Nội dung Update phiên bản mới Luân Hồi Chuyển Sinh 3

Đăng : 13-04-2017

Trở lại

I. Luân hồi chuyển sinh — 3 chuyển

Sau khi nhân vật 2 chuyển cấp 100,có thể đến tiên đô tìm chuyển thế linh đồng lấy nhiệm vụ chuyển sinh

II. Hệ thống chuyển sinh trang bị trị luyện

Nhân vật đạt 1 chuyển cấp 80,và trang bị đã chuyển sinh,có thể tiến hành chuyển sinh trị luyện

III. Thêm chiến sủng hoàn toàn mới

Thêm 2 chiến sủng mới:Kim Thiền Ngang Bướng、A Đồng Phẫn Nộ

IV. Hệ thống Phượng Linh

Nhân vật đạt cấp 96,mở hệ thống【Chiến Văn——Phượng Linh】

V. Phụ bản Kỳ Lân Tứ Phúc

Nhân vật đạt 1 chuyển cấp 60,mở phụ bản【Kỳ Lân Tứ Phúc】

VI. Thêm hộ phù sủng vật

Thêm 2 sủng vật hộ phù:Phản thương hộ phù,Tà độc hộ phù

VII. Cảnh giới nâng cấp chiến sủng

Sau khi chiến sủng nâng đến cấp thánh,cấp Phi Đằng đạt đến điều kiện,có thể dùng xu đột phá cảnh giới,vào cảnh giới hoàn toàn mới【Hỗn Độn】

VIII. Sủng vật hộ phù

Nhân vật đạt cấp 94,và sủng vật đạt cấp 84 mở hệ thống Hộ Phù Sủng Vật【cùng đạt 2 điều kiện mới có thể mở】

IX. Thánh Trang Thần Hựu

Nhân vật đạt cấp 95,trang bị đã tinh luyện đến huyền thiên thánh trang có thể tiến hành thánh trang thần hựu

X. Hệ thống Tứ Ngự

Nhân vật đạt cấp 84,và cấp phi tiên đạt đến cấp 50,mở hệ thống phụ giao diện Ngự Kiếm【Tứ Ngự】

XI. Hệ thống Ma Hạch

Nhân vật đạt cấp 92,cấp cao nhất lịch sử Lục Hợp Ma Linh đạt cấp 50 trở lên,có thể tiến hành dung hợp ma hạch

XII. Mở rộng tẩy luyện trang bị sủng vật

Mở rộng cấp sao trang bị sủng vật tẩy luyện,có thể tiêu hao đá tẩy luyện trang bị số sao,cao nhất là 15 sao

Nội dung chi tiết sẽ được cập nhật trong các bài viết tiếp theo

返回顶部