BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 5 THEO TỪNG BÀI

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài bác tổng vừa lòng Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp bỏ ra tiết, dễ nắm bắt và bài tập tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit giúp học viên học tốt môn giờ đồng hồ Anh lớp 5 hơn. Để tải tài liệu bài bác tập tiếng Anh lớp 5 về, các bạn vào từng Unit tương ứng.

Mục lục bài xích tập tiếng Anh 5

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 học kì 1 tất cả đáp án

Unit 1: What"s your address?

Unit 2: I always get up early. How about you?

Unit 3: Where did you go on holiday?

Unit 4: Did you go to the party?

Unit 5: Where will you be this weekend?

Bài tập tiếng Anh lớp 5 thân kì 1 bao gồm đáp án

Unit 6: How many lessons bởi vì you have today?

Unit 7: How do you learn English?

Unit 8: What are you reading?

Unit 9: What did you see at the zoo?

Unit 10: When will Sports Day be?

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 1 có đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 học kì 2 bao gồm đáp án

Unit 11: What"s the matter with you?

Unit 12: Don"t ride your bike too fast!

Unit 13: What vì chưng you do on your không lấy phí time?

Unit 14: What happened in the story?

Unit 15: What would you lượt thích to be in the future?

Bài tập giờ Anh lớp 5 giữa kì 2 bao gồm đáp án

Unit 16: Where"s the post office?

Unit 17: What would you lượt thích to eat?

Unit 18: What will the weather be like tomorrow?

Unit 19: Which place would you like to visit?

Unit 20: Which one is more exciting, life in the thành phố or life in the countryside?

Đề thi tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 bao gồm đáp án

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 Unit 1

Exercise 1. Odd one out

1. A. Thành phố b. Town c. Flat d. Province

2. A. House b. Far c. Near d. Modern

3. A. Laneb. Street c. Stream d. Avenue

4. A. Orange b. Bread c. Buildings d. Noodles

5. A. How b. Village c. Where d. Who

Hiển thị đáp án

1. Đáp án c

Các đáp án sót lại đều chỉ đồ sộ của chỗ ở: thành phố, thị trấn, thức giấc lị

2. Đáp án a

Các đáp án sót lại đều là tính từ

3. Đáp án c

Các đáp án còn sót lại đều chỉ dạng con đường: làn đường, đường, đại lộ

4. Đáp án c

Các đáp án còn sót lại đều chỉ đồ ăn: quả cam, bánh mì, mì

5. Đáp án b

Các đáp án còn lại đều là từ để hỏi.


Exercise 2. Choose the correct answer

1. Ha Noi is a big ............. In the north .

A. Street B. đô thị C. Town D. Lane

2. His.......... Is 187B, Giang Vo Street.

A. Class B. Road C. Town D. Address

3. There are two tall ........... In my street.

A. Tower B. Towers C. Town D. Mountains

4. Linda: Who vày you live ........? - Mai: I live ........... My parents .

A. In – in B. For – for C. With- with D. At – at

5. His flat is far .... The đô thị centre.

A. From B. ToC. With D. Of

6. Ha Noi và Ho chi Minh thành phố are two big............. In the country.

A. đô thị B. CountryC. Cities D. Countries

7. Mai: Where vày you live , Trung ?

Trung: I live .......... Flat 18 ........ The second floor.............. Ha Noi Tower.

A. In - on – to lớn B. Of - in – onC. In - on – of D. On - in – in

Hiển thị đáp án

1. Đáp án B

Dịch: thủ đô hà nội là một tp lớn ngơi nghỉ phía bắc.

2. Đáp án D

Dịch: Địa chỉ của anh ý ấy là số 187B đường Giảng Võ.

3. Đáp án B

Dịch: gồm 2 tòa tháp bự ở đường phố của tôi.

4. Đáp án C

Dịch: chúng ta sống cùng ai? – mình sống với ba mẹ

5. Đáp án A

Dịch: chung cư của anh ấy sinh hoạt xa trung thực lòng phố.

6. Đáp án C

Dịch: thủ đô và tphcm là 2 tp lớn của đất nước.

7. Đáp án C

Dịch: Tôi sinh sống ở căn hộ 18, tầng 2, tòa nhà Hanoi Tower.


Exercise 3. Complete withe the given words: cities city mountain village Tower floor hometown address

1. Quang nam giới ………………..……….. Is my father’s hometown.

2. My aunt and uncle live in a small ………………..……….. In the countryside.

3. Her family lives on the third ………………..……….. Of HAGL Tower.

4. There is a big and tall ………………..……….. In front of my house.

5. Da nang is one of the most beautiful ………………..……….. In Vietnam.

6. Their ………………..……….. Is 97B, Nguyen Van Cu Street.

7. Truong Son is the longest ………………..……….. In my country.

8. Peter’s ………………..……….. Is London thành phố in England.

Hiển thị đáp án

1. Đáp án: city

Dịch: tp Quảng nam giới là quê nhà của bố tôi.

2. Đáp án: village

Dịch: Chú dì tôi sống ở 1 làng bé dại ở quê.

3. Đáp án: floor

Dịch: gia đình cô ấy sống ở tầng 3 của tòa tháp HAGL.

4. Đáp án: tower

Dịch: gồm một tòa tháp cao lớn trước đơn vị tôi.

5. Đáp án: cities

Dịch: Đà Nẵng là giữa những thành phố đẹp tuyệt vời nhất VN.

6. Đáp án: address

Dịch: Địa chỉ của họ là nghỉ ngơi số 97B phố Nguyễn Văn Cừ.

7. Đáp án: mountain

Dịch: Trường tô là ngọn núi lâu năm nhất nước ta.

8. Đáp án: hometown

Dịch: Quê của Peter là ở tp Luân Đôn, nước Anh.


Exercise 4. Match the words that have opposite meaning:

1.old

2.small

3.far

4.short

5.early

6.city

7.quiet

a.tall

b.countryside

c.noisy

d.near

e.large

f.late

g.modern

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Hiển thị đáp án

1. Đáp án g: cũ – mới

2. Đáp án e: nhỏ dại - to

3. Đáp án d: xa – gần

4. Đáp án a: cao – thấp

5. Đáp án f: sớm – muộn

6. Đáp án b: thành phố - làng mạc quê

7. Đáp án c: im lặng - ồn ào


Exercise 5. Put the words in order to make sentences:

1.address / What/ Mai’s/ is?

……………………………………………………….

2.does / she/ Who/ with / live ?

……………………………………………………….

3.her/ Is/ house/ beautiful?

……………………………………………………….

4.56 Nguyen Trai/ is / Street/ It.

……………………………………………………….

5.she/ Where/ does/ live?

……………………………………………………….

6.Danang/ hometown/ His/ city/ is.

……………………………………………………….

Hiển thị đáp án

1. Đáp án: What is Mai’s address? (Địa chỉ của Mai là gì?)

2. Đáp án: Who does she live with? (Cô ấy sống thuộc ai?)

3. Đáp án: Is her house beautiful? (Nhà cô ấy rất đẹp không?)

4. Đáp án: It is 56 Nguyen Trai Street. (Nó ngơi nghỉ số 56 Nguyễn Trãi)

5. Đáp án: Where does she live? (Cô ấy sống sinh sống đâu?)

6. Đáp án: His hometown is Danang city. (Quê anh ấy là tp Đà Nẵng)


Exercise 6. Translate into English.

1.Địa chỉ của chúng ta là gì?

……………………………………………………….

2.Bạn sống cùng rất ai?

……………………………………………………….

3.Quê của khách hàng ở đâu?

……………………………………………………….

4.Quê của người sử dụng trông như vậy nào?

……………………………………………………….

5.Bạn bao gồm sống cùng rất ông bà không?

……………………………………………………….

Hiển thị đáp án

1. Đáp án: What is your address?

2. Đáp án: Who bởi you live with?

3. Đáp án: Where is your hometown?

4. Đáp án: What does your hometown look like?

5. Đáp án: vày you live with your grandparents?


KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa huấn luyện lớp 5 cho nhỏ sẽ được khuyến mãi ngay miễn phí khóa ôn thi học tập kì. Bố mẹ hãy đk học demo cho nhỏ và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.tienkiemkyduyen.mobi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *