CÁC LOẠI BIỂN BÁO CẤM

việc nắm rõ những biển báo giao thông, hiểu chân thành và ý nghĩa các biển cả báo để giúp người tham gia giao thông vận tải chấp hành đúng luật, hướng đến bảo vệ an toàn bản thân và người khác.

Trong hệ thống biển báo giao thông vận tải đường bộ Việt Nam bao gồm tất cả 6 đội biển báo bao gồm:

Nhóm biển báo cấmNhóm biển báo nguy hiểmNhóm biển báo hiệu lệnhNhóm biển báo chỉ dẫnNhóm biển báo phụVạch kẻ đường

Ngoài ra còn 2 đội biển báo không giống là: nhóm biển báo bên trên cao tốcnhóm biển báo hiệp định GMS.

Biển báo cấm

Biển báo cấm biểu thị những điều cầm cơ mà người tham gia giao thông phải chấp hành. Nếu không tuân theo các loại biển báo cấm, đây được coi là hành vi vi phạm Luật giao thông vận tải đường bộ.

Đặc điểm của biển báo cấm: Biển cấm hình tròn, nền trắng, viền bên cạnh màu đỏ, hình vẽ phía bên trong màu đen. Cũng có 1 số biển cấm đặc biệt như:

Biển Cấm đi ngược chiềuDừng lại: nền đỏ, hình vẽ bên trong màu trắng.Biển Cấm dừng với đỗ xe, Cấm đỗ xe, Cấm đỗ xe cộ ngày lẻ, Cấm đỗ xe cộ ngày chẵn: nền xanh, hình vẽ bên phía trong màu đỏ cùng trắng.Biển Hết cấm vượt, Hết hạn chế tốc độ tối đa, Hết tất cả những lệnh cấm: nền trắng, viền xanh, hình bên phía trong màu đen.

Biển báo cấm tất cả tất cả 40 loại, được đánh số thứ tự bắt đầu từ 101 đến 140 vào hệ thống những loại biển báo giao thông.

*
Image caption

Biển báo Đường cấm P.101

Biển báo Đường cấm: Cấm những loại phương tiện di chuyển cả 2 hướng (ngoại trừ xe pháo ưu tiên theo quy định).

*

Biển báo Cấm đi ngược chiều P.102

Biển báo Cấm đi ngược chiều: Cấm những loại phương tiện đi vào chiều đặt biển (ngoại trừ xe cộ ưu tiên theo quy định).

*

Biển báo Cấm xe ô tô P.103

Biển báo Cấm xeô tô: Cấm các loại xe pháo cơ giới đi vào, trừ xe máy 2 bánh, xe cộ gắn máy với xe ưu tiên theo quy định.

Biển báo Cấm xe xe hơi rẽ phải P.103b: Cấm các loại xe cơ giới rẽ phải, trừ xe thiết bị 2 bánh, xe gắn máy với xe ưu tiên theo quy định.

Biển báo Cấm xe ô tô rẽ trái P.103c: Cấm những loại xe pháo cơ giới rẽ trái, trừ xe thứ 2 bánh, xe cộ gắn máy cùng xe ưu tiên theo quy định.

*

Biển báo Cấm xe lắp thêm P.104

Biển báo Cấm xe pháo máy: Cấm các loại xe sản phẩm công nghệ đi vào (ngoại trừ xe đồ vật được ưu tiên theo quy định). Biển ko áp dụng với người dắt xe máy.

*

Biển báo Cấm xe xe hơi và xe sản phẩm P.105

Biển báo Cấm xe ô tô và xe máy: Cấm các loại xe cơ giới và xe lắp thêm đi vào, ngoại trừ xe cộ gắn máy và xe ưu tiên theo quy định.

*

Biển báo Cấm xe cộ tải P.106

Biển báo Cấm xe tải: Cấm xe tải, xe trang bị kéo, các xe lắp thêm chuyên sử dụng đi vào (trừ xe ưu tiên theo quy định).

Biển báo Cấm xe pháo tải P.106b: Cấm xe pháo tải bao gồm khối lượng chuyên chở lớn hơn giá trị ghi trong biển báo đi vào.

Biển báo Cấm xe pháo tải P.106c: Cấm xe pháo tải chở sản phẩm nguy hiểm đi vào.

*

Biển báo Cấm xe pháo khách với xe tải P.107

Biển báo Cấm xe cộ khách với xe tải: Cấm những loại xe ô tô chở khách, xe pháo tải, xe vật dụng kéo, xe pháo máy xây dựng chuyên dụng đi vào (trừ xe ưu tiên theo quy định).

Biển báo Cấm xe khách P.107a: Cấm các loại xe hơi chở khách hàng đi vào (trừ xe pháo ưu tiên theo quy định). Ko cấm xe buýt. Vào trường hợp cấm xe khách hàng theo số chỗ ngồi sẽ có biển phụ bên dưới.

Biển báo Cấm xe taxi P.107b: Cấm xe taxi đi vào. Vào trường hợp cấm xe taxi theo giờ sẽ gồm biển phụ mặt dưới.

*

Biển báo Cấm xe cộ rơ-mooc P.108

Biển báo Cấm xe cộ rơ-mooc: Cấm các loại xe cộ cơ giới kéo rơ-mooc, kể cả xe khách – đồ vật kéo – xe thứ kéo theo rơ-mooc đi vào, trừ loại ô tô sơ-mi-rơ-mooc với xe ưu tiên theo quy định.

Biển báo Cấm xe pháo sơ-mi-rơ-mooc P.108a: Cấm những loại xe pháo sơ-mi-rơ-mooc, xe kéo rơ-mooc đi vào (trừ xe pháo ưu tiên theo quy định).

*

Biển báo Cấm lắp thêm kéo P.109

Biển báo Cấm lắp thêm kéo: Cấm các loại trang bị kéo, trang bị kéo bánh xích/bánh hơi đi vào.

*

Biển báo Cấm xe pháo đạp P.110

Biển báo Cấm xe pháo đạp: Cấm xe đạp đi vào. Ko áp dụng cấm người dẫn xe đạp.

Biển báo Cấm xe pháo đạp P.110B: Cấm xe đạp thô. Ko áp dụng cấm người dẫn xe đạp thô.

Biển báo Cấm xe thứ P.111

Biển báo Cấm xe pháo máy: Cấm những loại xe pháo máy, xe pháo gắn thiết bị đi vào. Ko áp dụng cấm người đi xe cộ đạp.

Biển báo Cấm xe cộ 3 bánh bao gồm động cơ P.111b: Cấm xe cộ 3 bánh bao gồm gắn động cơ như xe pháo xích lô, xe cộ lam, xe pháo lôi máy…

Biển báo Cấm xe pháo 3 bánh không động cơ P.111b: Cấm xe pháo 3 bánh không gắn động cơ như xe cộ xích lô, xe cộ lôi đạp…

*

Biển báo Cấm người đi bộ P.112

Biển báo Cấm người đi bộ: Cấm người đi bộ đi vào.

Biển báo Cấm xe người kéo/đẩy P.113

Biển báo Cấm xe cộ người kéo/đẩy: Cấm xe pháo thô sơ, xe bởi vì người đẩy/kéo đi vào. Ko áp dụng cấm xe nôi trẻ em, phương tiện chuyên sử dụng của người khuyết tật.

*

Biển báo Cấm xe cộ súc vật kéo P.114

Biển báo Cấm xe cộ súc vật kéo: Cấm xe cộ sử dụng súc vật kéo giỏi chở trên lưng đi vào.

*

Biển báo Hạn chế tải trọng toàn bộ xe pháo P.115

Biển báo Hạn chế tải trọng toàn bộ xe: Cấm những loại xe pháo cơ giới/thô sơ (kể cả xe ưu tiên) gồm tải trọng toàn bộ xe vượt vượt trị số ghi trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế tải trọng trục xe cộ P.116

Biển báo Hạn chế tải trọng trục xe: Cấm những loại xe pháo cơ giới/thô sơ (kể cả xe pháo ưu tiên) có tải trọng toàn bộ xe phân bổ trên một trục xe pháo vượt vượt trị số ghi bên trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế chiều cao xe cộ P.117

Biển báo Hạn chế chiều cao xe: Cấm những loại xe cơ giới/thô sơ (kể cả xe pháo ưu tiên) có chiều cao vượt vượt trị số ghi trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế chiều ngang xe cộ P.118

Biển báo Hạn chế chiều ngang xe: Cấm những loại xe pháo cơ giới/thô sơ (kể cả xe ưu tiên) gồm chiều ngang vượt thừa trị số ghi bên trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế chiều nhiều năm xe P.119

Biển báo Hạn chế chiều dài xe: Cấm những loại xe pháo cơ giới/thô sơ (kể cả xe ưu tiên) có chiều dài vượt thừa trị số ghi trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế chiều lâu năm xe ô tô, vật dụng kéo mooc hoặc sơ-mi-rơ-mooc P.120

Biển báo Hạn chế chiều lâu năm xe ô tô, vật dụng kéo mooc hoặc sơ-mi-rơ-mooc: Cấm những loại xe pháo cơ giới kéo mooc, xe cộ sơ-mi-rơ-mooc tất cả chiều dài vượt thừa trị số ghi trên biển (kể cả xe cộ ưu tiên) đi vào.

*

Biển báo Cự ly tối thiểu giữa nhị xe P.121

Biển báo Cự ly tối thiểu giữa nhì xe: những xe xe hơi phải di chuyển giải pháp nhau một khoảng tối thiểu ghi trên biển.

*

Biển báo Cấm rẽ trái hoặc Cấm rẽ phải P.123

Biển báo Cấm rẽ trái hoặc Cấm rẽ phải: Cấm xe những loại xe cơ giới/thô sơ rẽ trái hoặc phải (trừ xe ưu tiên theo quy định). Không áp dụng cấm cù đầu xe.

*

Biển báo Cấm cù đầu xe cộ P.124

Biển báo Cấm cù đầu xe: Cấm những loại xe cù đầu kiểu chữ U theo chiều mũi thương hiệu trên biển.

Biển báo Cấm xe ô tô quay đầu P.124b: Cấm xe ô tô quay đầu kiểu chữ U theo chiều mũi tên trên biển.

Biển báo Cấm rẽ cùng quay đầu xe pháo P.124c/d: Cấm các loại xe rẽ trái/phải cùng quay đầu trái/phải theo chiều mũi thương hiệu trên biển.

Biển báo Cấm xe xe hơi rẽ với quay đầu xe cộ P.124e/f: Cấm xe ô tô rẽ trái/phải và quay đầu trái/phải theo chiều mũi thương hiệu trên biển.

*

Biển báo Cấm vượt P.125

Biển báo Cấm vượt: Cấm những loại xe pháo cơ giới vượt nhau (kể cả xe pháo ưu tiên theo quy định), nhưng được phép vượt xe trang bị 2 bánh, xe pháo gắn máy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *