Thay đổi tỉ lệ Vàng nhận được khi nạp thẻ

Đăng : 28-03-2017

Trở lại

THAY ĐỔI GIÁ TRỊ VÀNG NHẬN ĐƯỢC KHI NẠP THẺ BẮT ĐẦU TỪ 11h sáng ngày 31/03

✨ Thời gian: từ 11h00 ngày 31/03/2017 ( sau khi bảo trì server xong )

------------------------------------------

Nội dung thay đổi :

- Kể từ 11h ngày 31/03 trở về sau, khi nạp thẻ ở các mệnh giá sau sẽ có tỉ lệ thay đổi khi nhận vàng ..

  • Đối với nạp các mệnh giá thẻ :

  • Đối với nạp qua Itunes hoặc GooglePlay :

Chú ý :

- Ngày 31/03 sau khi BẢO TRÌ SERVER XONG thì tỉ lệ nạp mới thay đổi.

- Nạp trước thời gian bảo trì sẽ không thay đổi Vàng nhận được, chúng tôi sẽ không giải quyết các thẻ nạp trước thời gian thay đổi (trước thời gian bảo trì) ..

返回顶部