Bản tường trình bài thực hành 6 hóa học 8

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Giải bài tập Hóa lớp 8Chương 1: chất - Nguyên Tử - Phân tửChương 2: phản ứng hóa họcChương 3: Mol và đo lường và thống kê hóa họcChương 4: Oxi - ko khíChương 5: Hiđro - NướcChương 6: dung dịch
Giải Hóa 8 bài 39: Bài thực hành 6
Trang trước
Trang sau

Bài 39: Bài thực hành thực tế 6

Video Giải bài bác tập Hóa 8 bài xích 39: Bài thực hành 6 - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên tienkiemkyduyen.mobi)

Tính hóa chất của nước

Bài 1 (trang 133 SGK Hóa 8): Nêu hiện tượng lạ quan ngay cạnh được, lý giải và viết phương trình hóa học của những phản ứng xảy ra trong bố thí nghiệm trên.

Lời giải:


Thí nghiệm 1

- hiện nay tượng

Miếng mãng cầu tan dần.

Có khí thoát ra.

Miếng giấy lọc có tẩm phenolphtalein biến thành màu đỏ.

- Phương trình hóa học: 2Na + H2O → 2NaOH + H2.

- Giải thích: vị Na bội nghịch ứng rất to gan lớn mật với nước chế tác dung dịch bazo làm phenol đưa hồng, làm phản ứng giải tỏa khí H2.

Thí nghiệm 2

- hiện tượng: Mẩu vôi nhão ra với tan dần

Phản ứng tỏa những nhiệt.


Dung dịch đổi quỳ tím thành màu xanh (nếu sử dụng phenolphtalein thì biến đổi màu đỏ)

- Phương trình hóa học: CaO + H2O → Ca(OH)2.

- Giải thích: CaO chảy trong nước tạo ra dung dịch Ca(OH)2 gồm tính bazo có tác dụng quỳ tím gửi xanh (phenolphtalein chuyển hồng), phản nghịch ứng lan nhiệt.

Thí nghiệm 3

- hiện tượng: Photpho cháy sáng.

Có khói màu trắng tạo thành.

Sau lúc lắc khói màu trắng tan hết.

Dung dịch làm quỳ tím đưa thành màu đỏ.

4P + 5O2 → 2P2O5

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4.

- Giải thích:

Photpho đỏ phản nghịch ứng to gan lớn mật với khí Oxi tạo ra khói trắng là P2O5. P2O5 là oxit axit, tan trong nước sinh sản dung dịch axit H3PO4 là quỳ tím gửi đỏ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *