LỜI BÀI HÁT TÌNH NGHÈO CÓ NHAU

Em không đi kiếm người yêu hài lòng đâu AnhEm không đi tìm kiếm người yêu tuyệt vời nhất đâu AnhAnh không đi tìm người yêu nhan sắc mỹ miềuNgười yêu thương đài các cao sang lụa là gấm hoa đá quý son.Em không đi tìm kiếm người yêu thay đổi trắng cố đenEm không đi tìm kiếm người yêu đắm say sa hoaAnh không đi tìm kiếm người yêu cao siêu ngọc ngàLầu cao xe những em ơi dẫu nghèo vẫn luôn luôn vững bền.<ĐK>:Anh ơi! Em tìm người yêu chung thủyEm tìm người yêu trong mơDẫu nghèo nguyện không thay đổi lòngEm ơi hiểu được ở đời ai khôngmuốn đẹp mắt giàu càng tốt sangVì Anh nghèo đâu dám mơ.Anh ơi! Em tìm người yêu không cầu mơ caoAnh ơi! Em tìm người yêu thương mái tranh siêuMai trên đây cho dù cho đời cội bể chân trờiCuộc đời bão tác phong baSuốt đời bao gồm nhau bên mình.


Tình Nghèo có Nhau

Em không đi tìm người yêu hài lòng đâu AnhEm không đi tìm kiếm người yêu tuyệt đối hoàn hảo đâu AnhAnh không đi kiếm người yêu nhan sắc mỹ miềuNgười yêu thương đài những cao quý phái lụa là gấm hoa kim cương son.Em không đi tìm kiếm người yêu thay đổi trắng cố kỉnh đenEm không đi tìm người yêu si sa hoaAnh không đi tìm người yêu cao cả ngọc ngàLầu cao xe các em ơi dẫu nghèo vẫn luôn luôn vững bền.<ĐK>:Anh ơi! Em tìm người yêu chung thủyEm tìm người yêu trong mơDẫu nghèo nguyện không thay đổi lòngEm ơi biết rằng ở đời ai khôngmuốn đẹp mắt giàu càng cao sangVì Anh nghèo đâu dám mơ.Anh ơi! Em tìm tình nhân không ước mơ caoAnh ơi! Em tìm người yêu thương mái tranh siêuMai trên đây cho dù rằng đời gốc bể chân trờiCuộc đời bão tác phong baSuốt đời bao gồm nhau bên mình.


*Lk Trữ Tình Đặc Biệt

những Ca Sĩ

*
2.531.385


http://musicmd1fr.tienkiemkyduyen.mobi.net/bucket-image-tienkiemkyduyen.mobi/images/singer/20120119/8d13a464b93fc77e5eda4c1a327cc43ea12b9dfb.jpg

Anh thương Cô Út Đưa Đò

Trường đánh ft giữ Ánh Loan

*
2.120.980


http://musicmd1fr.tienkiemkyduyen.mobi.net/bucket-image-tienkiemkyduyen.mobi/images/singer/20120119/6f6a545af3176878ef96cc828fc1db3d0c202054.jpg
http://musicmd1fr.tienkiemkyduyen.mobi.net/bucket-image-tienkiemkyduyen.mobi/images/singer/20160908/b5GdZJuNUf9qfztEHOz1638872c2af71e.jpg
http://musicmd1fr.tienkiemkyduyen.mobi.net/bucket-image-tienkiemkyduyen.mobi/images/singer/20201107/WFatY4ZlBjaxMGvPrM685fa671ec99b84.jpg
http://musicmd1fr.tienkiemkyduyen.mobi.net/bucket-image-tienkiemkyduyen.mobi/images/singer/20180806/iMRvCnHr0Dgt0eOUokli5bd176e01895d.jpg
http://musicmd1fr.tienkiemkyduyen.mobi.net/bucket-image-tienkiemkyduyen.mobi/images/singer/20201107/WFatY4ZlBjaxMGvPrM685fa671ec99b84.jpg
http://musicmd1fr.tienkiemkyduyen.mobi.net/bucket-image-tienkiemkyduyen.mobi/images/singer/20120119/BVmw5rX277oEK0iclKOC58f6e0fa86b66.jpg
http://musicmd1fr.tienkiemkyduyen.mobi.net/bucket-image-tienkiemkyduyen.mobi/images/singer/20180806/iMRvCnHr0Dgt0eOUokli5bd176e01895d.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *