Bài tập 3 trang 133 địa lý 9

Đề bài

Dựa vào bảng 36.3:Vẽ biểu đồ dùng cột diễn tả sản lượng thủy sản sinh hoạt Đồng bởi sông Cửu Long với cả nước. Dìm xét.

Bảng 36.3. Sản lượng thủy sản sống Đồng bằng sông Cửu Long (nghìn tấn)

Năm

Vùng

1995

2000

2002

Đồng bởi sông Cửu Long

819,2

1169,1

1354,5

Cả nước

1584,4

2250,5

2647,4

Năm

Vùng

1995

2000

2002

Đồng bởi sông Cửu Long

819,2

1169,1

1354,5

Cả nước

1584,4

2250,5

2647,4

---


Sử dụng kỹ năng vẽ biểu vật dụng cộtLời giải đưa ra tiết

*

Biểu đồ biểu thị sản lượng thủy sản sinh sống Đồng bằng sông Cửu Long cùng cả nước.

Nhận xét:

- nhìn toàn diện sản lượng thủy toàn nước và đồng bởi sông Cửu Long phần đông tăng liên tục.

+ Sản lượng thủy sản toàn nước tăng nhanh từ 1584,4 ngàn tấn (1995) lên 2647,4 ngàn tấn (2002), tăng vội vàng 1,67 lần.

+ Sản lượng thủy sản đồng bằng sông Cửu Long tăng trường đoản cú 819,2 ngàn tấn (1995) lên 1354,5 ngàn tấn (2002), tăng cấp 1,65 lần.

- Sản lượng thủy sản đồng bằng sông Cửu Long luôn luôn chiếm tỉ trọng cao vào tổng sản lượng thủy sản cả nước (trên 50%), năm 1995 thủy sản đồng bởi sông Cửu Long chiếm phần 51,7% so với toàn nước và năm 2002 chỉ chiếm 51,2%.


bài bác trước

Có thể chúng ta quan tâm


Nêu chân thành và ý nghĩa của vận tải thủy trong tiếp tế và đời sống nhân dân trong vùng Đồng bởi sông Cửu Long


thành phố Cần Thơ gồm có điều kiện thuận lợi gì để vươn lên là trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất ở đồng bởi sông Cửu Long?


bài xích 1 trang 133 SGK Địa lí 9


bài bác trước

bài xích 2 trang 133 SGK Địa lí 9Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
gmail.com

tương tác

ra mắt


Về chúng tôi Điều khoản thỏa thuận hợp tác sử dụng dịch vụ thương mại câu hỏi thường gặp mặt

chương trình học


hướng dẫn bài xích tập Giải bài bác tập Phương trình hóa học tin tức tuyển sinh Đố vui
gmail.com


*

*

Xem. Đặt câu hỏi. Trả lời.
*
links với Facebook
*
link với Google
hoặc
Ghi ghi nhớ Quên mật khẩu?
Đăng Nhập
chưa có tài khoản?Đăng cam kết ngay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *