Viết đoạn văntiếng Anhvề kỳ du lịch hè là trong những chủ đề quen thuộc thuộc gần gũi cho chúng ta học sinh. Trong nội dung bài viết dưới đây làcách viết đoạn văn giờ Anhvề kì nghỉ hè vị tienkiemkyduyen.mobi sưu tầm cùng đăng download sẽ là mối cung cấp tài liệu hữu dụng giúp chúng ta rèn luyện và cải thiện khả năng viết bài luận tiếng Anh của mình,chuẩn bị tốt nhất có thể cho những kì thi quan tiền trọng.


1. Bí quyết viết đoạn văn bởi tiếng Anh về kì ngủ hè

Để viết được đoạn văn về chuyến du ngoạn bằng tiếng Anh, bạn cần nêu được địa điểm, thời gian, những hoạt động, những món ăn, những ấn tượng của bạn…về chuyến đi.Dưới đây tienkiemkyduyen.mobi sẽ cung ứng cho bạn cách để viết một đoạn văn bởi tiếng Anh về kì nghỉ hè.

*
*
*
Từ vựng giờ Anh về kì ngủ hèAirline schedule:/ˈeəlaɪn ˈʃedjuːl/lịch bayBaggage allowance:/ˈbæɡɪdʒ əˈlaʊəns/lượng hành lý cho phépBoarding pass:/ˈbɔːdɪŋ kɑːd/thẻ lên máy cất cánh (cung cấp cho hành khách)Check-in:/tʃek – ɪn/giấy tờvào cửaComplimentary:/ˌkɒmplɪˈmentri/(đồ, dịch vụ…) miễn phí, đi kèmDeposit:/dɪˈpɒzɪt/đặt cọcDomestic travel:/dəˈmestɪk ˈtrævl/du lịch nội địaDestination:/ˌdestɪˈneɪʃn/điểm đếnHigh season:/haɪ ˈsiːzn/mùađắtđiểmLow Season:/ləʊˈsiːzn/mùanhỏkháchLoyalty programme: /ˈlɔɪəltiˈprəʊɡræm/ chương trìnhngười dùngthường xuyênInclusive tour:/ɪnˈkluːsɪv tʊə(r)/tour trọn góiOne way trip:/wʌn weɪ trɪp/Chuyến đi 1 chiềuRound trip:/ˌraʊnd ˈtrɪp/Chuyến đi khứ hồiCancellation penalty:/ˌkænsəˈleɪʃn ˈpenəlti/Phạt dobãi bỏExcursion/promotion airfare:/ɪkˈskɜːʃn/ /prəˈməʊʃn/ /ˈeəfeə(r)/Vé sản phẩm baykhuyến mãi/ hạ giáRetail Travel Agency:/ˈriːteɪlˈtrævl eɪdʒənsi/đại lý bán lẻ về du lịchItinerary:/aɪˈtɪnərəri/Lịch trìnhAccount payable:/ə’kaunt ‘peiəbl/sổ ghi tiền yêu cầu trả (của công ty)Airline route map: /ˈeəlaɪn ru:t mæp/sơ đồ tuyến đường bayAirline schedule:/ˈeəlaɪn ‘ʃedju:/lịch bayRail schedule:/reil ‘ʃedju:/Lịch trình tàu hỏaBus schedule:/bʌs ‘ʃedju:/Lịch trình xe buýtBaggage allowance:/’bædidʤ ə’lauəns/lượng hành lí mang lại phépBoarding pass:/’bɔ:diɳ pɑ:s/thẻ lên máy bay (cung cấp cho hành khách)Booking file:/ˈbʊkɪŋ fail/hồ sơ đặt chỗ của khách hàng hàngBrochure:/’brouʃjuə/sách ra mắt (về tour, điểm đến, khách hàng sạn, sản phẩm…)Carrier:/’kæriə/ công ty cung ứng vận chuyển, hãng hàng khôngCheck-in:thủ tục vào cửaCommission:/kə’miʃn/tiền hoa hồngCompensation:/,kɔmpen’seiʃn/ tiền bồi thườngComplimentary:(đồ, dịch vụ…) /,kɔmpli’mentəri/ miễn phí, đi kèmCustomer file:/’kʌstəmə fail/hồ sơ khách hàng hàngDeposit:/di’pɔzit/ để cọcDestination:/,desti’neiʃn/ điểm đếnDistribution:/,distri’bju:ʃn/ kênh cung cấpDocumentation:/,dɔkjumen’teiʃn/ tư liệu là sách vở (bao tất cả vé, hộ chiếu, voucher…)Domestic travel:/də’mestik ‘træveil/ phượt nội địaTicket:/’tikit/ véExpatriate resident(s) of Vietnam:người quốc tế sống thời gian ngắn ở Việt NamFlyer:/flyer/tài liệu giới thiệuGeographic features:/dʤiə’græfik ‘fi:tʃə/đặc điểm địa lýGuide book:/ˈɡaɪdbʊk/sách hướng dẫnHigh season:/hai ‘si:zn/mùa cao điểmLow Season:/lou ‘si:zn/ mùa ít kháchLoyalty programme:/’lɔiəlti programme/chương trình quý khách thường xuyênManifest:/’mænifest/ bảng kê khai danh sách người sử dụng (trong một tour du lịc, trên một chuyến bay…)Inclusive tour:/in’klu:siv tuə/tour trọn góiItinerary:/ai’tinərəri/ định kỳ trìnhInternational tourist:/,intə’næʃənl ‘tuərist/ Khách du lịch quốc tếPassport:/’pɑ:spɔ:t/ hộ chiếuVisa:/’vi:zə/ thị thựcPreferred product:/pri’fə:d ˈprɒdʌkt/ thành phầm ưu đãiRetail Travel Agency:đại lý kinh doanh nhỏ về du lịchRoom only:/rum ‘ounli/ để phòng không bao hàm các dịch vụ thương mại kèm theoSource market:/sɔ:s ‘mɑ:kit/ thị trường nguồnTimetable:/ˈtaɪmteɪbl/ định kỳ trìnhTourism:/’tuərizm/ ngành du lịchTourist:/’tuərist/khách du lịchTour Voucher:/tuə ‘vautʃə/phiếu dịch vụ thương mại du lịchTour Wholesaler:/tuə ‘houl,seil / hãng phân phối sỉ phượt (kết hợp sản phẩm và thương mại dịch vụ du lịch)Transfer:/’trænsfə:/ chuyển động (hành khách)Travel Advisories:/’træveil əd’vaizəri/ Thông tin lưu ý du lịchTravel Trade:/’træveil treid/ kinh doanh du lịchTraveller:/’trævlə/ khách hàng du lịch