhập giá trị về tối thiểu hoặc tối đa (tùy theo tùy chọn các bạn đã chọn) cho trục dọc cho tài liệu Biểu đồ gia dụng thu bé dại của mình. Theo mang định, Excel định biện pháp hiển thị dữ liệu Biểu trang bị thu nhỏ, vày vậy với các tùy lựa chọn này, chúng ta cũng có thể kiểm soát các giá trị buổi tối thiểu và buổi tối đa.

*

Thay đổi phương pháp hiển thị dữ liệu.

*

Nếu bạn bấm vào tùy chọn Sửa tài liệu của Biểu đồ gia dụng thu nhỏ tuổi Đơn trong danh sách thả xuống này, Excel hộp thoại Sửa dữ liệu Biểu đồ dùng thu nhỏ. Tự đây, chúng ta có thể chọn phạm vi trong sổ thao tác có chứa dữ liệu bạn muốn cho dữ liệu Biểu vật thu nhỏ. áp dụng tùy chọn này nếu như bạn chỉ muốn thay đổi một Biểu trang bị thu nhỏ.

*

Nếu bạn bấm vào tùy lựa chọn & Ô Trống Ẩn trong list thả xuống này, Excel đã mở hộp thoại Ẩn cài đặt Ô Trống. Thực hiện tùy chọn này để chuyển đổi Excel những giá trị ẩn với null cho dữ liệu Biểu đồ dùng thu nhỏ.

Bạn rất có thể chọn hiển thị ô trống dưới dạng khoảng tầm trống, Không, hoặc hiển thị kết nối dữ liệu gồm đường thẳng.

Chọn tùy chọn Hiện dữ liệu trong hàng với cột ẩn để Excel dữ liệu trong hàng cùng cột ẩn trong dữ liệu Biểu thứ thu nhỏ. Xóa tùy lựa chọn này để các Excel bỏ qua dữ liệu trong hàng và cột ẩn.