CÁCH ĐIỀU CHỈNH SỐ LIỆU SAU KHI QUYẾT TOÁN THUẾ

Trong nội dung nội dung bài viết dưới đây, Kế toán Lê Ánh vẫn hướng dẫn chúng ta điều chỉnh giảm sau khi quyết toán thuế ở những trường thích hợp thường gặp mặt trong thực tế. ước ao rằng bài viết sẽ hữu ích với các bạn trong kỳ quyết toán thuế này.

Hướng dẫn điều chỉnh giảm sau khoản thời gian quyết toán thuế

Trường hòa hợp 1: Điều chỉnh thuế GTGT

Điều chỉnh kê khai bổ sung cập nhật của kỳ giảm thuế vat được khấu trừ và đồng thời ở thời khắc kỳ bây giờ nhập vào chỉ tiêu <37 của tờ khai kỳ lúc này khi có quyết định thanh tra thuế hạch toán khoản bớt VAT này của TK 1331 này như sau:Nợ TK 811, 642, 242.....hoặc 4211 /Có TK 1331

Trường hòa hợp 2: xử lý chênh lệch mặt hàng tồn kho, tiền mặt hoặc khác...

Trường hòa hợp thiếu 156

TK 156: phần đông trường hợp phát hiện thiếu hụt, mất mát hàng hoá ở bất kỳ khâu làm sao trong marketing phải lập biên bạn dạng và truy search nguyên nhân. Kế toán địa thế căn cứ vào ra quyết định xử lý của cấp tất cả thẩm quyền theo từng nguyên nhân gây ra để xử trí và ghi sổ kế toán:Phản ánh quý giá hàng hoá thiếu hụt chưa xác minh được nguyên nhân, đợi xử lý, ghi:

Nợ TK 138 — đề nghị thu không giống (TK 1381 — tài sản thiếu chờ xử lý)

Có TK 156 — sản phẩm hoá.

Khi có đưa ra quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền, ghi:

Nợ các TK 111, 112,... (Nếu do cá thể gây ra yêu cầu bồi thường bởi tiền)

Nợ TK 334 - đề nghị trả fan lao rượu cồn (Nếu do cá nhân gây ra yêu cầu trừ vào lương)

Nợ TK 138 - cần thu khác (1388) (Phải thu tiền đền bù của bạn phạm lỗi)

Nợ TK 632 - giá vốn hàng buôn bán (Phần cực hiếm hao hụt, mất non còn lại)

Có TK 138 - cần thu không giống (1381).

Trường đúng theo thiếu 152

+ phần đông trường hợp thiếu hụt nguyên liệu, vật tư trong kho hoặc tại vị trí quản lý, bảo vệ phát hiện khi kiểm kê phải khởi tạo biên bạn dạng và truy search nguyên nhân, xác định người phạm lỗi. Căn cứ vào biên bạn dạng kiểm kê và ra quyết định xử lý của cấp tất cả thẩm quyền để ghi sổ kế toán:

+ Nếu bởi vì nhầm lẫn hoặc chưa ghi số phải tiến hành ghi sổ bổ sung cập nhật hoặc kiểm soát và điều chỉnh lại số liệu bên trên sổ kế toán

+ Nếu quý giá nguyên liệu, vật tư hao hụt phía trong phạm vi hao hụt được cho phép (Hao hụt vật liệu trong định mức), ghi:

Nợ TK 632 - giá chỉ vốn mặt hàng bán

Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu.

+ nếu số hao hụt chưa xác minh rõ nguyên nhân phải hóng xử lý, địa thế căn cứ vào quý hiếm hao hụt, ghi: 

Nợ TK 138 - buộc phải thu khác (1381 - gia sản thiếu đợi xử lý)

Có TK 152 - Nguyên liệu, trang bị liệu.

+ lúc có ra quyết định xử lý, địa thế căn cứ vào quyết định, ghi:

Nợ TK 111 - Tiền mặt (Người phạm lỗi nộp chi phí bồi thường) .

Nợ TK 138 - yêu cầu thu khác (1388) (Phải thu tiền đền bù của tín đồ phạm lỗi)

Nợ TK 334 - đề nghị trả fan lao cồn (Nếu trừ vào tiền lương của fan phạm lỗi)

Nợ TK 632 - giá vốn hàng buôn bán (Phần quý giá hao hụt, mất mát nguyên liệu còn lại buộc phải tính vào giá bán vốn mặt hàng bán)

Có TK 138 - cần thu khác (1381 - tài sản thiếu chờ xử lý).


*

Trường đúng theo thừa 156


+ phần nhiều trường hòa hợp phát hiện thừa hàng hoá bất kỳ ở khâu như thế nào trong kinh doanh phải lập biên phiên bản và truy search nguyên nhân. Kế toán căn cứ vào tại sao đã được xác minh để cách xử trí và hạch toán

+ Nếu bởi vì nhầm lẫn, cân, đo, đong, đếm, vày quên ghi số,... Thì điều chỉnh lại sổ kế toán

+ trường hợp hàng hoá quá là nằm trong quyền mua của đơn vị chức năng khác, thì quý giá hàng hoá quá ghi Nợ TK 002 - đồ tư, hàng hóa nhận giữ lại hộ, nhận tối ưu (Tài khoản ko kể Bảng bằng vận kế toán). Tiếp đến khi trả lại sản phẩm & hàng hóa cho đơn vị khác ghi bao gồm TK 002.

+ nếu chưa xác minh được lý do phải ngóng xử lý, ghi:

Nợ TK 156 - mặt hàng hoá

Có TK 338 - đề xuất trả, đề xuất nộp không giống (338).

+ lúc có quyết định của cấp tất cả thẩm quyền về xử lý hàng hóa thừa, ghi:

Nợ TK 338 - buộc phải trả, đề nghị nộp không giống (3381)

Có TK liên quan

Trường hòa hợp thừa 152

+ Đối cùng với nguyên liệu, vật tư thừa phát hiện tại khi kiểm kê đã khẳng định được nguyên nhân thì căn cứ tại sao thừa nhằm ghi sổ, nếu như chưa xác định được lý do thì căn cứ vào quý hiếm nguyên liệu, vật tư thừa, ghi:

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, đồ gia dụng liệu

Có TK 338 - đề nghị trả, buộc phải nộp không giống (3381 - tài sản thừa đợi giải quyết).

Khi có ra quyết định xử lý nguyên liệu, vật tư thừa phát hiện nay trong kiểm kê, căn cứ vào quyết định xử lý, ghi:

Nợ TK 338 - buộc phải trả, đề nghị nộp không giống (3381)

Có TK liên quan

+ Cán cỗ thuế đã yêu mong xuất tổng vừa lòng vật tứ đã xuất mang đến công trình/ căn cứ vào đây cán bộ sẽ đối chiếu với dự toán - vật liệu nào không tồn tại trong dự trù sẽ Xuất Toán. Vật tư nào quá định nút về cân nặng sẽ quy ra quý giá vượt sẽ xuất toán.

+ Nếu xác minh ngay khi kiểm kê số nguyên liệu, vật tư thừa là của những đơn vị không giống khi nhập kho không ghi tăng TK 152 thì không ghi vào bên tài năng khoản 338 (3381) cơ mà ghi vào bên Nợ thông tin tài khoản 002 “Vật tư, hàng hóa nhận duy trì hộ, nhấn gia công”. Khi trả lại nguyên liệu, vật liệu cho đơn vị chức năng khác ghi vào bên tài giỏi khoản 002 (tài khoản bên cạnh Bảng cân đối kế toán)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *