Bí mật kinh mân côi

"Bí Mật tởm Mân Côi" của thánh Louis Grignion De Montfort là 1 trong tác phẩm rất có mức giá trị so với người tín hữu công giáo. Đọc item này, ta dễ dàng mừng đón được phần nhiều giá trị cao niên ẩn chứa trong gớm Mân Côi. Đây là bản dịch Việt Ngữ của Đa Minh Cao Tấn Tĩnh. Quý vị có thể tải về máy bạn dạng PDF (Ebook) sinh sống đây!Hoặc quý vị rất có thể nhấp vào đây để đọc:NỘI DUNGTâm Tư người DịchGửi những Linh MụcGửi những Tội NhânGửi các Linh Hồn Đạo HạnhGửi các Trẻ NhỏPHẦN NHẤTKinh Mân Côi Là GìChục trang bị Nhất: NGUỒN GỐC VÀ TÊN GỌI- Bông Hồng 1: phần đông Kinh Nguyện Mân Côi- Bông Hồng 2: xuất phát Kinh Mân Côi- Bông Hồng 3: Thánh Đaminh- Bông Hồng 4: Chân Phước Alan De La Roche- Bông Hồng 5: hiệp hội cộng đồng Kinh Mân Côi- Bông Hồng 6: Thánh Vịnh mẹ Maria- Bông Hồng 7: Triều Thiên Hoa Hồng- Bông Hồng 8: khiếp Mân Côi Kỳ Diệu- Bông Hồng 9: các Đối Thủ- Bông Hồng 10: đa số Phép LạChục thứ Hai: CÁC kinh NGUYỆN- Bông Hồng 11: khiếp Tin Kính- Bông Hồng 12: gớm Lạy Cha- Bông Hồng 13: khiếp Lạy cha (tiếp)- Bông Hồng 14: tởm Lạy thân phụ (tiếp)- Bông Hồng 15: ghê Kính Mừng- Bông Hồng 16: ghê Kính Mừng hay Diệu- Bông Hồng 17: ghê Kính Mừng: Hoa Trái- Bông Hồng 18: ghê Kính Mừng: Ơn Phúc- Bông Hồng 19: Một Trao Đổi Phúc Đức- Bông Hồng 20: ghê Kính Mừng: Diễn NghĩaChục thiết bị Ba: CÁC MẦU NHIỆM- Bông Hồng 21: 15 Mầu Nhiệm- Bông Hồng 22: phải Giống Chúa Kitô- Bông Hồng 23: Một việc Tưởng Niệm- Bông Hồng 24: Phương thế cho nên Trọn Lành- Bông Hồng 25: Sung Mãn Thánh Thiện- Bông Hồng 26: tởm Nguyện hay Hảo- Bông Hồng 27: những Lợi Ích- Bông Hồng 28: Những chức năng Hữu Hiệu- Bông Hồng 29: Phương nuốm Cứu Rỗi- Bông Hồng 30: hầu như Đặc Ân Của Hiệp HộiChục đồ vật Bốn: CÁC CÔNG HIỆU DIỆU KỲ- Bông Hồng 31: Blancô Castillô - Alphongsô- Bông Hồng 32: Don Perez- Bông Hồng 33: Một Cuộc Qủi Ám- Bông Hồng 34: Simon de Monfort, Alan de Lanvallay với Othère- Bông Hồng 35: Đức Hồng Y Phêrô- Bông Hồng 36: Được thoát ra khỏi Satan- Bông Hồng 37: Canh Tân Một Đan Viện- Bông Hồng 38: Lòng Sùng Kính của Một Vị Giám Mục- Bông Hồng 39: thay đổi Cải Một Giáo Xứ- Bông Hồng 40: những Công Hiệu Đáng Ca NgợiChục vật dụng Năm: CÁC ĐIỀU KIỆN, ƠN ÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP- Bông Hồng 41: Thanh Tẩy Ý Hướng- Bông Hồng 42: siêng Chú Lần Hạt- Bông Hồng 43: kháng Trả phân tách Trí- Bông Hồng 44: Một phương pháp Tốt Đẹp- Bông Hồng 45: Một biện pháp Cung Kính- Bông Hồng 46: Lần phân tử Chung- Bông Hồng 47: các Điều Kiện yêu thích Đáng- Bông Hồng 48: Kiên Tâm mong Nguyện- Bông Hồng 49: các Ân Xá- Bông Hồng 50: Một vài Phương PhápPHẦN HAICách Lần hạt Mân Côi (xin xem trong sa"ch)- phương thức Thứ độc nhất vô nhị (để lãnh ơn của những Mầu Nhiệm)- cách thức Thứ nhì (để giảm sút chia trí)Phụ Trương1.- Công Hiệu Của tởm Mân Côi trong lịch sử (Đức Lêô XIII)2.- Việc Tôn Sùng khiếp Mân Côi (Đức Phaolô VI)3.- Ca khúc: Chuỗi Ngọc yêu thương (xin xem vào sa"ch)4.- Năm nhiệm mầu Mân Côi Nhập gắng (Cao Tấn Tĩnh) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *